• Witam, stworzyłem własny motyw na wordpressa.

  Niestety nie chodzą mi js takie jak slider jquery i slider caroufredsel.

  http://ivsalter.com/it/

  Czy mogli byście mi jakoś pomóc? Siedzę nad tym problemem od wczoraj.
  Kodowanie UTF-8 (bez BOM) , czyli takie jak powinno być. Odwołania myślę że też dobre jak obrazki się wczytują itp.

  Jednak nie iwem właśnie co z tymi sliderami. Pomóżcie.

  functions.php

  <?php
  
  if(!defined('IVSALTER_THEME_DIR')) {
  	//define('IVSALTER_THEME_DIR', ABSPATH.'wp-content/themes/'.get_template().'/');
  	define('IVSALTER_THEME_DIR', get_theme_root().'/'.get_template().'/');
  }	
  
  if(!defined('IVSALTER_THEME_URL')) {
  	define('IVSALTER_THEME_URL', WP_CONTENT_URL.'/themes/'.get_template().'/');
  }
  
  require_once IVSALTER_THEME_DIR.'libs/posttypes.php';
  require_once IVSALTER_THEME_DIR.'libs/utils.php';
  
  add_theme_support('post-formats', array('gallery'));
  add_theme_support('post-thumbnails', array('post', 'galeria'));
  
  add_action('init', 'register_js');
  function register_js() {
   if (!is_admin()) {
    wp_deregister_script( 'jquery' );
    wp_register_script( 'jquery', 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min .js');
    wp_enqueue_script( 'jquery' );
    wp_register_script('stu12', get_bloginfo('template_directory') . '/stu12/stu12.js');
  	wp_register_script('lightbox', get_bloginfo('template_directory') . '/js/lightbox.js');
    wp_enqueue_script('stu12');
  	wp_deregister_script( 'carouFredSel' );
  	wp_register_script( 'carouFredSel', get_bloginfo('template_directory') . '/js/jquery.carouFredSel-6.2.1.js');
  	wp_enqueue_script( 'carouFredSel' );
  	wp_deregister_script( 'bootstrap' );
  	wp_register_script( 'bootstrap', get_bloginfo('template_directory') . '/js/bootstrap.min.js');
  	wp_enqueue_script( 'bootstrap' );
   }
  }
  
  add_action('wp_print_styles', 'add_css');
  function add_css() {
   wp_enqueue_style('stu12', get_bloginfo('template_directory') . '/stu12/stu12.css');
   wp_enqueue_style('lightbox', get_bloginfo('template_directory') . '/css/lightbox.css');
  }
  
  ?>

  A i na stronie głównej http://ivsalter.com/ mi wszystko ładnie działa.
  Podpiąłem motyw na podstrone i właśnie tak się dzieje.

 • Temat ‘Problem ze skryptami’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.