Wsparcie » Wtyczki » Jak dodać linki w menu w nagłówku

 • Hej, pewnie macie już dość wyjaśniania, ale oto kolejna osoba, która nie zna się na kodowaniu a ma problem. Przeszukałam informacje na temat dodawania linków w nagłówkach ale żadne rozwiązanie ze znalezionych nie pasuje do mojej sytuacji. Przerabiam gruntownie wizualną stronę szablonu i chciałabym obok ikonki z RSS dodać 2 nowe, po jednej z każdej strony :
  http://i.imgur.com/9XtCH6F.jpg

  tutaj jest kod nagłówka, czy ktoś może łopatologicznie powiedzieć jakie kody muszę wkleić i w które miejsce? Zakładając że „link 1” powiązany jest z „ikonka1.jpg” a „link 2” z „ikonka2.jpg”

  <?php global $tpinfo;?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset');?>" />
  	<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php echo (!empty($tpinfo['templatelite_feedurl']))? $tpinfo['templatelite_feedurl'] : bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
  	<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="all" />
  	<title><?php
  			global $page, $paged;
  			wp_title(' | ',true,'right');
  			bloginfo('name');
  			$site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  			if($site_description && (is_home() || is_front_page()) && !is_paged())
  				echo " | $site_description";
  			if($paged >= 2 || $page >= 2)
  				echo ' | Page '.max( $paged, $page );
  		?></title>
  <?php
  		wp_enqueue_script('jquery');
  		if(is_singular() && get_option( 'thread_comments')){
  			wp_enqueue_script('comment-reply');
  		}
  		wp_head();
  ?>
  </head>
  <body <?php body_class();?>>
  <div id="bg_top"><div id="bg_btm"><div id="base"><div id="base_top"><div id="base_btm">
  	<div id="header">
  		<?php
  			$tmp=(is_home() || is_front_page())? "h1":"div";
  			$tmp2=($tpinfo[$tpinfo['tb_prefix'].'_blogtitle']=='true')? '':' class="indent"';
  		?>
  		<<?php echo $tmp;?> id="blog_name"<?php echo $tmp2;?>><a href="<?php echo home_url('/'); ?>" title="<?php echo esc_attr(get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo('name'); ?></a></<?php echo $tmp;?>>
  		<div id="blog_desc"<?php echo $tmp2;?>><?php bloginfo('description');?></div>
  		<a href="<?php echo home_url('/'); ?>" title="Home" class="home"></a>
  		<a href="<?php echo (!empty($tpinfo['templatelite_feedurl']))? $tpinfo['templatelite_feedurl'] : bloginfo('rss2_url'); ?>" title="RSS Feed" class="rss"></a>
  		<div id="menubar">
  			<?php wp_nav_menu( array( 'container'=>'div','container_class' => 'menu', 'theme_location' => 'primary' ) ); ?>
  		</div>
  		<form class="mainsearch" action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="get">
  			<input class="keyword" type="text" name="s" id="s" value="Keyword ..." onfocus="if (this.value == 'Keyword ...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Keyword ...';}"/>
  			<input class="submit" value="" type="submit"/>
  		</form>
  	</div><!-- header -->
  	<div id="container"><div id="container_top"><div id="container_btm">
 • Temat ‘Jak dodać linki w menu w nagłówku’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.