Wsparcie » Wtyczki » Lista wszystkich postów w jednej Kategorii.

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • dla kategorii foo tworzymy plik category-foo.php zgodnie z http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy#Category_display

  który zawiera:

  <?php
  function get_all_post_from_category()
  {
   global $wp_query;
   global $cat;
   $wp_query->query('showposts=-1&cat='.$cat);
  }
  add_action('wp_head', 'get_all_post_from_category');
  get_header();
  if ( have_posts() ) {
    echo '<ul>';
    while ( have_posts() ) {
      the_post();
      ?><li><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li><?php
    }
    echo '</ul>';
  }
  get_footer();

  wtedy:

  http://wordpress/category/foo

  wyświetli listę wszystkich tytułów w danej kategorii.

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Lista wszystkich postów w jednej Kategorii.’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.