Wsparcie » Wtyczki » Problem z sliderem

 • Master_D

  (@master_d)


  Witam, mam ogromny problem z sliderem a mianowicie zamiast wyświetlania tego czego ja oczekuję czyli wpisów ze wskazanej kategorii nie wyświetla mi się kompletnie nic. Kombinuję jak koń pod górę już 2 dzień i nie mogę dojść co jest nie tak.

  Kod slidera:

  <div id=”mygallery” class=”stepcarousel”>
  <div class=”belt”>

  <?php
  $slidecat = get_option(’stlsh_sldcat');
  $slidenum = get_option(’stlsh_numbslid');
  $my_query = new WP_Query(’category_name= .’&slidecat .’&showposts= '.$slidenum.”);
  while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID; „thumb”
  ?>
  <div class=”panel” >

  <div class=”thumbnail2″>
  <?php // This will show the image and link the image to the post. Alter the width and height (in both places) to your needs.?>
  <?php if ( get_post_meta($post->ID, 'thumb', true) ) {?>
  <div class=”postthumb”>
  ” rel=”bookmark” title=”<?php the_title(); ?>”><img src=”<?php bloginfo(’stylish'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, „thumb”, $single = true); ?>&h=400&w=580&zc=1″ alt=”<?php the_title();?>” width=”290″ height=”200″/>
  </div>
  <?php }?>
  </div>

  <div class=”imgshad”>
  </div>

  </div>

  <?php endwhile; ?>

  </div>
  </div>

  Kod nagłówka:

  <!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;
  <html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
  <head profile=”http://gmpg.org/xfn/11″&gt;

  <title><?php bloginfo(’name') ?><?php if ( is_404() ) : ?> » <?php _e(’Not Found') ?><?php elseif ( is_home() ) : ?> » <?php bloginfo(’description') ?><?php else : ?><?php wp_title() ?><?php endif ?></title>

  <meta http-equiv=”Content-Type” content=”<?php bloginfo(’html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo(’charset'); ?>” />
  <meta name=”generator” content=”WordPress <?php bloginfo(’version'); ?>” />
  <!– leave this for stats –>

  <?php
  $tcol = get_option(’stlsh_tempcol');

  ?>
  <link rel=”stylesheet” href=”<?php bloginfo(’stylesheet_directory'); ?>/style-<?php echo ($tcol); ?>.css” type=”text/css” media=”screen” />

  <link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”RSS 2.0″ href=”<?php bloginfo(’rss2_url'); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”text/xml” title=”RSS .92″ href=”<?php bloginfo(’rss_url'); ?>” />
  <link rel=”alternate” type=”application/atom+xml” title=”Atom 0.3″ href=”<?php bloginfo(’atom_url'); ?>” />
  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo(’pingback_url'); ?>” /><?php wp_head(); ?>
  <!–[if lte IE 6]>
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo(’stylesheet_directory'); ?>/ie6style.css” />
  <![endif]–>
  <!–[if IE 7]>
  <link rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”all” href=”<?php bloginfo(’stylesheet_directory'); ?>/ie7style.css” />
  <![endif]–>

  <!–[if lt IE 7]>
  <script src=”http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.0(beta3)/IE7.js&#8221; type=”text/javascript”></script><![endif]–>

  <?php wp_get_archives(’type=monthly&format=link'); ?>
  <?php //comments_popup_script(); // off by default ?>
  <?php wp_head(); ?>

  <script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/jquery.min.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/stepcarousel.js”></script>
  <script type=”text/javascript”>

  stepcarousel.setup({
  galleryid: 'mygallery', //id of carousel DIV
  beltclass: 'belt', //class of inner „belt” DIV containing all the panel DIVs
  panelclass: 'panel', //class of panel DIVs each holding content
  autostep: {enable:true, moveby:1, pause:3000},
  panelbehavior: {speed:500, wraparound:true, persist:true},
  defaultbuttons: {enable: true, moveby: 1, leftnav: ['<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/images-<?php echo ($tcol); ?>/carleft-trans.png', 25, 105], rightnav: ['<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/images-<?php echo ($tcol); ?>/carright-trans.png', -47, 105]},
  statusvars: [’statusA', 'statusB', 'statusC'], //register 3 variables that contain current panel (start), current panel (last), and total panels
  contenttype: [’inline'] //content setting [’inline'] or [’ajax', 'path_to_external_file']
  })

