• Do stronicowania wpisów używam
  [code]
  <?php posts_nav_link(); ?>
  [/code]

  strony tworzą się 2, 3 ,4 itd lecz nie przeskakują mi wpisy tylko pojawia się ciągle ten sam na każdej stronie

Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
 • posts_nav_link() tworzy odnośnik do poprzedniej i następnej strony wpisów.

  Do numerowania stron służy funkcja paginate_links().

  Przykładowe użycie:

  <?php
  global $wp_query;
  $big = 999999999; // need an unlikely integer
  echo paginate_links( array(
   'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
   'format' => '?paged=%#%',
   'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
   'total' => $wp_query->max_num_pages
  ) );
  ?>

  Thread Starter janko8403

  (@janko8403)

  Dalej ten sam problem, strony mi się numerują ale wpisy się nie zmieniją

  Możesz podać adres strony?
  Czy używasz WP_Query?

  Thread Starter janko8403

  (@janko8403)

  plik articles

  <?php query_posts('category_name=aktualnosci&posts_per_page=10'); ?> 
  
       <?php if (have_posts()) : ?>
       <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
        <div class="col-xs-12 col-sm-6">
         <div class='news bg-link'>
          <article>
          <h2><a href="<?php echo get_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
          <p>
           <?php $content = get_the_content();
            $content = substr($content,0,180);
            echo $content;
           ?>...
          </p>
  
          <i class="fa fa-calendar"></i> <?php the_time('d-m-Y'); ?> | <i class="fa fa-bookmark-o"></i> <?php single_cat_title( '', true ); ?>
          </br>
          <a class="btn-a" href="<?php echo get_permalink(); ?>">Czytaj więcej <i class="fa fa-chevron-right"></i></a>
          </article>
          <?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'single-post-thumbnail' ); ?>
          <div class='imgbg' style="background-image: url('<?php echo $image[0]; ?>')"></div>
         </div>
        </div>
       <?php endwhile; else: ?>
         <p><?php _e('Brak wpisów','triclinium') ?></p>
       <?php endif; ?>
  
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
           <nav>
            <ul class="pager">
             <li><?php echo custom_pagination(); ?></li>
            </ul>
           </nav>
          </div>
        </div> 
  
       <?php wp_reset_query(); ?>

  a to w functions

  function custom_pagination() {
      global $wp_query;
      $big = 999999999; // need an unlikely integer
      $pages = paginate_links( array(
          'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
          'format' => '?paged=%#%',
          'current' => max( 1, get_query_var('paged') ),
          'total' => $wp_query->max_num_pages,
          'prev_next' => false,
          'type' => 'array',
          'prev_next'  => TRUE,
  	      'prev_text'  => __('«'),
  	      'next_text'  => __('»'),
  	       ) );
        if( is_array( $pages ) ) {
          $paged = ( get_query_var('paged') == 0 ) ? 1 : get_query_var('paged');
          echo '<ul class="pagination">';
          foreach ( $pages as $page ) {
              echo "<li>$page</li>";
          }
          echo '</ul>';
        }
    }
  Thread Starter janko8403

  (@janko8403)

  bez &posts_per_page=10

  Zamień

  <?php query_posts('category_name=aktualnosci&posts_per_page=10'); ?>

  na

  <?php
  $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
  $args = array( 'category_name' => 'aktualnosci', 'paged' => $paged );
  query_posts($args);
  ?>
  Thread Starter janko8403

  (@janko8403)

  Działa pięknie, thx wielkie 🙂

Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
 • Temat ‘Stronicowanie wpisów – wordpress’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.