Wsparcie » Motywy » Czerpanie wpisów z innego miejsca

 • Witam Wszystkich serdecznie,
  mam następujący problem. Poniżej przedstawiam Wam pełny kod szablonu, który czerpie wpisy (posty) ze specjalnie założonego przez autora działu „Portfolio”. Chciałbym, aby ten szablon czerpał jednak posty z głównego miejsca wordpressa, jakim są „Wpisy”. Jak to zrobić? Obrazowo przedstawiam to jeszcze na załączonym screenie:
  http://www.ankal.pl/szablon.jpg

  <?php /* Template Name: Template - Portfolio Home */ ?>
  <?php get_header(); // add header ?>
  
  <div id="content">
  
       <ul class="filter">
        <li class="selected filterimg"><a href="#" rel="all" title="Zobacz wszystko" >Wszystko</a></li>
  
  				<?php
           $catz = get_terms('portfolio2', 'orderby=count&hide_empty=1');
           foreach($catz as $cat1){
           echo '<li><a href="#" rel="'.$cat1->slug.'" title="View all items under '.$cat1->name.'"><span>/</span>'.$cat1->name.'</a></li>';
            }
          ?>
       </ul><!-- end filter -->
       <div class="clear"></div>
  
  		     <?php
           $nrprojects = of_get_option('iuliann_portfolio_home_number');
  					$args = array(
  								'post_type'     => 'portfolio',
  								'post_status'    => 'publish',
  								'posts_per_page'  => $nrprojects,
  								'ignore_sticky_posts' => 1,
  							  );
  					query_posts($args); while (have_posts()): the_post();
  
           $catz = wp_get_object_terms($post->ID,'portfolio2');
           foreach($catz as $cat1) { $itemcat = $cat1->slug; break; }
  				 // Custom post type and get the category
          ?>
  
     <ul class="item">
      <li rel="<?php echo $itemcat; ?>"> 
  
     		<div class="post-portfolio">
      			<div class="entry-post">
  
  				 <?php if ( has_post_thumbnail()) { ?>
           <a href="<?php the_permalink() ?>">
           <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo get_image_path($post->ID); ?>&w=244&h=150"			          alt="<?php the_title(); ?>" />
           </a>
  
           <?php } else { ?>
  
          <a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>">
          <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/noimg-posts.png" width="244" height="150" alt="<?php the_title(); ?>" />
          </a>
  
          <?php } ?>
  
           <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>">
  				 <?php echo substr(the_title('', '', FALSE), 0, 40) . ' . .'; 	?></a></h2>
           <p><?php truncate_post(70, true);?></p>
  
           <div class="entry-meta">
               <?php the_time('j F Y'); ?> <span>&middot;</span>
               <?php comments_popup_link('Brak komentarzy', '1 komentarz', '2 komentarze', '3 komentarze', '4 komentarze', '% komentarzy' ); ?>
           </div><!-- end entry-meta -->
           <div class="sright"><a href="<?php the_permalink() ?>" class="read_more"></a></div>
  
        </div><!-- end entry-post -->
       </div><!-- end #post -->
     </li>
    </ul><!-- end item -->
  
  <?php endwhile; ?>
  
  <div class="clear"></div>
  </div><!-- end content -->
  <?php get_footer(); // add footer ?>
 • The topic ‘Czerpanie wpisów z innego miejsca’ is closed to new replies.