Wsparcie » Zaawansowane » Jak zrobic blank page

 • Witam.

  Wiem, że jest możliwość zrobienia tzw. „blank page” i widzialem jak ale wyskakuja mi ciagle bledy.
  Przykład błędu :

  Fatal error: Call to undefined function get_header() in E:\cmsy\wp\wp-content\themes\twentytwelve\katblog.php on line 6

  Poniżej kod przy ktorym wywala mi blad:

  <?php
  /*
  Template Name: Page Of Posts with Custom Fields
  */
  
  get_header(); ?>
  <div id="content" class="narrowcolumn">
  <?php
  if ( is_page() ) {
    $category = get_post_meta( $posts[0]->ID, 'category', true );
    $cat = get_cat_ID( $category );
  }
  if ( $cat ) :
    $paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? get_query_var( 'paged' ) : 1;
    $post_per_page = 4; // -1 shows all posts
    $do_not_show_stickies = 1; // 0 to show stickies
    $args=array (
     'category__in' => array( $cat ),
     'orderby' => 'date',
     'order' => 'DESC',
     'paged' => $paged,
     'posts_per_page' => $post_per_page,
     'ignore_sticky_posts' => $do_not_show_stickies
    );
    $temp = $wp_query; // assign original query to temp variable for later use
    global $wp_query;
    $wp_query = null;
    $wp_query = new WP_Query( $args );
    if ( $wp_query->have_posts() ) :
      while ( $wp_query->have_posts() ) : $wp_query->the_post(); ?>
      <div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
        <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
        <small><?php the_time( 'F jS, Y' ) ?> <!-- by <?php the_author() ?> --></small>
        <div class="entry">
        <?php the_content( 'Read the rest of this entry »' ); ?>
        </div>
        <p class="postmetadata"><?php the_tags( 'Tags: ', ', ', '<br />' ); ?> Posted in <?php the_category( ', ' ) ?> | <?php edit_post_link( 'Edit', '', ' | ' ); ?> <?php comments_popup_link( 'No Comments »', '1 Comment »', '% Comments »' ); ?></p>
      </div>
      <?php endwhile; ?>
    <div class="navigation">
      <div class="alignleft"><?php next_posts_link( '« Older Entries' ) ?></div>
      <div class="alignright"><?php previous_posts_link( 'Newer Entries »' ) ?></div>
    </div>
   	<?php endif; // if ( $wp_query->have_posts() ) ?>
  	<?php $wp_query = $temp; //reset back to original query ?>
  
  <?php else : ?>
    <h2 class="center">Not Found</h2>
    <p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
    <?php get_search_form(); ?>
  <?php endif; // if ( $cat ) ?>
  
  </div><!-- #content -->
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • w 6 lini masz niepoprawny kod, zaczyna się u ciebie get_header(); ?>
  a powinno być <?php get_header(); ?>

  To nie jest ten problem, bo tag otwierający tryb php znajduje się nad komentarzem. Podana funkcja nie istnieje, więc może jakiś problem z instalacją, ścieżkami itp.?

  Thread Starter zielonyogr

  (@zielonyogr)

  właśnie na samej gorze jest otwierajacy, ten plik jest w tym samym miejscu gdzie page.php czy index.php, z ktorych tez kopiowałem kod.

  Thread Starter zielonyogr

  (@zielonyogr)

  Ktos jakis pomysl ?

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Jak zrobic blank page’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.