Wsparcie » Motywy » Jak przesunąć logo w dół.

Viewing 10 replies - 1 through 10 (of 10 total)
 • div#logo { float:left; margin: 20px 0 0 0; }

  dzięki!
  a gdzie to mogę wstawić? 🙂
  tzn. pewnie w header.php ale w którym wierszu?

  w pliku style.css, najlepiej na samym końcu.

  świetne dzięki!
  a mógłbyś jeszcze mi podpowiedzieć jak mogę zrównać menu z logiem? aby górna granica menu czyli tutaj O MNIE było na wysokości górnej granicy loga? oraz jak najprościej wywalić okienko Search?

  no to w ww. zmień sobie margin: 20px 0 0 0;
  na margin: 0;

  z header.php usunąć

  <div class="col-sm-3 col-md-3 pull-right search-cont">
  		    <form class="navbar-form" role="search" method="get" action="<?php echo home_url() ; ?>">
  			    <div class="input-group">
  			      <input type="text" class="form-control" placeholder="Search" name="s" id="srch-term">
  			      <div class="input-group-btn">
  			        <button class="btn btn-default" type="submit"><i class="glyphicon glyphicon-search"></i></button>
  			      </div>
  			    </div>
  		    </form>
  	    </div>

  kurcze nie mam czegoś takiego w header…

  powinieneś mieć, na samym dole …ln. 173-182

  to mam w header…
  ani śladu po tym co pisałeś :/

  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  <title><?php
  	global $page, $paged;
  	wp_title( '|', true, 'right' );
  	bloginfo( 'name' );
  	$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  	if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) echo " | $site_description";
  	if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) echo ' | ' . sprintf( __( 'Page %s', 'imbalance2' ), max( $paged, $page ) );
  ?></title>
  <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  <?php
  	if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  	wp_head();
  ?>
  
  <style type="text/css">
  /* color from theme options */
  <?php $color = getColor() ?>
  body, input, textarea { font-family: <?php echo getFonts() ?>; }
  a, .menu a:hover, #nav-above a:hover, #footer a:hover, .entry-meta a:hover { color: <?php echo $color ?>; }
  .fetch:hover { background: <?php echo $color ?>; }
  blockquote { border-color: <?php echo $color ?>; }
  .menu ul .current-menu-item a { color: <?php echo $color ?>; }
  #respond .form-submit input { background: <?php echo $color ?>; }
  
  /* fluid grid */
  <?php if (!fluidGrid()): ?>
  .wrapper { width: 960px; margin: 0 auto; }
  <?php else: ?>
  .wrapper { margin: 0 40px; }
  <?php endif ?>
  
  .box .texts { border: 20px solid <?php echo $color ?>; background: <?php echo $color ?>; }
  <?php if (!imagesOnly()): ?>
  .box .categories { padding-top: 15px; }
  <?php endif ?>
  </style>
  
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
  	// shortcodes
  	$('.wide').detach().appendTo('#wides');
  	$('.aside').detach().appendTo('.entry-aside');
  
  	// fluid grid
  	<?php if (fluidGrid()): ?>
  	function wrapperWidth() {
  		var wrapper_width = $('body').width() - 20;
  		wrapper_width = Math.floor(wrapper_width / 250) * 250 - 40;
  		if (wrapper_width < 1000) wrapper_width = 1000;
  		$('.wrapper').css('width', wrapper_width);
  	}
  	wrapperWidth();
  	$(window).resize(function() {
  		wrapperWidth();
  	});
  	<?php endif ?>
  
  	// search
  	$(document).ready(function() {
  		$('#s').val('Search');
  	});
  
  	$('#s').bind('focus', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo $color ?>');
  		if ($(this).val() == 'Search') $(this).val('');
  	});
  
  	$('#s').bind('blur', function() {
  		$(this).css('border-color', '#DEDFE0');
  		if ($(this).val() == '') $(this).val('Search');
  	});
  
  	// grid
  	$('#boxes').masonry({
  		itemSelector: '.box',
  		columnWidth: 210,
  		gutterWidth: 40
  	});
  
  	$('#related').masonry({
  		itemSelector: '.box',
  		columnWidth: 210,
  		gutterWidth: 40
  	});
  
  	$('.texts').live({
  		'mouseenter': function() {
  			if ($(this).height() < $(this).find('.abs').height()) {
  				$(this).height($(this).find('.abs').height());
  			}
  			$(this).stop(true, true).animate({
  				'opacity': '1',
  				'filter': 'alpha(opacity=100)'
  			}, 0);
  		},
  		'mouseleave': function() {
  			$(this).stop(true, true).animate({
  				'opacity': '0',
  				'filter': 'alpha(opacity=0)'
  			}, 0);
  		}
  	});
  
