• Witam
  Męczę się trochę z otrzymanym szablonem, mianowicie chodzi jedynie o tę stronę:

  http://madom.nazwa.pl/lukasz/wordpress/wordpress/?page_id=9

  Pojawiają się tam pozycję dodane również na głównej stronie, w pozycji nowe produkty, chodzi o to, że klient zażyczył sobie, żeby wszystkie dodane produkty pokazywały się na jednej stronie, a nie tak jak to jest obecnie, po wciśnięciu przycisku na dole older i analogicznie newer …

  <?php
  /*
  Template name: Works
  */
  ?>
  <?php get_header(); ?>
  <?php
  $displayType = isset($_COOKIE['work_global']) ? $_COOKIE['work_global'] : 'list';
  if ($displayType != 'list' && $displayType != 'table')
  	$_COOKIE['work_global'] = $displayType = 'list';
  ?>
  </div>
  <div class="line">
  	<div class="work_wrap">
  		<div class="work_top">
  			<div class="work_click">
  				<div class="cl_left"></div>
  				<div class="cl_right"></div>
  				<div class="clear"></div>
  			</div>
  			<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  			<div class="title">
  				<p>
  					<?php the_title(); ?>
  				</p>
  			</div>
  			<?php endwhile; endif; ?>
  		</div>
  		<?php if ($displayType === 'list') : ?>
  		<div class="work_global">
  			<?php $temp = $wp_query; $wp_query= null; $wp_query = new WP_Query();
  	$wp_query->query('posts_per_page=3&paged='.$paged.'&post_type=prod');?>
  			<?php $index=1 ?>
  			<?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
  			<div class="work">
  				<div class="work_pad">
  					<div class="work_left">
  						<?php if (has_post_thumbnail()) : ?>
  						<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
  						<?php the_post_thumbnail('full'); ?>
  						</a>
  						<?php endif; ?>
  					</div>
  					<div class="work_right">
  						<div class="work_title">
  							<?php the_title(); ?>
  						</div>
  						<?php $init = get_post_meta($post->ID, 'phrase', true); ?>
  						<?php if($init !== '') { ?>
  						<div class="phrase"><?php echo get_post_meta($post->ID, 'phrase', true) ?></div>
  						<?php } else { ?>
  						<?php } ?>
  						<div class="work_con">
  							<div class="style">
  								<?php ob_start();
    global $more;
    $more = 0;
    the_content('Visit site',true);
    $postOutput = preg_replace('/<img[^>]+./','', ob_get_contents());
    ob_end_clean();
    echo $postOutput; ?>
  							</div>
  						</div>
  					</div>
  					<div class="clear"></div>
  				</div>
  			</div>
  			<?php $index++ ?>
  			<?php endwhile; ?>
  			<div class="clear"></div>
  		</div>
  		<div id="nav-below" class="navigation">
  			<div class="nav-previous">
  				<?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">«</span> OLDER', 'twentyten' ) ); ?>
  			</div>
  			<div class="nav-next">
  				<?php previous_posts_link( __( 'NEWER <span class="meta-nav">»</span>', 'twentyten' ) ); ?>
  			</div>
  			<div class="clear"></div>
  		</div>
  		<?php $wp_query = null; $wp_query = $temp;?>
  	</div>
  	<?php else : ?>
  	<div class="work_global">
  		<?php $temp = $wp_query; $wp_query= null; $wp_query = new WP_Query();
  	$wp_query->query('posts_per_page=4&paged='.$paged.'&post_type=prod');?>
  		<?php $index=1 ?>
  		<?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
  		<?php if ($index % 2 == 0) { ?>
  		<div class="wt wt_last">
  			<div class="wt_pad wt_pad_last">
  				<?php } else { ?>
  				<div class="wt">
  					<div class="wt_pad">
  						<?php } ?>
  						<div class="wt_img">
  							<?php if (has_post_thumbnail()) : ?>
  							<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">
  							<?php the_post_thumbnail('full'); ?>
  							</a>
  							<?php endif; ?>
  						</div>
  						<div class="wt_con">
  							<div class="wt_left">
  								<div class="wt_title">
  									<?php the_title(); ?>
  								</div>
  								<div class="wt_left_bot">
  								<?php $init = get_post_meta($post->ID, 'phrase', true); ?>
  								<?php if($init !== '') { ?>
  								<div class="phrase"><?php echo get_post_meta($post->ID, 'phrase', true) ?></div>
  								<?php } else { ?>
  								<?php } ?>
  								<div class="wt_right"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">Visit site</a> </div>
  								<div class="clear"></div>
  								</div>
  							</div>
  
  						</div>
  					</div>
  				</div>
  				<?php $index++ ?>
  				<?php endwhile; ?>
  				<div class="clear"></div>
  			</div>
  			<div id="nav-below" class="navigation">
  				<div class="nav-previous">
  					<?php next_posts_link( __( '<span class="meta-nav">«</span> OLDER', 'twentyten' ) ); ?>
  				</div>
  				<div class="nav-next">
  					<?php previous_posts_link( __( 'NEWER <span class="meta-nav">»</span>', 'twentyten' ) ); ?>
  				</div>
  				<div class="clear"></div>
  			</div>
  			<?php $wp_query = null; $wp_query = $temp;?>
  			<div class="clear"></div>
  		</div>
  		<?php endif ?>
  	</div>
  </div>
  <div>
  <?php get_footer(); ?>

  To kod pliku works.php, który odpowiada za to wyświetanie, może ktoś mi podpowie, jak to zrobić?

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Moderator amistad18

  (@amistad18)

  Czytając kilkukrotnie to co napisałeś próbowałem zrozumieć czego Ci potrzeba – ale niestety poległem. Dlatego proponuję jeszcze raz i na spokojnie napisać z czym jest problem, co działa źle, jak to działa, i jak działać powinno.

  Thread Starter DeathClaw

  (@deathclaw)

  Chodzi o to, żeby produkty katalogowe mebli wyświetlały się na jednej stronie bez konieczności wciskania przycisku „older”.

  Moderator amistad18

  (@amistad18)

  Ta linijka jest dla wyświetlania wpisów jako lista pionowa:

  $wp_query->query('posts_per_page=3&paged='.$paged.'&post_type=prod');?>

  A ta dla wpisów wyświetlanych w kwadratach w liście po dwa w jednej lini:

  $wp_query->query('posts_per_page=4&paged='.$paged.'&post_type=prod');?>

  W obu linijkach masz zdefiniowane posts_per_page, zmień obecną wartość na jaką tam chcesz, chyba że mają się wyświetlić wszystkie, wtedy zmień je na -1

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Temat ‘Ilość wyświetlanych pozycji na stronie? Problem’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.