• Ddaro

  (@darney)


  Na stronie głównej mam wyświetlane wpisy oraz wpisy CUSTOM_POST_TYPE
  Zamontowałem paginacje lecz jest ona wspólna dla obydwóch typów wpisów (zwykłych wpisów oraz własnych „FILMY”)
  Jak zmusić WP aby zamiast w URL dopisywał page/1 page/2
  zrobił by mi osobno film/1 film/2. Przy własnych typach wpisów. Nie bardzo jeszcze rozumiem tych query więc się gubię. Podejrzewam ze query_var za to jest odpowiedzialne ale nie wiem jak to przeskoczyć.

  Poniżej kod do własnych typów wpisów i paginacji która dostaje page/1 page/2 i paginuje mi wszystkie wpisy.

  <?php
  $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
  echo "paged " . $paged;
  $loop = new WP_Query(array('post_type' => 'filmy',
  //'post_status' => 'published',
  								'paged' => $paged,
  								'posts_per_page' => 2,
  								'orderby' => 'menuorder',
  								'caller_get_posts' => 1 ));?>
  <?php while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post(); ?>
  <?php
  // $custom = get_post_custom($post->ID);
  the_title();
  echo '<br>';
   //$screenshot_url = $custom["screenshot_url"][0];
  //$website_url = $custom["website_url"][0];
  ?>
   <?php endwhile; ?>
  <div class="pagenavigation">
  <div class="alignleft"><?php previous_posts_link() ?></div>
  <?php if(function_exists('tw_pagination')) tw_pagination(); ?>
  <div class="alignright"><?php next_posts_link() ?></div>
  </div>
  
  <? // Reset Query
  
  wp_reset_query();
  ?>

 • Temat ‘Paginacja osobna dla włąsnych typów wpisów’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.