• Czy jest jakiś uniwersalny sposób aby shortcodes działały w Polach Własnych (Custom Fields)?

    Nie działają żadne shortcode – ani te które stworzyłem ja ani te które został wygenerowane przez wtyczki.

    Co zrobić aby shortcode działały w Custom Fields.

  • Temat ‘Shortcodes w Custom Fields’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.