• WItam,

  Jak mogę usunąć całą stopkę z dołu strony internetowej:
  strona: zzm-czechowice.pl

  Kod foother:

  <?php if ( ‚on’ == et_get_option( ‚divi_back_to_top’, ‚false’ ) ) : ?>

  <span class=”et_pb_scroll_top et-pb-icon”></span>

  <?php endif;

  if ( ! is_page_template( ‚page-template-blank.php’ ) ) : ?>

  <footer id=”main-footer”>
  <?php get_sidebar( ‚footer’ ); ?>

  <?php
  if ( has_nav_menu( ‚footer-menu’ ) ) : ?>

  <div id=”et-footer-nav”>
  <div class=”container”>
  <?php
  wp_nav_menu( array(
  ‚theme_location’ => ‚footer-menu’,
  ‚depth’ => ‚1’,
  ‚menu_class’ => ‚bottom-nav’,
  ‚container’ => ”,
  ‚fallback_cb’ => ”,
  ) );
  ?>
  </div>
  </div> <!– #et-footer-nav –>

  <?php endif; ?>

  <div id=”footer-bottom”>
  <div class=”container clearfix”>
  <?php
  if ( false !== et_get_option( ‚show_footer_social_icons’, true ) ) {
  get_template_part( ‚includes/social_icons’, ‚footer’ );
  }
  ?>

  <p id=”footer-info”><?php printf( __( ‚Wykonanie %1$s %2$s’, ” ), ‚Arlek.pl‚, ‚‚ ); ?></p>
  </div> <!– .container –>
  </div>
  </footer> <!– #main-footer –>
  </div> <!– #et-main-area –>

  <?php endif; // ! is_page_template( ‚page-template-blank.php’ ) ?>

  </div> <!– #page-container –>

  <?php wp_footer(); ?>
  </body>
  </html>

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Notepad++ aby wyśwoetlic gdzie konczy się dany div w tym wypadku pocztaek to <footer id=”main-footer”>, wiec bedzie to

  <footer id=”main-footer”>
  <?php get_sidebar( ‚footer’ ); ?>

  <?php
  if ( has_nav_menu( ‚footer-menu’ ) ) : ?>

  <div id=”et-footer-nav”>
  <div class=”container”>
  <?php
  wp_nav_menu( array(
  ‚theme_location’ => ‚footer-menu’,
  ‚depth’ => ‚1’,
  ‚menu_class’ => ‚bottom-nav’,
  ‚container’ => ”,
  ‚fallback_cb’ => ”,
  ) );
  ?>
  </div>
  </div> <!– #et-footer-nav –>

  <?php endif; ?>

  <div id=”footer-bottom”>
  <div class=”container clearfix”>
  <?php
  if ( false !== et_get_option( ‚show_footer_social_icons’, true ) ) {
  get_template_part( ‚includes/social_icons’, ‚footer’ );
  }
  ?>

  <p id=”footer-info”><?php printf( __( ‚Wykonanie %1$s %2$s’, ” ), ‚Arlek.pl’, ” ); ?></p>
  </div> <!– .container –>
  </div>
  </footer> <!– #main-footer –>

  No tak, ale ja chce właśnie usunąć to Wykonanie Arlek.pl

  A napisalem Ci to co chciales – cala stopke
  A jak chcesz tylko wykonanie to przeciez to jest tylko do usuniecia akapit <p id="footer-info"><?php printf( __( 'Wykonanie %1$s %2$s', '' ), 'Arlek.pl', '' ); ?></p>

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • The topic ‘Pomoc ze stopką.’ is closed to new replies.