  	// comments
  	$('.comment-form-author label').hide();
  	$('.comment-form-author span').hide();
  	$('.comment-form-email label').hide();
  	$('.comment-form-email span').hide();
  	$('.comment-form-url label').hide();
  	$('.comment-form-comment label').hide();
  
  	if ($('.comment-form-author input').val() == '')
  	{
  		$('.comment-form-author input').val('Name (required)');
  	}
  	if ($('.comment-form-email input').val() == '')
  	{
  		$('.comment-form-email input').val('Email (required)');
  	}
  	if ($('.comment-form-url input').val() == '')
  	{
  		$('.comment-form-url input').val('URL');
  	}
  	if ($('.comment-form-comment textarea').html() == '')
  	{
  		$('.comment-form-comment textarea').html('Your message');
  	}
  
  	$('.comment-form-author input').bind('focus', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo $color ?>').css('color', '#333');
  		if ($(this).val() == 'Name (required)') $(this).val('');
  	});
  	$('.comment-form-author input').bind('blur', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo '#ccc' ?>').css('color', '#6b6b6b');
  		if ($(this).val().trim() == '') $(this).val('Name (required)');
  	});
  	$('.comment-form-email input').bind('focus', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo $color ?>').css('color', '#333');
  		if ($(this).val() == 'Email (required)') $(this).val('');
  	});
  	$('.comment-form-email input').bind('blur', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo '#ccc' ?>').css('color', '#6b6b6b');
  		if ($(this).val().trim() == '') $(this).val('Email (required)');
  	});
  	$('.comment-form-url input').bind('focus', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo $color ?>').css('color', '#333');
  		if ($(this).val() == 'URL') $(this).val('');
  	});
  	$('.comment-form-url input').bind('blur', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo '#ccc' ?>').css('color', '#6b6b6b');
  		if ($(this).val().trim() == '') $(this).val('URL');
  	});
  	$('.comment-form-comment textarea').bind('focus', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo $color ?>').css('color', '#333');
  		if ($(this).val() == 'Your message') $(this).val('');
  	});
  	$('.comment-form-comment textarea').bind('blur', function() {
  		$(this).css('border-color', '<?php echo '#ccc' ?>').css('color', '#6b6b6b');
  		if ($(this).val().trim() == '') $(this).val('Your message');
  	});
  	$('#commentform').bind('submit', function(e) {
  		if ($('.comment-form-author input').val() == 'Name (required)')
  		{
  			$('.comment-form-author input').val('');
  		}
  		if ($('.comment-form-email input').val() == 'Email (required)')
  		{
  			$('.comment-form-email input').val('');
  		}
  		if ($('.comment-form-url input').val() == 'URL')
  		{
  			$('.comment-form-url input').val('');
  		}
  		if ($('.comment-form-comment textarea').val() == 'Your message')
  		{
  			$('.comment-form-comment textarea').val('');
  		}
  	})
  
  	$('.commentlist li div').bind('mouseover', function() {
  		var reply = $(this).find('.reply')[0];
  		$(reply).find('.comment-reply-link').show();
  	});
  
  	$('.commentlist li div').bind('mouseout', function() {
  		var reply = $(this).find('.reply')[0];
  		$(reply).find('.comment-reply-link').hide();
  	});
  });
  </script>
  
  <?php echo getFavicon() ?>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  
  <div class="wrapper">
  	<div id="header">
  		<div id="site-title">
  <!--
  			<a href="<?php echo home_url( '/' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a>
  -->
  
  		</div>
  <div id="logo"> <a href="http://poklosiewicz.beep.pl/brach/">
  <img src="http://poklosiewicz.beep.pl/brach/wp-content/uploads/2014/04/logo.jpg" />
  </a> </div>
  
  		<div id="header-left"><?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu', 'theme_location' => 'header-left', 'walker' => new Imbalance2_Walker_Nav_Menu(), 'depth' => 1 ) ); ?></div>
  		<div id="header-center"><?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu', 'theme_location' => 'header-center', 'walker' => new Imbalance2_Walker_Nav_Menu(), 'depth' => 1 ) ); ?></div>
  		<div id="search">
  			<?php get_search_form(); ?>
  			<div id="header-right"><?php wp_nav_menu( array( 'container_class' => 'menu', 'theme_location' => 'header-right', 'walker' => new Imbalance2_Walker_Nav_Menu(), 'depth' => 1 ) ); ?></div>
  		</div>
  		<div class="clear"></div>
  	</div>
  
  	<div id="main">

  no to kasujesz
  <?php get_search_form(); ?>

  dzięki wielkie! działa wszystko pięknie!

Viewing 10 replies - 1 through 10 (of 10 total)
 • The topic ‘Jak przesunąć logo w dół.’ is closed to new replies.