Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Konfiguracja Flashfader

 • Witam!
  Zainteresowała mnie wtyczka Flashfader.
  Zainstalowałem ją, wgrałem 2 interesujące zdjęcia.
  W pliku header.php usunąłem linijkę związaną z wyświetlaniem obrazka i w to miejsce wrzuciłem to: <strong><?php include (ABSPATH.'wp-content/flashfader/flashfaderhtml.txt'); ?></strong>.
  Po odświeżeniu jest animacja tych 2 obrazków, w dobrym rozmiarze, ale między panelem, a animacją jest mała „szczelinka” (www.jedynka-ebrzesko.cba.pl)
  Jak ją „dosunąć” do menu głównego, tak aby fajnie razem się zgrywało?

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • W pliku:

  http://jedynka-ebrzesko.cba.pl/wp-content/themes/twentyeleven/style.css

  w linii 316

  zmień

  line-height: 1.625;

  na

  line-height: 1px;

  Thread Starter wojtekm97

  (@wojtekm97)

  No niby pomogło, ale wtedy wszystkie linijki są blisko siebie i to nie za ładnie wygląda, a pozatym i tak została mała przerwa 🙂 Ma ktoś inny pomysł ? Może co innego trzeba zedytować ?

  Thread Starter wojtekm97

  (@wojtekm97)

  Oto mój plik Header.php, może coś więcej trzeba usunąć, żeby nie było tej przerwy?

  <?php
  /**
   * The Header for our theme.
   *
   * Displays all of the <head> section and everything up till <div id="main">
   *
   * @package WordPress
   * @subpackage Twenty_Eleven
   * @since Twenty Eleven 1.0
   */
  ?><!DOCTYPE html>
  <!--[if IE 6]>
  <html id="ie6" <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]-->
  <!--[if IE 7]>
  <html id="ie7" <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]-->
  <!--[if IE 8]>
  <html id="ie8" <?php language_attributes(); ?>>
  <![endif]-->
  <!--[if !(IE 6) | !(IE 7) | !(IE 8) ]><!-->
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <!--<![endif]-->
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title><?php
  	/*
  	 * Print the <title> tag based on what is being viewed.
  	 */
  	global $page, $paged;
  
  	wp_title( '|', true, 'right' );
  
  	// Add the blog name.
  	bloginfo( 'name' );
  
  	// Add the blog description for the home/front page.
  	$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  	if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
  		echo " | $site_description";
  
  	// Add a page number if necessary:
  	if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
  		echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'twentyeleven' ), max( $paged, $page ) );
  
  	?></title>
  <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  <!--[if lt IE 9]>
  <script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js" type="text/javascript"></script>
  <![endif]-->
  <?php
  	/* We add some JavaScript to pages with the comment form
  	 * to support sites with threaded comments (when in use).
  	 */
  	if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
  		wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  
  	/* Always have wp_head() just before the closing </head>
  	 * tag of your theme, or you will break many plugins, which
  	 * generally use this hook to add elements to <head> such
  	 * as styles, scripts, and meta tags.
  	 */
  	wp_head();
  ?>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  <div id="page" class="hfeed">
  	<header id="branding" role="banner">
  			<hgroup>
  				<h1 id="site-title"><span><a>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></span></h1>
  				<h2 id="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></h2>
  			</hgroup>
  
  			<?php
  				// Check to see if the header image has been removed
  				$header_image = get_header_image();
  				if ( ! empty( $header_image ) ) :
  			?>
  			<a>">
  				<?php
  					// The header image
  					// Check if this is a post or page, if it has a thumbnail, and if it's a big one
  					if ( is_singular() &&
  							has_post_thumbnail( $post->ID ) &&
  							( /* $src, $width, $height */ $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), array( HEADER_IMAGE_WIDTH, HEADER_IMAGE_WIDTH ) ) ) &&
  							$image[1] >= HEADER_IMAGE_WIDTH ) :
  						// Houston, we have a new header image!
  						echo get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'post-thumbnail' );
  					else : ?>
  					<?php include (ABSPATH.'wp-content/flashfader/flashfaderhtml.txt'); ?>
  <?php endif; // end check for featured image or standard header ?>
  </a>
  			<?php endif; // end check for removed header image ?>
  
  			<?php
  				// Has the text been hidden?
  				if ( 'blank' == get_header_textcolor() ) :
  			?>
  				<div class="only-search<?php if ( ! empty( $header_image ) ) : ?> with-image<?php endif; ?>">
  				<?php get_search_form(); ?>
  				</div>
  			<?php
  				else :
  			?>
  				<?php get_search_form(); ?>
  			<?php endif; ?>
  
  			<nav id="access" role="navigation">
  				<h3 class="assistive-text"><?php _e( 'Main menu', 'twentyeleven' ); ?></h3>
  				<?php /* Allow screen readers / text browsers to skip the navigation menu and get right to the good stuff. */ ?>
  				<div class="skip-link"><a href="#content">"><?php _e( 'Skip to primary content', 'twentyeleven' ); ?></a></div>
  				<div class="skip-link"><a href="#secondary">"><?php _e( 'Skip to secondary content', 'twentyeleven' ); ?></a></div>
  				<?php /* Our navigation menu. If one isn't filled out, wp_nav_menu falls back to wp_page_menu. The menu assiged to the primary position is the one used. If none is assigned, the menu with the lowest ID is used. */ ?>
  				<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>
  			</nav><!-- #access -->
  	</header><!-- #branding -->
  
  	<div id="main">

  Dało by się jeszcze tak zrobić, żeby ten banner z flashem, był hiperłączem do strony głównej?

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Temat ‘Konfiguracja Flashfader’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.