• Baza ma prawidłowo ustawione CHARACTER SET utf8 oraz COLLATE utf8_general_ci

  Ustawienia WP w wp-config.php

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', 'utf8_general_ci');

  Są one całkowicie zgodne z ustawieniami bazy. jednakże zamiast polskich liter pojawiają się „krzaczki”. Zmiana na „krzaczki” następuje od razu po „Update Post„, tzn. jest to widoczne już od strony właściciela WP.

 • Temat ‘Polskie litery’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.