• Rozwiązano Samurize

  (@samurize)


  Generalnie problemy z dodatkowymi pustymi miejscami itp. zaczęły pojawiać się zaraz po przeniesieniu wordpressa na nowy serwer. Przy tym błędzie jednak wysiadam:

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/XXXXXXX/public_html/wp-content/plugins/google-maps-ready/config.php:43) in /home/XXXXXX/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 1121

  Problem polega na tym, że ten plik wwydaje się czysty:

  <?php
    global $wpdb;
    if (WPLANG == '') {
      define('GMP_WPLANG', 'en_GB');
    } else {
      define('GMP_WPLANG', WPLANG);
    }
    if(!defined('DS')) define('DS', DIRECTORY_SEPARATOR);
  define('GMP_PLUG_NAME', basename(dirname(__FILE__)));
  define('GMP_DIR', WP_PLUGIN_DIR. DS. GMP_PLUG_NAME. DS);
  define('GMP_TPL_DIR', GMP_DIR. 'tpl'. DS);
  define('GMP_CLASSES_DIR', GMP_DIR. 'classes'. DS);
  define('GMP_TABLES_DIR', GMP_CLASSES_DIR. 'tables'. DS);
  define('GMP_HELPERS_DIR', GMP_CLASSES_DIR. 'helpers'. DS);
  define('GMP_LANG_DIR', GMP_DIR. 'lang'. DS);
  define('GMP_IMG_DIR', GMP_DIR. 'img'. DS);
  define('GMP_TEMPLATES_DIR', GMP_DIR. 'templates'. DS);
  define('GMP_MODULES_DIR', GMP_DIR. 'modules'. DS);
  define('GMP_FILES_DIR', GMP_DIR. 'files'. DS);
  define('GMP_ADMIN_DIR', ABSPATH. 'wp-admin'. DS);
  define('GMP_SITE_URL', get_bloginfo('wpurl'). '/');
  define('GMP_JS_PATH', WP_PLUGIN_URL.'/'.basename(dirname(__FILE__)).'/js/');
  define('GMP_CSS_PATH', WP_PLUGIN_URL.'/'.basename(dirname(__FILE__)).'/css/');
  define('GMP_IMG_PATH', WP_PLUGIN_URL.'/'.basename(dirname(__FILE__)).'/img/');
  define('GMP_MODULES_PATH', WP_PLUGIN_URL.'/'.basename(dirname(__FILE__)).'/modules/');
  define('GMP_TEMPLATES_PATH', WP_PLUGIN_URL.'/'.basename(dirname(__FILE__)).'/templates/');
  define('S_IMG_POSTS_PATH', GMP_IMG_PATH. 'posts/');
  define('GMP_JS_DIR', GMP_DIR. 'js/');
  define('GMP_URL', GMP_SITE_URL);
  define('GMP_LOADER_IMG', GMP_IMG_PATH. 'loading-cube.gif');
  define('GMP_TIME_FORMAT', 'H:i:s');
  define('GMP_DATE_DL', '/');
  define('GMP_DATE_FORMAT', 'm/d/Y');
  define('GMP_DATE_FORMAT_HIS', 'm/d/Y ('. GMP_TIME_FORMAT. ')');
  define('GMP_DATE_FORMAT_JS', 'mm/dd/yy');
  define('GMP_DATE_FORMAT_CONVERT', '%m/%d/%Y');
  define('GMP_WPDB_PREF', $wpdb->prefix);
  define('GMP_DB_PREF', 'gmp_');
  define('GMP_MAIN_FILE', 'gmp.php');
  define('GMP_DEFAULT', 'default');
  define('GMP_CURRENT', 'current');
  define('GMP_PLUGIN_INSTALLED', true);
  define('GMP_VERSION', '1.0.3');
  define('GMP_USER', 'user');
  define('GMP_CLASS_PREFIX', 'gmpc');
  define('GMP_FREE_VERSION', false);
  define('GMP_API_UPDATE_URL', 'http://somereadyapiupdatedomain.com');
  define('GMP_SUCCESS', 'Success');
  define('GMP_FAILED', 'Failed');
  define("GMP_LNG_CODE","gmp");
  define('GMP_ERRORS', 'gmpErrors');
  define('GMP_THEME_MODULES', 'theme_modules');
  define('GMP_ADMIN',	'admin');
  define('GMP_LOGGED','logged');
  define('GMP_GUEST',	'guest');
  define('GMP_ALL',		'all');
  define('GMP_METHODS',		'methods');
  define('GMP_USERLEVELS',	'userlevels');
  	/**
  	 * Framework instance code, unused for now
  	 */
  	define('GMP_CODE', 'gmp');
  	/**
  	 * Plugin name
  	 */
  	define('GMP_WP_PLUGIN_NAME', 'Ready! Google Maps Plugin');

  Być może i podlega to pod pluginy, ale problem jest z indexem, więc…

  EDIT: Być może to dziwne, ale postanowiłem usunąć tę linijkę, gdyż swoje tą wtyczką i tak już zrobiłem. Co dziwne działa.

 • Temat ‘Tradycyjne "Cannot modify header information"’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.