Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Problem z logowaniem!

 • Witam,

  Mam problem z moim blogiem http://www.krapkowicemiasto.pl a dokładniej problem z zalogowaniem się. Po próbach logowania wyświetla się następująca informacja:

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/krapkowice/domains/krapkowicemiasto.pl/public_html/wp-config.php:1) in /home/krapkowice/domains/krapkowicemiasto.pl/public_html/wp-login.php on line 337

  Za pewne spowodowane to jakimiś błędami w pliku php-config. Niestety ale nie potrafię sobie poradzić z problemem. Według mnie wszystko jest w porządku. Spacji i enterów na początku jak i na końcu nie ma.

  <?php
  /**
  * Podstawowa konfiguracja WordPressa.
  *
  * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel
  * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa
  * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie
  * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć
  * od administratora Twojego serwera.
  *
  * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik
  * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego
  * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go
  * „wp-config.php” i wprowadzić do niego odpowiednie wartości.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** Ustawienia MySQL-a – możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** //
  /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
  define(’DB_NAME’, ”);

  /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
  define(’DB_USER’, ”);

  /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
  define(’DB_PASSWORD’, ”);

  /** Nazwa hosta serwera MySQL */
  define(’DB_HOST’, 'localhost’);

  /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */
  define(’DB_CHARSET’, 'utf8′);

  /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */
  define(’DB_COLLATE’, ”);

  /**#@+
  * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole.
  *
  * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą!
  * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org}
  * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(’AUTH_KEY’, 'H+#O6:Whg<0nb}r6p1Zt)%&%hifaWr(-ZK6SeFt;w41t>p@S~#Aj^O6wOR}%6Qso’);
  define(’SECURE_AUTH_KEY’, '/SNwM3dO0EzC!2xBUXekeug$Xs7T:fYP(lZ/yay-Hkwmlh?drCH/VxqC<!T&r?aj’);
  define(’LOGGED_IN_KEY’, 'H8T.M$2IW#;{lUf:4@o)TqDS%P>%c&N_D8D[z-YbL2scB67-AshNEvGV%,L<x&J#’);
  define(’NONCE_KEY’, 'bx!2j8pf~%i)dEzurO{ajFKIz?bV;y-m0_HIFSl|%u#wCI@<wOPEPC?;i/2Bm-’);
  define(’AUTH_SALT’, '3N|>bDet4#R|Mvnecf%~Gav(mJ+=(-i/T<p67UDJ^V{EHe^IZ+~{3v1t8>G@#<h$’);
  define(’SECURE_AUTH_SALT’, 'UgI3t{MhgfCzR7hTh{Qv@!9S%7hP._ezV|U46yFVQ6Q#MR60PUKF]IF<88<1:~:6′);
  define(’LOGGED_IN_SALT’, ’!NV[dA:C0sv+nOQ2@chXhI=O2e{++;>hCQ>OaPS[};!/JIwkQ88-1k7qsoqOCAU,’);
  define(’NONCE_SALT’, 'XK[}E|l%i@S~nPly=dO/l^B-IDO>Haq {y,*wFV6]W[.ghkUGl~_{O{,J 0)&L?u’);

  /**#@-*/

  /**
  * Prefiks tabel WordPressa w bazie danych.
  *
  * Możesz posiadać kilka instalacji WordPressa w jednej bazie danych,
  * jeżeli nadasz każdej z nich unikalny prefiks.
  * Tylko cyfry, litery i znaki podkreślenia, proszę!
  */
  $table_prefix = 'wp_’;

  /**
  * Kod lokalizacji WordPressa, domyślnie: angielska.
  *
  * Zmień to ustawienie, aby skorzystać z lokalizacji WordPressa.
  * Odpowiedni plik MO z tłumaczeniem na wybrany język musi
  * zostać zainstalowany do katalogu wp-content/languages.
  * N;define(’NONCE_KEY’, '$zkh.e RS%CT>u]-v,k A>R~K|D.*C#|k_k^~&0xj<=Rv#rwxNIx#swC3$KXAKh[’);a przykład: zainstaluj plik de.mo do katalogu
  * wp-content/languages i ustaw WPLANG na 'de’, aby aktywować
  * obsługę języka niemieckiego.
  */
  define (’WPLANG’, 'pl_PL’);

  /**
  * Dla programistów: tryb debugowania WordPressa.
  *
  * Zmień wartość tej stałej na true, aby włączyć wyświetlanie ostrzeżeń
  * podczas modyfikowania kodu WordPressa.
  * Wielce zalecane jest, aby twórcy wtyczek oraz motywów używali
  * WP_DEBUG w miejscach pracy nad nimi.
  */
  define(’WP_DEBUG’, false);

  /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

  /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */
  if ( !defined(’ABSPATH’) )
  define(’ABSPATH’, dirname(__FILE__) . '/’);

  /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php’);

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Moim zdaniem to nie problem pliku wp-config.php tylko plików pluggable.php, ewentualnie wp-login.php.

  Tutaj jest chyba rozwiązanie tego problemu Link

  Thread Starter pejcik

  (@pejcik)

  Niestety ale nie pomaga. Kodowanie zamieniłem w wp-config.php pluggable.php wp-login.php. W dodatku jak zmieniłem plugin.php na UTF-8 (Bez BON) to strona ogólnie padła.

  Kurde główkuję już kilka dni przeszukałem wszystkie poradniki coś musi pomóc.

  P.S czy wszystkie pliki mają mieć ustawione kodowanie UTF-8 (Bez BON)

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Temat ‘Problem z logowaniem!’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.