Wsparcie » Instalacja » Multi Site instalacja WP 3.0.4 – gdzie popełniłem błąd?

 • Rozwiązany darecky

  (@darecky)


  OPIS PROBLEMU:
  Po ingerencji w plki wg zaleceń Googla (vide poniźej) działająca zwykła instalacjia WP 3.0.4 zamienia się w białą stronę w przeglądarce. Nie można wywołać ani pliku index.php ani wp-login.php. Czytam w sieci podobne wpisy, ale nie widzę remedium. Proszę Was o sugestię gdzie mogłem popełnić błąd.

  DANE INSTALACJI
  wordpress_3.0.4_pl (eng też testowałem)
  host: sql5.nazwahostingu.pl
  baza: nazwadomeny_nazwabazy
  hierarchia na serwerze: public_html / nazwabazy – i tu w nazwabazy jest instalacja WP 3.0.4

  ZMIANY w plikach WP: (testowałem przed i po instalacji)
  DLA: index.php
  […]
  define(‚WP_USE_THEMES’, true);
  define(‚WP_ALLOW_MULTISITE”, true);

  /** Loads the WordPress Environment and Template */
  require(‚./wp-blog-header.php’);
  ?>

  DLA: wp-config.php
  <?php
  [..]
  define(‚DB_NAME’, ‚nazwabazy’);
  define(‚DB_USER’, ‚nazwadomeny_nazwabazy’);
  define(‚DB_PASSWORD’, ‚hasło’);
  define(‚DB_HOST’, ‚sql5.nazwahostingu.pl:3306’);
  define(‚DB_CHARSET’, ‚utf8’);

  define(‚DB_COLLATE’, ”);

  define(‚AUTH_KEY’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚SECURE_AUTH_KEY’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚LOGGED_IN_KEY’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚NONCE_KEY’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚AUTH_SALT’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚SECURE_AUTH_SALT’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚LOGGED_IN_SALT’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);
  define(‚NONCE_SALT’, ‚wprowadz tutaj unikatowa fraze’);

  $table_prefix = ‚wp_’;

  define (‚WPLANG’, ‚pl_PL’);

  define(‚WP_DEBUG’, false);
  define(‚WP_ALLOW_MULTISITE”, true);

  /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

  /** Absolutna ścieżka do katalogu WordPressa. */
  if ( !defined(‚ABSPATH’) )
  define(‚ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‚/’);

  /** Ustawia zmienne WordPressa i dołączane pliki. */
  require_once(ABSPATH . ‚wp-settings.php’);

  DLA: wp-settings.php
  <?php
  /**
  * Used to set up and fix common variables and include
  * the WordPress procedural and class library.
  *
  * Allows for some configuration in wp-config.php (see default-constants.php)
  *
  * @package WordPress
  */

  /**
  * Stores the location of the WordPress directory of functions, classes, and core content.
  *
  * @since 1.0.0
  */
  define( ‚WPINC’, ‚wp-includes’ );
  define(‚WP_ALLOW_MULTISITE”, true);

  // Include files required for initialization.
  require( ABSPATH . WPINC . ‚/load.php’ );
  require( ABSPATH . WPINC . ‚/default-constants.php’ );
  require( ABSPATH . WPINC . ‚/version.php’ );
  […]

  Pozdrawiam

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Zmiana statusu problemu:
  Nowa instalacja WP 3.0.4-pl i tylko jedna zmiana, w pliku wp-config.php – sławne define(‚WP_ALLOW_MULTISITE”, true); Efekt? Instalacja działa, ale nie pojawia się opcja „Sieć”… What the f…?

  Pzdr
  help me pls…

  Dla wszystkich zainteresowanych, jest rozwiązanie! Dzięki uprzejmości użytkownika specbabka 🙂
  Kwestia znacznika we wpisie: define(‚WP_ALLOW_MULTISITE’, true);
  Po skopiowaniu z codex WP zmieniły się znaczniki otwierające i zamykające wyrażenie WP_ALLOW_MULTISITE w nawiasie. Musi być ‚ zamiast „przecinka”.

  Pzdr

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • The topic ‘Multi Site instalacja WP 3.0.4 – gdzie popełniłem błąd?’ is closed to new replies.