Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Problem po kliknięciu na wpis

 • conixus

  (@conixus)


  problem po kliknięciu na wpis pod wpisem jest okienko Podobnie wiadomości i tam wyświetla jakieś błędy tego typu nie wiem gdzie tego problemu szukać proszę o pomoc!

  WordPress database error: [Can’t find FULLTEXT index matching the column list]
  SELECT ID, post_title, post_content,MATCH (post_name, post_content) AGAINST (’boruc puscil czworke ale nie przegral') AS score FROM 111posts WHERE MATCH (post_name, post_content) AGAINST (’boruc puscil czworke ale nie przegral') AND post_date <= '2010-02-13 18:06:33′ AND (post_status IN ( 'publish', 'static' ) && ID != '2664′) ORDER BY score DESC LIMIT 0,3
  No related posts

  Jeżeli ktoś zechce spojrzeć to zapraszam TUTAJ

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • malachm

  (@malachm)

  Używasz wtyczki do Podobnych wiadomości czy kodu?

  Thread Starter conixus

  (@conixus)

  Pojęcia nie mam: (
  ale na pewno używam wtyczki WP-Autoblog to chyba jest ona Odpowiedzialna za wpisy no i mam jeszcze plik we wtyczkach related-post.php wygląda on tak:

  <? php
  / *
  Nazwa Plugin: Related Posts
  Plugin URI: http:/www.wasabi.com/archives/2006/02/02/wordpress-related-entries-20
  Opis: Zwraca liste Podobne wpisy na Aktywne / pasywne dopasowania słowa kluczowego.
  Wersja: 2.04
  Autor: Alexander Malov Mike Lu & Jon Bourne
  * /

  / / Rozpoczęcie instalacji

  global $ ran_plugin;
  if (isset ($ ran_plugin)) (
  $ Ran_plugin = true;
  if (isset ($ _REQUEST [ 'setup'])) / / Ustawienia jest inicjowana powiązanych za pośrednictwem, posts.php? konfiguracji
  (
  global $ file_path $ user_level;
  require_once (dirname (__FILE__ ).’/../../'. „wp-config.php ');
  get_currentuserinfo ();
  if ($ user_level <8)
  die ( „Przepraszamy, ale musisz być co najmniej NA POZIOMIE 8 użytkowników.”) / / upewnij się, Że użytkownik ma wystarczające uprawnienia

  / / Zapytań do SQL konfiguracji rzeczywistego indeksu calego tekstu

  require (dirname (__FILE__ ).’/../../'. „wp-config.php ');

  global $ table_prefix;

  $ Związku = mysql_connect (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD) or die ( „Can’t connect” .. mysql_error ());
  $ Dbconnexion = mysql_select_db (DB_NAME $ Związku);

  if ($ dbconnexion)
  (
  echo mysql_error ();
  die ();
  )
  $ Sql_run = 'ALTER TABLE '. $ Table_Prefix. "Stanowisk" ADD FULLTEXT "post_related ( post_name, '
  . ' `Post_content)”;
  $ Sql_result = mysql_query ($ sql_run);

  if ($ sql_result)
  echo ( „Gratulacje! Pełny indeks tekst zostal pomyślnie Utworzony!”);

  W przeciwnym razie
  echo ( „Coś poszło nie tak. zapoznaj się z instrukcjami na temat przygotowania pełny indeks tekst ręcznie.”);
  )
  )

  / / Setup End

  / / Rozpoczęcie Related Posts

  Related_posts Funkcja ($ return_bool = false, $ limit = 5, $ len = 10, $ before_title =”, $ after_title =”, $ before_post =”, $ after_post =”, $ show_pass_post = false, $ show_excerpt = false) (

  global $ wpdb, $ post;

  / / Pobranie Wartości opcji na stronie opcji

  $ Limit = get_option ( „Granica”);
  $ Len = get_option ( „len”);
  $ Before_title = stripslashes (get_option ( 'before_title'));
  $ After_title = stripslashes (get_option ( 'after_title'));
  $ Before_post = stripslashes (get_option ( 'before_post'));
  $ After_post = stripslashes (get_option ( 'after_post'));
  $ Show_pass_post = get_option ( „show_pass_post ');
  $ Show_excerpt = get_option ( „show_excerpt ');

  / / Słowa kluczowe Pobieranie

  $ Postcustom = get_post_custom_values ( „keyword”);
  if (! empty ($ postcustom)) (
  $ Values = array_map ( 'trim', $ postcustom);
  $ Ogólne = implode ($ values ,”);
  ) Inne (
  $ Warunkach ('-', str_replace = ', $ post-> post_name);
  )

