Wsparcie » Zaawansowane » Uprawnienia użytkowników dla custom_post_type

 • Posiadam następujący zarejestrowany typ wpisów. `

  function info_zal() {
    register_post_type('info_zal', array(
  
    'labels' => array(
    'name' => 'Info załogi',
    'singular_name' => 'Info załogi',
    'add_new' => 'Dodaj info',
    'edit_item' => 'Edit info',
    'new_item' => 'Nowe info',
    'view_item' => 'View info',
    'search_items' => 'Szukaj info',
    'not_found' => 'Nie znaleziono info',
    'not_found_in_trash' => 'No info found in Trash'
    ),
    'public' => true,
    'publicly_queryable' => true,
    'exclude_from_search' => false,
    'supports' => array(
    'title',
    'excerpt',
    'editor'
    ),
    'taxonomies' => array('category', 'post_tag') // this is IMPORTANT
    ));
    }
  
    add_action('init', 'info_zal');
    register_post_type( 'info_zal' );
    register_post_type( 'info_zal', $args_array );

  Googlowałem i żadne podane metody nawet z wtyczkami mi nie wychodzą. Mianowicie jak ustawić by typ wpisów info_zal był widoczny i możliwy do edycji tylko dla użytkowników z uprawnieniami Administratora. Nie chciałbym aby użytkownicy typu autor mogli edytować i dodawać wpisy z sekcji info_zal.
  Wiem, że ma to związek z osadzeniem 'capability_type’ =>, lecz nie do końca rozumiem jak do tego pisać warunki. Podane solucje w ogóle nie funkcjonują u mnie. Może źle zdeklarowałem custom_post_type.

 • Temat ‘Uprawnienia użytkowników dla custom_post_type’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.