Wsparcie » Motywy » Problem ze sliderem w szablonie

 • Witam, mam problem z animowanym sliderem który mi się nie wyświetla, w panelu go włączyłem () i mam tylko puste miejsce (), a powinno wyglądać tak ((). Starałem się przedstawić problem jak najprościej, ale nie wiem czy dobrze mi to wyszło. Kod tego slidera jest chyba tutaj:

  <?php get_header(); ?>
  
  		<div id="main">
  
  			<?php if(get_option('pyre_featured_slider') == 'On' && get_option('pyre_featured_tag')): ?>
  			<?php
  			$featured_posts = new WP_Query(array(
  				'showposts' => get_option('pyre_featured_posts'),
  				'tag' => get_option('pyre_featured_tag')
  			));
  			?>
  			<div id="featured-wrapper">
  
  				<div class="slider-item">
  
  					<?php while($featured_posts->have_posts()): $featured_posts->the_post(); ?>
  					<?php $image = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post->ID), 'slider-image'); ?>
  					<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><img src="<?php echo $image[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" title="#htmlcaption_<?php echo $post->ID; ?>"/></a>
  					<?php endwhile; ?>
  
  				</div>
  
  				<?php while($featured_posts->have_posts()): $featured_posts->the_post(); ?>
  				<div id="htmlcaption_<?php echo $post->ID; ?>" class="slider-text nivo-html-caption">
  
  					<span class="category"><?php the_category(', '); ?></span>
  					<span class="date"><?php the_time('F d, Y'); ?></span>
  
  					<div class="slider-heading">
  
  						<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
  						<p><?php echo string_limit_words(get_the_excerpt(), 40); ?></p>
  
  					</div>
  
  				</div>
  				<?php endwhile; ?>
  
  			</div>
  			<?php endif; ?>
  
  			<div id="items-wrapper">
  
  				<?php $count = 1; ?>
  				<?php while(have_posts()): the_post(); ?>
  				<?php if($count == 3): $count = 1; endif; if($count == 2): $class = 'last'; else: $class = ''; endif; ?>
  				<div class="item <?php echo $class; ?>">
  
  					<?php if(has_post_thumbnail()): ?>
  					<div class="item-thumb">
  						<?php
  						if(has_post_format('video') || has_post_format('audio') || has_post_format('gallery')) {
  							$icon = '<span class="thumb-icon ' . get_post_format($post->ID) . '"></span>';
  						} else {
  							$icon = '';
  						}
  						echo $icon;
  						?>
  						<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail('archive-image'); ?></a>
  						<span class="comments"><?php comments_popup_link('0', '1', '%'); ?></span>
  						<?php if(get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true)): ?>
  						<span class="item-review"><img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/images/stars/<?php echo get_post_meta($post->ID, 'pyre_overall_score', true); ?>.png" alt="<?php the_title(); ?> Overall Score" /></span>
  						<?php endif; ?>
  					</div>
  					<?php endif; ?>
  
  					<h3><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
  					<p><?php echo string_limit_words(get_the_excerpt(), 25); ?></p>
  
  					<div class="item-meta">
  						<span class="date"><?php the_time('F d, Y'); ?></span>
  						<span class="category"><?php the_category(', '); ?></span>
  					</div>
  
  				</div>
  				<?php $count++; endwhile; ?>
  
  			</div>
  
  			<?php kriesi_pagination($pages = '', $range = 2); ?>
  
  		</div>
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>
Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Temat ‘Problem ze sliderem w szablonie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.