  / / Upewnij się, PO nie jest Że z Przyszłości

  $ Time_difference = get_settings ( „gmt_offset ');
  Teraz gmdate = $ ( „Ymd H: i: s”, (time_difference Czas ()+($ * 3600)));

  if (! limit $) $ limit = „+0, 3 ', / / Quick ustalić dla” nie defaults „bug 28,9

  / / Podstawowe zapytania SQL

  $ Sql = „SELECT ID, post_title, post_content,
  . „Match (post_name, post_content)”
  . „Against ( '$ warunki”) jako wynik „
  . „Z $ wpdb-> posts WHERE”
  . „Match (post_name, post_content)”
  . „Against ( '$ warunki')”
  . „AND post_date <= '$ teraz'”
  . „AND (post_status IN ( 'publish', 'static') & & ID! =” $ Post-> ID ') „;
  if ($ show_pass_post == 'false') ($ sql .= „I =””;) post_password
  $ Sql .= „ORDER BY ocena DESC LIMIT $ limit”
  $ Results = $ wpdb-> get_results ($ sql);
  $ Output =”;
  if ($ results) (
  if ($ return_bool) (
  return true;
  )
  inny (
  foreach ($ results as $ result) (
  $ Title = stripslashes (apply_filters ( „the_title ', $ result-> post_title));
  $ Permalink = get_permalink ($ result-> id);
  $ Post_content = strip_tags ($ result-> post_content);
  $ Post_content = stripslashes ($ post_content);
  $ Output .= $ before_title. . $ Title. „& Lt / a>. $ After_title;
  if ($ show_excerpt == 'true') (
  Ze $ = substr ($ post_content, 0, $ len);
  Ze $ = substr ($ ze, 0, strrpos ($ ze ,”));
  ze = $ ze. '…';
  $ Output .= $ before_post. Ze $. $ After_post;
  / / $ Słowa = split ( „”, $ post_content);
  / / $ Post_strip = join ( „”, array_slice ($ słów, 0, $ len))
  / / $ Output .= $ before_post. $ Post_strip. $ After_post;
  )
  )
  echo $ output;
  )
  ) Inne (
  if ($ return_bool) (
  return false;
  ) Inne (
  echo $ before_title. „No related posts. $ After_title;
  )
  )
  )

  related_posts_exist function () (
  powrót related_posts (true);
  )

  / / End Related Posts

  / / Rozpoczęcie Słowa kluczowe

  Find_keywords Funkcja ($ id) (
  global $ wpdb;
  $ Content = $ wpdb-> get_var ( „SELECT post_content FROM $ wpdb-> posts WHERE id = '$ id'”);
  if (preg_match_all (’/<!– kw = ([\ s \ S ]*?)–>/ i „, $ content, $ matches, PREG_SET_ORDER)) (
  $ Test = $ wpdb-> get_var ( „SELECT meta_value FROM $ wpdb-> postmeta WHERE post_id = '$ id' AND meta_key =” keyword „);
  if (! empty ($ test)) (
  $ Wynik = explode (”, $ test);
  ) Inne (
  $ Wynik = array ();
  )
  foreach ($ matches as $ match) (
  $ Wynik = array_merge ($ output, explode (”, $ match [1]));
  )
  $ Output = array_unique ($ output);
  $ Keywords = implode (”, $ output);
  if (! empty ($ test)) (
  $ Results = $ wpdb-> query ( „UPDATE $ wpdb-> meta_value SET postmeta = '$ keywords' WHERE post_id = '$ id' AND meta_key =” keyword „);
  ) Inne (
  $ Results = $ wpdb-> query ( „INSERT INTO $ wpdb-> postmeta (post_id, meta_key, meta_value) VALUES ( '$ id', 'kluczowych', '$ kluczowych')”);
  )
  $ Content = format_to_post (balanceTags (preg_replace („/<!– kw = ([\ s \ ]*?)–>/ S i „”<!–$ 1 –>”, $ zawartości)));
  $ Content = str_replace („'”, „, $ content) / / Fix for 'w $ content
  $ Results = $ wpdb-> query ( „UPDATE $ wpdb-> posts SET post_content = '$ content' WHERE id = '$ id'”);
  )
  return $ id;
  )

  / / End Słowa kluczowe

  / / Rozpoczęcie Related Posts Opcje

  rp_subpanel function () (
  if (isset ($ _POST [ 'update_rp'])) (
  $ Option_limit = $ _POST [ 'limit'];
  len option_len = $ _POST [ '];
  $ Option_before_title = $ _POST [ 'before_title'];
  $ Option_after_title = $ _POST [ 'after_title'];
  $ Option_before_post = $ _POST [ 'before_post'];
  $ Option_after_post = $ _POST [ 'after_post'];
  $ Option_show_pass_post = $ _POST [ 'show_pass_post'];
  $ Option_show_excerpt = $ _POST [ 'show_excerpt'];
  UPDATE_OPTION ( „Granica”, $ option_limit);
  UPDATE_OPTION ( 'len', $ option_len);
  UPDATE_OPTION ( „before_title ', $ option_before_title);
  UPDATE_OPTION ( „after_title ', $ option_after_title);
  UPDATE_OPTION ( „before_post ', $ option_before_post);
  UPDATE_OPTION ( „after_post ', $ option_after_post);
  UPDATE_OPTION ( „show_pass_post ', $ option_show_pass_post);
  UPDATE_OPTION ( „show_excerpt ', $ option_show_excerpt);
  ?> <div Class=”updated”> <p> zapisane Opcje </ p> </ div> <? Php
  )
  ?>

