Wsparcie » Motywy » theme page – mysql results powiela wpisy

 • Witam, tworze template page i w niej poprzez mysql chce wypisać konkretne posty, skrypt działa lecz powiela mi wpisy, gdzie mogłem popełnić błąd?

  <?php
  
   $querystr = "
    SELECT $wpdb->posts.*
    FROM $wpdb->posts, $wpdb->postmeta
    WHERE $wpdb->posts.ID = $wpdb->postmeta.post_id
    AND $wpdb->posts.post_status = 'publish'
    AND $wpdb->posts.post_type = 'pgeek_sas'
    ORDER BY $wpdb->posts.post_date DESC
   ";
  
   $pageposts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
  
  ?>
   <?php if ($pageposts): ?>
   <?php global $post; ?>
   <?php foreach ($pageposts as $post): ?>
    <?php setup_postdata($post); ?>
  
    <div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
     <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>">
     <?php the_title(); ?></a></h2>
     <small><?php the_time('F jS, Y') ?> <!-- by <?php the_author() ?> --></small>
     <div class="entry">
       <?php the_content('Read the rest of this entry »'); ?>
     </div>
    </div>
   <?php endforeach; ?>
  
   <?php else : ?>
    <h2 class="center">Not Found</h2>
    <p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
   <?php endif; ?>
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘theme page – mysql results powiela wpisy’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.