Wsparcie » Motywy » ikona favicon

 • Rozwiązano RysOgrodowy

  (@rysogrodowy)


  chciałbym dodać ikonkę favicon
  posiadam motyw http://wordpress.org/extend/themes/gamepress
  chciałem dodac ja poprzez wgranie jej w katalog theme i wpisac w pliku header.php linijke za <head>, <link rel=”icon” href=”favicon.ico” type=”image/x-icon” />.
  Lecz zauważyłem że w tym pliku header.php istenieje już pewien kod z nazwą favicon. Podam cały kod pliku header.php

  <!DOCTYPE html>
  <html <?php language_attributes(); ?>>
  <head>
  <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
  	<title><?php wp_title(); ?></title>
    <?php if(of_get_option('gamepress_favicon_radio') == 1) : ?>
  	<link rel="shortcut icon" href="<?php echo of_get_option('gamepress_favicon_url'); ?>" type="image/x-icon" />
  	<?php endif; ?>
  	<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
  	<!-- End Stylesheets -->
  	<!--[if lt IE 8]>
  	<link rel="stylesheet" href="css/style_ie.css" type="text/css" media="all" />
  	<![endif]-->
  	<?php wp_head(); ?>
  </head>
  
  <body <?php body_class(); ?>>
  
  <!-- PAGE -->
  <div id="page">
  	<!-- HEADER -->
  	<header id="header">
      <div id="header-inner">
  		<div id="logo">
  			<?php if (of_get_option('gamepress_logo_image')) : ?>
  				<h1><a href="<?php echo home_url(); ?>"><img src="<?php echo of_get_option('gamepress_logo_image'); ?>" alt="<?php bloginfo( 'name' ); ?>" /></a></h1>
  			<?php else : ?>
  				<h1 id="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" rel="home"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1><p><?php bloginfo('description'); ?></p>
  			<?php endif; ?>
  		</div>
  		<div class="clear"></div>
  		<nav<?php if (!of_get_option('gamepress_search')) : ?> class="nosearch"<?php endif; ?>>
  			<?php
  			if(has_nav_menu('primary-menu')){
  				 wp_nav_menu(array(
  					'theme_location' => 'primary-menu',
  					'container' => '',
  					'menu_id' => 'primary-nav',
  					'container_class' => 'main-menu',
  					'menu_class' => 'nav'
  				 ));
  			}else {
  			?>
  				<ul class="nav" id="primary-nav">
  					<?php wp_list_pages('title_li='); ?>
  				</ul>
  			<?php
  			}
  			?>
        <?php if (of_get_option('gamepress_search')) : ?>
  			<div id="search">
  				<?php get_search_form(); ?>
  			</div>
        <?php endif; ?>
  		</nav>
  		</div>
  		<!-- END HEADER-INNER -->
  	</header>
  	<div id="content-wrapper">
  	<div id="content-inner">

  Więc gdzie mam umiescic tą ikone? lub jak edytowac plik aby ikonka zadziałała ? dziekuje za kazda odpowiedz , pozdrawiam.

Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
Viewing 3 replies - 1 through 3 (of 3 total)
 • Temat ‘ikona favicon’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.