• Witam pobrałem sobie darmowy szablon, taki http://demo.fabthemes.com/quora/

  Potrzebuje pomocy ponieważ tutaj jest tak, że jak dodam ikonę wpisu to automatycznie idzie ona do slidera. Chciałbym po prostu, aby była ikona wpisu, ale żeby nie szła do slidera. W sliderze chciałbym mieć swoje np 3 obrazki.

  Pomógłby ktoś zmodyfikować to ?

  Tutaj jest kod ze sliderem.

  <?php
  /**
   * The main template file.
   *
   * This is the most generic template file in a WordPress theme
   * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
   * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
   * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
   * Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package web2feel
   * @since web2feel 1.0
   */
  
  get_header(); ?>
  
  		<div id="wideslider" class="flexslider">
  		<ul class="slides">
  		  <?php 	$count = of_get_option('w2f_slide_number');
  					$slidecat =of_get_option('w2f_slide_categories');
  
  					$query = new WP_Query( array( 'cat' =>$slidecat,'posts_per_page' =>$count ) );
  		      	if ($query->have_posts()) : while ($query->have_posts()) : $query->the_post();	?>
  
  			 		<li>
  
  					<?php
  						$thumb = get_post_thumbnail_id();
  						$img_url = wp_get_attachment_url( $thumb,'full' ); //get full URL to image (use "large" or "medium" if the images too big)
  						$image = aq_resize( $img_url, 960, 400, true ); //resize & crop the image
  					?>
  
  					<?php if($image) : ?>
  						<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php echo $image ?>"/></a>
  					<?php endif; ?>
  
  					<div class="flex-caption">
  						<h2><?php the_title(); ?></h2>
  					</div>
  			<?php endwhile; endif; ?>
  
  		 </li>
  		</ul>
  	</div>
  
  		<div id="primary" class="content-area">
  			<div id="content" class="site-content" role="main">
  
  			<?php if ( have_posts() ) : ?>
  
  				<?php /* Start the Loop */ ?>
  				<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  					<?php
  						/* Include the Post-Format-specific template for the content.
  						 * If you want to overload this in a child theme then include a file
  						 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
  						 */
  						get_template_part( 'content', get_post_format() );
  					?>
  
  				<?php endwhile; ?>
  
  				<div class="paginate ">
  					<?php kriesi_pagination(); ?>
  				</div>
  
  			<?php elseif ( current_user_can( 'edit_posts' ) ) : ?>
  
  				<?php get_template_part( 'no-results', 'index' ); ?>
  
  			<?php endif; ?>
  
  			</div><!-- #content .site-content -->
  		</div><!-- #primary .content-area -->
  
  <?php get_footer(); ?>

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Wnioskując po kodzie, w ustawieniach motywu powinien być wybór kategorii dla slidera – możesz więc stworzyć sobie jakąś dedykowaną kategorię tylko pod ten slider.

  No chyba, że chcesz na sztywno ….wówczas coś w ten deseń http://pastebin.com/bcYz1zp1

  Thread Starter Nerox

  (@nerox)

  Dzięki za odpowiedź.

  Właśnie chciałem nową kategorię, ale mam taki problem, że te posty w których daje obrazki do slidera jakby i tak się wyświetlają na głównej, a ja ich nie chcę.

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘Slider zintegrowany z wpisami…’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.