Wsparcie » Motywy » Jak zmienić kod tego szablonu?

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • No ja bym grzebał w wp_content/themes/cake/header.php tam masz całą górę . Niestety nie obejdzie się bez podstaw HTML.

  No ja bym tylko odpowiednio zmodyfikował style. Niestety nie obejdzie się bez podstaw CSS.

  W takich sytuacjach korzystać należy z narzędzi deweloperskich przeglądarki. Proste wprowadzenie do inspektora koduznaleźć można tutaj .
  Dalej to już tylko odpowiednie zmiany w style.css motywu np.:
  z: #Top_bar .logo usunąć float:left;
  dla: #Top_bar.is-sticky ustawić height na 120px
  itd.

  Thread Starter Paweł

  (@niwe17)

  aha no ok no niestety kupiłem motyw, ale wymyśliłem sobie że chcę na środku to mieć a moja znajomość html taka słaba jest, jak coś tam przeczytam to umiem zrobić :/

  Jak patrzę na header.php to tam nic niema i trzeba szukać w CSS?

  <?php
  /**
   * The Header for our theme.
   *
   * @package Cake
   * @author Muffin group
   * @link http://muffingroup.com
   */
  ?><!DOCTYPE html>
  <!--[if lt IE 7 ]><html class="ie ie6" lang="en"> <![endif]-->
  <!--[if IE 7 ]><html class="ie ie7" lang="en"> <![endif]-->
  <!--[if IE 8 ]><html class="ie ie8" lang="en"> <![endif]-->
  <!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html <?php language_attributes(); ?>> <!--<![endif]-->
  
  <!-- head -->
  <head>
  
  <!-- meta -->
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  <?php if( mfn_opts_get('responsive') ) echo '<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">'; ?>
  
  <title><?php
  if( mfn_title() ){
  	echo mfn_title();
  } else {
  	global $page, $paged;
  	wp_title( '|', true, 'right' );
  	bloginfo( 'name' );
  	if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'cake' ), max( $paged, $page ) );
  }
  ?></title>
  
  <?php do_action('wp_seo'); ?>
  
  <link rel="shortcut icon" href="<?php mfn_opts_show('favicon-img',THEME_URI .'/images/favicon.ico'); ?>" type="image/x-icon" />	
  
  <!-- wp_head() -->
  <?php wp_head();?>
  </head>
  
  <!-- body -->
  <body <?php body_class(); ?>>
  
  	<!-- #Wrapper -->
  	<div id="Wrapper">
  
  		<?php get_template_part( 'includes/header', 'action-bar' ); ?>
  
  		<!-- #Header -->
  		<header id="Header">
  
  			<?php get_template_part( 'includes/header', 'top-area' ); ?>
  
  			<?php
  				if( is_404() ){
  
  					// Error 404 ------------------------------
  					echo '<div id="Subheader">';
  						echo '<div class="container">';
  							echo '<div class="column one">';
  								echo '<h1 class="title">'. __( 'Error 404', 'cake' ) .'</h1>';
  							echo '</div>';
  						echo '</div>';
  					echo '</div>';
  
  				} elseif( is_search() ){
  
  					// Page title -------------------------
  					echo '<div id="Subheader">';
  						echo '<div class="container">';
  							echo '<div class="column one">';
  
  								global $wp_query;
  								$total_results = $wp_query->found_posts;
  								echo '<h1 class="title">'. $total_results .' results found for: '. get_search_query() .'</h1>';
  
  								// Breadcrumbs
  								if( mfn_opts_get('show-breadcrumbs') ){
  									mfn_breadcrumbs();
  								}
  
  							echo '</div>';
  						echo '</div>';
  					echo '</div>';
  
  				} else {
  
  					if( ( $slider = mfn_get_slider_key() ) && function_exists( 'putRevSlider' ) ){
  
  						// Revolution Slider ------------------
  						echo '<div id="mfn-rev-slider">';
  							putRevSlider( $slider );
  						echo '</div>';
  
  					} elseif( trim( wp_title( '', false ) ) ){
  
  						// Subheader Featured Image -----------
  						$subheader_style 	= '';
  						$subheader_id		= get_the_ID();
  
  						if ( get_post_type()=='post' && ! is_singular() ) {
  							$subheader_id = get_option( 'page_for_posts' );
  						}
  
  						if( ( ( $subheader_id == get_option('page_for_posts') ) || ( get_post_type() == 'page' ) ) && has_post_thumbnail($subheader_id) ){
  							$subheader_image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($subheader_id), 'full' );
  							$subheader_style = 'style="background-image:url('. $subheader_image[0] .');"';
  						}
  
  						// Page title -------------------------
  						echo '<div id="Subheader" '. $subheader_style .'>';
  							echo '<div class="container">';
  								echo '<div class="column one">';
  
  									// Title
  									if( get_post_type()=='page' || is_single() ){
  										echo '<h1 class="title">'. $post->post_title .'</h1>';
  									} else {
  										echo '<h1 class="title">'. trim( wp_title( '', false ) ) .'</h1>';
  									}
  
  									// Breadcrumbs
  									if( mfn_opts_get('show-breadcrumbs') ){
  										mfn_breadcrumbs();
  									}
  
  								echo '</div>';
  							echo '</div>';
  						echo '</div>';
  
  					}
  
  				}
  			?>
  
  		</header>

  Blog stoi już na serwie czy masz go lokalnie? jak tak daj link to ci pomogę.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Jak zmienić kod tego szablonu?’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.