• Rozwiązano cimek69

  (@cimek69)


  Witam,
  mam problem z odwołaniem do funkcji na serwerze przez ajax.
  1. Dodanie w functions.php linijki
  wp_enqueue_script(’jquery’);
  nie umożliwia korzystania z jQuery, muszę dodać linijkę
  wp_enqueue_script(’HANDLE1′, 'http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js’);

  2. Nie działa wywołanie $.post. Po prostu nie wywołuje akcji, prawdopodobnie nie uruchamia admin-ajax.php i nie wiem dlaczego.

  Wywołanie funkcji js AktualizujDane działa prawidłowo do momentu $.post

  Co pominąłem? Proszę o pomoc i z góry dziękuję 😉
  Tomek

  functions.php:
  add_action(’wp_ajax_zapisz_subskrypcje’, 'ZapiszSubskrypcje’);
  add_action(’wp_ajax_nopriv_zapisz_subskrypcje’, 'ZapiszSubskrypcje’);

  add_action(’wp_enqueue_scripts’, 'jj_enqueue_ajax_scripts’);

  function jj_enqueue_ajax_scripts() {

  wp_enqueue_script(’HANDLE1′, 'http://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js’);
  wp_enqueue_script(’jquery’);

  //nasz plik z którego wyślemy zapytanie
  wp_enqueue_script(’myscripts’, get_template_directory_uri() . '/js/aktualizujsubskrypcje.js’, __FILE__);

  //ustalamy odpowiedni protokół
  if (isset($_SERVER[’HTTPS’]))
  $protocol = 'https://’;
  else
  $protocol = 'http://’;

  //pobieramy adres do pliku admin-ajax.php
  $admin_ajax_url = admin_url(’admin-ajax.php’, $protocol);

  //za pomocą tej funkcji przekazujemy zmienną zawierająca adres, do javascript
  wp_localize_script(’myscripts’, 'ajax_options’, array(’admin_ajax_url’ => $admin_ajax_url));
  }

  function ZapiszSubskrypcje() {
  if (isset($_POST[’userid’])) {
  $userid = $_POST[’userid’];
  }
  if (isset($_POST[’sdataod’])) {
  $sdataod = $_POST[’sdataod’];
  }
  if (isset($_POST[’sdatado’])) {
  $sdatado = $_POST[’sdatado’];
  }
  ?>
  <script>
  alert(’Jestem w aktualizacji’);
  </script>
  <?php
  update_user_meta($userid, 'subskrypcja_od’, $sdataod);
  update_user_meta($userid, 'subskrypcja_do’, $sdatado);

  $sukces = TRUE;

  if ($sukces) {
  print (json_encode([
  'sukces’ => TRUE
  ]));
  } else {
  print (json_encode([
  'sukces’ => FALSE
  ]));
  }
  die();
  }

  aktualizujsubskrypcje.js:

  function AktualizujDane(id, wywolanie_zapisania) {
  var userid = id;
  //var dataod = 'od—>’;
  //var datado = ’—>do’;
  //var dataod = document.getElementsByName(’sod’ + id)[0].value;
  //var datado = document.getElementsByName(’sdo’ + id)[0].value;
  var dataod = $(’#sod’ + id).val();
  var datado = $(’#sdo’ + id).val();

  alert(dataod + ’ ’ + datado);

  var data = {
  'action’: 'zapisz_subskrypcje’,
  'puserid’: userid,
  'psdataod’: dataod,
  'psdatado’: datado

  }

  alert(ajax_options.admin_ajax_url);

  $.post(ajax_options.admin_ajax_url, data,
  function (response) {
  if (response.sukces === true)
  alert(’OK’);
  else
  alert(’Czapa’);

  }
  );

  }

  Strona przy której potrzebuję pomocy: [zaloguj się aby zobaczyć ten link]

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Nie zgadzają Ci się nazwy pól pobieranych z formularza i wysyłanych do funkcji, z tymi pobieranych przez funkcje do tablicy $_POST:

  W js masz:

  'puserid': userid,
  'psdataod': dataod,
  'psdatado': datado

  A we funkcji ZapiszSubskrypcje masz:

  if (isset($_POST[’userid'])) {
  $userid = $_POST[’userid'];

  Wysyłasz puserid a odbierasz userid.

  To by była pierwsza rzecz do poprawienia.

  Jeżeli przypiszesz zmiennej $sukces = TRUE;, przed tym jak sprawdzisz, czy jest True,
  if ($sukces) {
  to funkcja zawsze będzie Ci zwracać:

  	print (json_encode([
  	'sukces' => TRUE
  	]));

  Poza tym, niczemu to nie służy. No bo, co daje Ci taki zabieg?
  Jaki warunek chcesz sprawdzić?
  Czy update_user_meta zostało zaktualizowane?
  Czy do innego warunku się odnosisz?
  W tym momencie on nic nie robi poza zwróceniem błędu.

  Do obsługi formularza użyj takiego układu:

  try {
  	// jakiś warunek
  if ( empty( $_POST['email'] ) ) {
  	//throw new Exception('Puste pola.');
  	echo json_encode( array( 'message' => 'Puste pola.' ));
  	exit;
  }
  // jakiś inny warunek
  
  	$email = $_POST['email'];
  
  	if ( is_email( $email ) ) {
  		echo json_encode( array( 'status' => 'redirect', 'redirect' => true, 'message' => 'Zostałeś wtajemniczony.' ) );
  		exit;
  	} else {
  		throw new Exception( 'Error sending, Sprawdź AJAX.' );
  	}
  
  } catch ( Exception $e ) {
  	echo json_encode( array( 'status' => 'error', 'message' => $e->getMessage() ) );
  	exit;
  }
  wp_die();
  Thread Starter cimek69

  (@cimek69)

  Dzięki, patrzyłem na to na prawdę długo i nie zauważyłem tej rozbieżności.
  To zawsze TRUE to było tylko do testu, a obsługę formularza będę miał bardziej skomplikowaną i w końcu zrezygnowałem z update_user_meta
  i będę zapisywał w bazie we własnych tabelach nie wordpressowych.

  Tak jeszcze dodam, jakby ktoś miał ten sam problem, jeśli dołącza się

  wp_enqueue_script('jquery');

  bez dodatkowych definicji, to trzeba użyć jQuery, bo $ nie zadziała.
  Dzięki i pozdrawiam
  Tomek

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 6 months temu przez cimek69.
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘jQuery i ajax nie działa’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.