• Witam.

    Mój problem dotyczy nagłówka w motywie GeneratePress. Dodałam logo firmy i wyświetla mi się w niechcianym miejscu, tzn. pod tytułem strony. Chciałabym aby było z lewej strony tytułu. Jak zmienić wielkość liter w tytule?.

    http://www.ecolifebuilding.pl

    Poniżej wklejam kod z pliku header.php:

    <?php
    /**
     * The Header for our theme.
     *
     * Displays all of the <head> section and everything up till <main id="main">
     *
     * @package Generate
     */
    ?><!DOCTYPE html>
    <html <?php language_attributes(); ?>>
    <head>
    <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
    <?php wp_head(); ?>
    </head>
    
    <body itemtype="http://schema.org/WebPage" itemscope="itemscope" <?php body_class(); ?>>
    	<?php do_action( 'generate_before_header' ); ?>
    	<header itemtype="http://schema.org/WPHeader" itemscope="itemscope" id="masthead" role="banner" <?php generate_header_class(); ?>>
    		<div <?php generate_inside_header_class(); ?>>
    			<?php do_action( 'generate_inside_header'); ?>
    
    			<?php if ( is_active_sidebar('header') ) : ?>
    				<div class="header-widget">
    					<?php dynamic_sidebar( 'header' ); ?>
    				</div>
    			<?php endif; // end sidebar widget area ?>
    
    			<?php if ( !get_theme_mod( 'generate_title' ) || !get_theme_mod( 'generate_tagline' ) ) : ?>
    				<div class="site-branding">
    				<?php if ( !get_theme_mod( 'generate_title' ) ) : ?>
    					<p class="main-title" itemprop="headline"><a>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></p>
    				<?php endif;
    
    				if ( !get_theme_mod( 'generate_tagline' ) ) : ?>
    					<p class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></p>
    				<?php endif; ?>
    				</div>
    			<?php endif;
    
    			if ( get_theme_mod( 'generate_logo' ) ) : ?>
    				<a>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><img class="header-image" src="<?php echo get_theme_mod( 'generate_logo' ); ?>" alt="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" /></a>
    			<?php endif; ?>
    		</div><!-- .inside-header -->
    	</header><!-- #masthead -->
    	<?php do_action( 'generate_after_header' ); ?>
    
    	<div id="page" class="hfeed site grid-container container grid-parent">
    		<div id="content" class="site-content">
Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
  • <?php
    /**
     * The Header for our theme.
     *
     * Displays all of the <head> section and everything up till <main id="main">
     *
     * @package Generate
     */
    ?><!DOCTYPE html>
    <html <?php language_attributes(); ?>>
    <head>
    <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
    <?php wp_head(); ?>
    </head>
    
    <body itemtype="http://schema.org/WebPage" itemscope="itemscope" <?php body_class(); ?>>
    	<?php do_action( 'generate_before_header' ); ?>
    	<header itemtype="http://schema.org/WPHeader" itemscope="itemscope" id="masthead" role="banner" <?php generate_header_class(); ?>>
    		<div <?php generate_inside_header_class(); ?>>
    <?php if ( get_theme_mod( 'generate_logo' ) ) : ?>
    				<a>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><img class="header-image" src="<?php echo get_theme_mod( 'generate_logo' ); ?>" alt="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" /></a>
    <?php endif; ?>
    			<?php do_action( 'generate_inside_header'); ?>
    
    			<?php if ( is_active_sidebar('header') ) : ?>
    				<div class="header-widget">
    					<?php dynamic_sidebar( 'header' ); ?>
    				</div>
    			<?php endif; // end sidebar widget area ?>
    
    			<?php if ( !get_theme_mod( 'generate_title' ) || !get_theme_mod( 'generate_tagline' ) ) : ?>
    				<div class="site-branding">
    				<?php if ( !get_theme_mod( 'generate_title' ) ) : ?>
    					<p class="main-title" itemprop="headline"><a>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></p>
    				<?php endif;
    
    				if ( !get_theme_mod( 'generate_tagline' ) ) : ?>
    					<p class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></p>
    				<?php endif; ?>
    				</div>
    			<?php endif; ?>
    
    		</div><!-- .inside-header -->
    	</header><!-- #masthead -->
    	<?php do_action( 'generate_after_header' ); ?>
    
    	<div id="page" class="hfeed site grid-container container grid-parent">
    		<div id="content" class="site-content">

    + w style.css w okolicach 435 linijki dodać float:left; dla .site-header .header-image

    Thread Starter Aira2014

    (@aira2014)

    Dzięki. Co do wielkości czcionki już znalazłam. Należało zmienić w pliku functions.php

    Thread Starter Aira2014

    (@aira2014)

    Poprawiłam w pliku style.css:

    .site-header {
    position:relative;
    }
    .site-header .header-image {
    vertical-align: middle;
    float: left
    }
    .main-navigation .main-nav ul ul li a, .nav-float-right .main-navigation .main-nav ul ul li a {
    line-height: normal;

    wrzuciłam poprawiony plik na serwer i nie widzę zmian.

    Thread Starter Aira2014

    (@aira2014)

    tzn. zdjęcie wciąż pod nagłówkiem, a nie tak jak powinno być po zmianie z lewej strony nagłówka.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
  • Temat ‘Nagłówek’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.