Wsparcie » Motywy » Jak usunac z wpisów „Możliwość komentowania została wyłączona” – motyw Ribosome

 • Witam, jestem pasjonatem wordpressa który uczy się go z wielką chęcią i mam pytanie, ukończyłem swoją testowa strone itd ale mam pytanie czy jest możliwość aby po otworzeniu wpisu nie pojawiał się taki napis: „Możliwość komentowania została wyłączona” korzystam z motywu Ribosome

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
 • podejrzewam, że należy usunąć ten napis w kodzie, w pliku comment.php

  Pawel

  (@mrpauloen)

  Podaj link do motywu lub strony.

  poszukaj w pliku comments.php

  Kolega nie odpisał to może ja pociągnę temat.
  Ten sam problem w Twenty Ten.

  <?php
  /**
   * Template for displaying Comments
   *
   * The area of the page that contains both current comments
   * and the comment form. The actual display of comments is
   * handled by a callback to twentyten_comment which is
   * located in the functions.php file.
   *
   * @package WordPress
   * @subpackage Twenty_Ten
   * @since Twenty Ten 1.0
   */
  ?>
  
  			<div id="comments">
  <?php if ( post_password_required() ) : ?>
  				<p class="nopassword"><?php _e( 'This post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'twentyten' ); ?></p>
  			</div><!-- #comments -->
  	<?php
  		/*
  		 * Stop the rest of comments.php from being processed,
  		 * but don't kill the script entirely -- we still have
  		 * to fully load the template.
  		 */
  		return;
  	endif;
  ?>
  
  <?php
  	// You can start editing here -- including this comment!
  ?>
  
  <?php if ( have_comments() ) : ?>
  			<h3 id="comments-title">
  			<?php
  			if ( 1 === get_comments_number() ) {
  				printf(
  					/* translators: %s: The post title. */
  					__( 'One Response to %s', 'twentyten' ),
  					'<em>' . get_the_title() . '</em>'
  				);
  			} else {
  				/* translators: %1$s: The number of comments. %2$s: The post title. */
  				printf(
  					_n( '%1$s Response to %2$s', '%1$s Responses to %2$s', get_comments_number(), 'twentyten' ),
  					number_format_i18n( get_comments_number() ),
  					'<em>' . get_the_title() . '</em>'
  				);
  			}
  			?>
  			</h3>
  
  	<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
  			<div class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  			</div> <!-- .navigation -->
  	<?php endif; // check for comment navigation ?>
  
  			<ol class="commentlist">
  				<?php
  					/*
  					 * Loop through and list the comments. Tell wp_list_comments()
  					 * to use twentyten_comment() to format the comments.
  					 * If you want to overload this in a child theme then you can
  					 * define twentyten_comment() and that will be used instead.
  					 * See twentyten_comment() in twentyten/functions.php for more.
  					 */
  					wp_list_comments( array( 'callback' => 'twentyten_comment' ) );
  				?>
  			</ol>
  
  	<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // Are there comments to navigate through? ?>
  			<div class="navigation">
  				<div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '<span class="meta-nav">&larr;</span> Older Comments', 'twentyten' ) ); ?></div>
  				<div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments <span class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentyten' ) ); ?></div>
  			</div><!-- .navigation -->
  	<?php endif; // check for comment navigation ?>
  
  	<?php
  	/*
  	 * If there are no comments and comments are closed, let's leave a little note, shall we?
  	 * But we only want the note on posts and pages that had comments in the first place.
  	 */
  	if ( ! comments_open() && get_comments_number() ) :
  		?>
  		<p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'twentyten' ); ?></p>
  	<?php endif; ?>
  
  <?php endif; // end have_comments() ?>
  
  <?php comment_form(); ?>
  
  </div><!-- #comments -->
  

  Tak wygląda comments.php
  Ktoś pomoże w edycji?

  Generalnie cała linijka na stronie wygląda tak:

  Zaszufladkowano do kategorii 2018 | Możliwość komentowania 2018 Winorośl została wyłączona | Edytuj

  Chętnie pozbędę się wszystkiego.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc, 2 tygodnie temu przez  loituma.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 miesiąc, 2 tygodnie temu przez  loituma.

  Generalnie to:

  Zaszufladkowano do kategorii 2018 | Możliwość komentowania 2018 Winorośl została wyłączona | Edytuj

  nie jest w comments.php a loop.php w linijce 164, w bloku oznaczonym klasą: entry-utility i to też zależy jaki wybrano format wpisu i w jaki typ strony to jest.

  Nie obejdzie się bez utworzenia motywu potomnego, inaczej wszystkie zmiany przepadną po aktualizacji.

  Dziękuję za odpowiedź.
  Utworzyłem motyw potomny.

  entry-utylity w loop.php wygląda tak:

  <div class="entry-utility">
  			<?php if ( function_exists( 'get_post_format' ) && 'gallery' == get_post_format( $post->ID ) ) : ?>
  				<a href="<?php echo esc_url( get_post_format_link( 'gallery' ) ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'View Galleries', 'twentyten' ); ?>"><?php _e( 'More Galleries', 'twentyten' ); ?></a>
  				<span class="meta-sep">|</span>
  			<?php elseif ( $gallery = get_term_by( 'slug', _x( 'gallery', 'gallery category slug', 'twentyten' ), 'category' ) && in_category( $gallery->term_id ) ) : ?>
  				<a href="<?php echo esc_url( get_category_link( $gallery ) ); ?>" title="<?php esc_attr_e( 'View posts in the Gallery category', 'twentyten' ); ?>"><?php _e( 'More Galleries', 'twentyten' ); ?></a>
  				<span class="meta-sep">|</span>
  			<?php endif; ?>
  				<span class="comments-link"><?php comments_popup_link( __( 'Leave a comment', 'twentyten' ), __( '1 Comment', 'twentyten' ), __( '% Comments', 'twentyten' ) ); ?></span>
  				<?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentyten' ), '<span class="meta-sep">|</span> <span class="edit-link">', '</span>' ); ?>
  			</div><!-- .entry-utility -->

  Co mogę z tym zrobić?

  Usunąć?

  Niestety, nie pomogło. Komunikat nadal jest widoczny.

  Bo usunąłeś nie ten blok. Jest ich tak kilka.

  Jest ok.
  Dziękuję

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.