  <div class=”wrap”>
  <h2> Related Posts Opcje </ h2>
  <form method=”post”>
  <fieldset class=”options”>
  <table>
  <tr>
  <td> <label for=”limit”> Ile związanych stanowisk chcesz pokazać? </ label> </ td>
  <td> <input name = „limit” type = „text” id = „Limit” value = „<? get_option echo (” Granica „);?>” size = „2” /> < / td>
  </ tr>
  <tr>
  <td> <label for=”before_title”> Przed </ label> / <label for=”after_title”> After (Post Title) </ label> </ td>
  <td> <input name = „before_title” type = „text” id = „before_title” value = „<? echo strip_tags (stripslashes (get_option ( 'before_title')));?>” size =” 10 „/> / <input name =” after_title „type =” text „id =” after_title „value =” <? echo strip_tags (stripslashes (get_option ( 'after_title')));?>” rozmiar = ” 10 „/> <small> Na Przykład:

  • </ li> Lub <dl> </ dl> </ small> </ em>
   </ td>
   </ tr>
   <tr>
   <td> Pokaż fragment </ td>
   <td>
   <select name=”show_excerpt” id=”show_excerpt”>
   Jesli <option (get_option (') „show_excerpt ==' fałszywe') (echo' stron';)> value = „false”> false </ option>
   Jesli <option (get_option (') „show_excerpt ==' prawdziwe') (echo' stron';)> value = „true”> True </ option>
   </ select>
   </ td>
   </ tr>
   <tr>
   <td> <label for=”len”> długość Fragment (Liczba słów): </ label> </ td>
   <td> <input name = „Len” type = „text” id = „len” value = „<? get_option echo (len „);?>” size =” 2 „/>
   </ tr>
   <tr>
   <td> <label for=”before_post”> Przed </ label> / <label for=”after_post”> Po </ label> (wyciąg): </ td>
   <td> <input name = „before_post” type = „text” id = „before_post” value = „<? echo strip_tags (stripslashes (get_option ( 'before_post')));?>” size =” 10 „/> / <input name =” after_post „type =” text „id =” after_post „value =” <? echo strip_tags (stripslashes (get_option ( 'after_post')));?>” rozmiar = ” 10 „/> <small> Na Przykład: </ li>
  • </ li> Lub <dl> </ dl> </ small> </ em>
   </ td>
   </ tr>
   <tr>
   <td> <label for=”show_pass_post”> Pokaż posty chroniony hasłem? </ label> </ td>
   <td>
   <select name=”show_pass_post” id=”show_pass_post”>
   <option („show_pass_post') Jesli (get_option ==' fałszywe') (echo' stron';)> value = „false”> false </ option>
   <option („show_pass_post') Jesli (get_option ==' prawdziwe') (echo' stron';)> value = „true”> True </ option>
   </ select>
   </ td>
   </ tr>
   </ table>
   </ fieldset>

   <p> <div class=”submit”> <input type = „submit” name = „update_rp” value = „<? php _e (” Save „,” update_rp')?>” stylu = „font-weight: bold;” /> </ div> </ p>

   </ form>

   </ div>

   <div class=”wrap”>
   <h2> SQL Indeks Tabela instalacji </ h2>
   Jesli nie <p> jest twój pierwszy raz zainstalowanie tej wtyczki musisz Uruchomić <href =”../ wp-content/plugins/related-posts.php? Setup „onclick =” window.open (this.href, popupwindow ” „width = 400, height = 150, scrollbars, resizable '); return false”> skrypt </ a> (otwiera nowe okno) w ceļu Stworzenia Tabeli indeksu Wymaga wtyczki. Jesli nie, zajrzyj do readme Stworzyć Sposób w jaki go ręcznie. </ P>

   </ div>

   <? php)

   / / End Related Posts Opcje

   Rp_admin_menu Funkcja () (
   if (function_exists ( „add_submenu_page ')) (
   add_submenu_page ( „plugins.php ', __ (' Related Posts Opcje”), __ ( 'Related Posts Opcje „), 1, __FILE__,' rp_subpanel ');
   )
   )

   add_action ( 'edit_post', 'find_keywords', 1);
   / / Add_action ( 'publish_post', 'find_keywords', 1);
   add_action ( 'admin_menu', 'rp_admin_menu');

   ?>

   pomoze ktoś?

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • The topic ‘Problem po kliknięciu na wpis’ is closed to new replies.