Viewing 1 replies (of 1 total)
  • Wyszukaj słowo/słowa które chcesz przetłumaczyć na SSH komendą
    grep -rl „slowa ktore chcesz przetlumaczyc”
    Jeśli nie będzie w plikach i w tłumaczeniach to przeszukaj bazę danych

Viewing 1 replies (of 1 total)