Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Przenosiny DB w wordpress

 • Witam, mam takie pytanie, otóż: stworzyłem kiedyś taką tam witrynkę opartą o wordpressa i chciałbym teraz postawić nową witrynę (także w oparciu o ten CMS), jednak wyedytowanie pliku konfiguracyjnego z nowego projektu tak by łączył się z dawną bazą danych nie daje rezultatu (nowy projekt połączony jest ze starą bazą, jednak w widoku postów brak tamtych danych, a jest ich baardzo dużo); chciałbym mieć starą bazę zaadaptowaną do nowego projektu. Próbowałem łączyć się ze starą bazą – bez rezultatu; z nową w której do tabel kopiowałem rekordy z odpowiadających tabel starej bazy – też bez rezultatu.

  To pewnie jest tak proste jak WordPress, ale upierdliwe jak pehap. Trochę już nad tym siedziałem, ale brak mi doświadczenia w aplikacjach webowych stąd nie wymyśliłem nic; Pomożecie?

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • OK, to może jakieś konkrety?

  1. Masz starą bazę WP i chcesz do niej podpiąć nową instalację WP?
  2. Jesteś pewien, że stara baza istnieje, nie została usunięta i możesz to potwierdzić (dostając się do niej phpMyAdminem lub innym narzędziem do przeglądania bazy danych)?
  3. Konfigurując dostęp do DB w nowej instalacji WP podajesz prawidłowe dane (w tym adres bazy i prefiks tabel)?
  4. Czy jesteś w stanie wyeksportować starą bazę do pliku *.sql?

  Thread Starter blablabla11

  (@blablabla11)

  Konkretnie:

  1 – Stara baza ze starego projektu WordPress. Administrator mojego serwera wyeksportował ją do pliku .sql, po czym ja u siebie, lokalnie bazę zaimportowałem do MySQL. Mam na dysku oba projekty – stary i nowy; połączyłem lokalnie stary projekt z tą bazą – wszystko jest okej, działa, więc baza na pewno sprawna.

  2 – Jak wyżej napisałem – baza stoi lokalnie (narazie chcę ten problem rozwiązać na lokalnym serwerze Apache+PHP+MySQL – przenosiny na hosting to już ma być działający projekt);

  3 – Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że stary projekt łączy się z bazą i wyświetla posty; nowy prawdopodobnie też się z nią łączy, ale nie pokazuje postów – zachowuje się jak pusty, nowo utworzony projekt.

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'oldDB');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'root');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', '');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');

  W starym pliku konfiguracyjnym są jeszcze takie wpisy:

  define('AUTH_KEY',     'bR.-y3w)w#%R8/N#]J/
  j5Gi}4^D+-3E=B,elZA=|VD;4^~zb*&bn*$J?Ya.Zs-+');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'r(nM<+!mA!lnEB }Wn>BZi+WV2*m/MTi=i^3&Q
  ||cOB[(G5F2IPZiAz2@&=cv94');
  define('LOGGED_IN_KEY',  '|A-?~S2+/KMzjs4@-f3]Z

  _u7Q EsfM6<3+=Trj-Wj+cG@.-jyJkIc9F/RA:)[?0′);
  define(’NONCE_KEY’, '~(6&d@}gE;-2EgP/>kU+(dB:CtoM;Q3EHHnOsh.i8Td=lbECHB?9%@Ab&G55cQ’);
  define(’AUTH_SALT’, ’.!>2-;ecBj/%9hF#9^@`3I-RH|+z0}O,#!6~@7XtC@Tyo(#x~ 8Hg1f%pV>uvbV|’);
  define(’SECURE_AUTH_SALT’, '3ie|cj>|2fh4iV(3[4Pd!Y)T1li|}fW*l,2grT)sQqA^^#LH1p5|s$CUAPj[z/8)’);
  define(’LOGGED_IN_SALT’, 'J[f=!9Ff~/0LWdMGn+zYywJ5++{K}Fjd?wAys!)`=9o(c2/<uy/BoLpoZLLS x4*’);
  define(’NONCE_SALT’, 'Wg[u{l:<|&I(%vrIz];|^Re<I&Q(I%y3p=,0e([[-*hl,|O-mTyCw`s++mCcE=?~’);
  `

  Tego nie wklejałem do pliku wp_config w nowym projekcie.

  4 – Tak, z resztą, w takiej postaci dostałem backup z hostingu.

  Thread Starter blablabla11

  (@blablabla11)

  Okej, działa już wszystko – poprzenosiłem treści postów i komentarzy do nowej bazy danych;

  Hmm, a jesteś pewien, że prefiks tabel był taki sam w obu bazach?

  PS. Oznacz jako rozwiązane, pls.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Przenosiny DB w wordpress’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.