  </script>
  <script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/jquery.min.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/widget.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/custom.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/menu.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/jquery.js”></script>
  <script type=”text/javascript” src=”<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/js/toggle.js”></script>
  <script type=”text/javascript”>

  /**
  Vertigo Tip by http://www.vertigo-project.com
  Requires jQuery
  */

  this.vtip = function() {
  this.xOffset = -10; // x distance from mouse
  this.yOffset = 10; // y distance from mouse

  $(„.vtip”).unbind().hover(
  function(e) {
  this.t = this.title;
  this.title = ”;
  this.top = (e.pageY + yOffset); this.left = (e.pageX + xOffset);

  $(’body').append( '<p id=”vtip”><img id=”vtipArrow” />' + this.t + '</p>' );

  $(’p#vtip #vtipArrow').attr(„src”, '<?php bloginfo(’template_directory'); ?>/images-<?php echo ($tcol); ?>/vtip_arrow.png');
  $(’p#vtip').css(„top”, this.top+”px”).css(„left”, this.left+”px”).fadeIn(„slow”);

  },
  function() {
  this.title = this.t;
  $(„p#vtip”).fadeOut(„slow”).remove();
  }
  ).mousemove(
  function(e) {
  this.top = (e.pageY + yOffset);
  this.left = (e.pageX + xOffset);

  $(„p#vtip”).css(„top”, this.top+”px”).css(„left”, this.left+”px”);
  }
  );

  };

  jQuery(document).ready(function($){vtip();})

  </script>

  </head>
  <body>
  <div id=”wrapper”>
  <div id=”header”>
  <div class=”header”>
  <div class=”logo”>
  <?php
  $tlogo = get_option(’stlsh_tlogo');

  ?>
  ” title=”<?php bloginfo(’description'); ?>”><img src=”<?php if ( ($tlogo) != „”) { echo ($tlogo); } else { bloginfo(’template_directory');?>/images-<?php echo ($tcol); ?>/logo-trans.png <?php } ?>” alt=”” style=”vertical-align:bottom; border:0px; height:90px ; width:300px;margin-top:10px;” />

  </div>

  </div>

  <div class=”navigation”>
  <div class=”navleft”>
  </div>
  <div class=”navcenter”>
  <div class=”navbar”>
  <ul id=”nav”>

  <?php if (get_option(’stlsh_deshpl') == 'display') : ?>

  • „>Home
  • <?php else : ?><?php endif; ?>
   <?php wp_list_pages(’sort_column=menu_order&title_li='); ?>

   </div>
   </div>
   <div class=”navright”>
   </div>
   </div>

   <div class=”toppannel”>
   <div class=”tpl”>
   </div>
   <div class=”tps”>
   <div class=”welcom”>
   <div class=”welcomtitle”>
   <?php
   $wtitle = get_option(’stlsh_wtitle');

   ?>
   <h1><?php if ( ($wtitle) != „”) { echo ($wtitle); } else { echo ( ” Welcome World ! ” );} ?></h1>
   </div>

   <div class=”welcomdesc”>
   <?php
   $wmessage = get_option(’stlsh_wmessage');

   ?>
   <h2><?php if ( ($wmessage) != „”) { echo ($wmessage); } else { echo ( ” Here you can put your welcome message or blog description. ” );} ?></h2>
   </div>
   </div>

   <div id=”slider”>

   <?php $includes_path = TEMPLATEPATH . '/includes/';?>
   <?php include($includes_path . '/slide.php'); ?>
   </div>
   </div>
   <div class=”tpr”>
   </div>
   </div>
   <div class=”categmenu”>
   <ul id=”nav2″>

   </div>

   </div>

  Co jest nie tak? Dodam, że całość jest oparta na stronach. Wpisy mają być tylko w sliderze.

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • redi4show

  (@redi4show)

  niestety nie jestem programista, ale polecic moge nivioSlider’a i piecemaker’a jesli nie znajdziesz bledu to te wtyczki zalatwia sprawe

  a tu deserek mam starego linka z czasow zabawy z htmlem i jQ

  http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex4/stepcarousel.htm

  gosc ladnie rozpukal karuzele ktora sie kiedys jaralem ale nie wiem czy to sie przyda przy WP pozdroowka !

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘Problem z sliderem’ is closed to new replies.