Wsparcie » Motywy » Problem z dodaniem loga do motywu Retention

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Z takich wycinków nie znając szerszego kontekstu trudno coś wnioskować.
  Gdybyś chociaż adres strony podał…

  Thread Starter jacob4187

  (@jacob4187)

  Modyfikowałeś child theme, czy motyw rodzica?

  Czy w header.php motywu masz wp_head(); ?

  Thread Starter jacob4187

  (@jacob4187)

  Motyw Retention jest niejako Child Theme, więc edytowałem jego. Skopiowałem z Twenty Twelve header.php i skopiowałem do folderu Retention. Style edytowałem już w Retention.
  W headerze jest wp_head();, oto cały plik header.php:

  <?php
  /**
  * The Header template for our theme
  *
  * Displays all of the <head> section and everything up till <div id=”main”>
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Twelve
  * @since Twenty Twelve 1.0
  */
  ?><!DOCTYPE html>
  <!–[if IE 7]>
  <html class=”ie ie7″ <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]–>
  <!–[if IE 8]>
  <html class=”ie ie8″ <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]–>
  <!–[if !(IE 7) | !(IE 8) ]><!–>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <!–<![endif]–>
  <head>
  <meta charset=”<?php bloginfo( 'charset’ ); ?>” />
  <meta name=”viewport” content=”width=device-width” />
  <title><?php wp_title( '|’, true, 'right’ ); ?></title>
  <link rel=”profile” href=”http://gmpg.org/xfn/11&#8243; />
  <link rel=”pingback” href=”<?php bloginfo( 'pingback_url’ ); ?>” />
  <?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older IE versions. ?>
  <!–[if lt IE 9]>
  <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js” type=”text/javascript”></script>
  <![endif]–>
  <?php wp_head(); ?>
  </head>

  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id=”page” class=”hfeed site”>
  <header id=”masthead” class=”site-header” role=”banner”>
  <div class=”moje_logo”>
  <img border=”0″ alt=”logo” src=”<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/logo.png”>
  </div>

  <hgroup>
  <h1 class=”site-title”>” title=”<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name’, 'display’ ) ); ?>” rel=”home”><?php bloginfo( 'name’ ); ?></h1>
  <h2 class=”site-description”><?php bloginfo( 'description’ ); ?></h2>
  </hgroup>

  <nav id=”site-navigation” class=”main-navigation” role=”navigation”>
  <h3 class=”menu-toggle”><?php _e( 'Menu’, 'twentytwelve’ ); ?></h3>
  „><?php _e( 'Skip to content’, 'twentytwelve’ ); ?>
  <?php wp_nav_menu( array( 'theme_location’ => 'primary’, 'menu_class’ => 'nav-menu’ ) ); ?>
  </nav><!– #site-navigation –>

  <?php if ( get_header_image() ) : ?>
  „><img src=”<?php header_image(); ?>” class=”header-image” width=”<?php echo get_custom_header()->width; ?>” height=”<?php echo get_custom_header()->height; ?>” alt=”” />
  <?php endif; ?>
  </header><!– #masthead –>

  <div id=”main” class=”wrapper”>

  Thread Starter jacob4187

  (@jacob4187)

  Problem został rozwiązany 🙂

Viewing 5 replies - 1 through 5 (of 5 total)
 • Temat ‘Problem z dodaniem loga do motywu Retention’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.