Wsparcie » Zaawansowane » Custom post types i kategorie

 • W jaki sposób dodać kategorie i tagi do „custom post type” jednak chodzi mi o to, by były niezależne od kategorii wpisów. Czyli jesli utworze dla „custom post type” kategorię, to nie będzie ona widoczna jako kategoria wpisów i na odwrót.

  Czyli mam taki custom post type:

  add_action('init', 'artykuly');
  function artykuly() {
  
   $labels = array(
    'name' => _x('Artykuły', 'post type general name'),
    'singular_name' => _x('Artykuł', 'post type singular name'),
    'add_new_item' => __('Dodaj nowy artykuł'),
    'edit_item' => __('Edytuj artykuł'),
    'new_item' => __('Nowy artykuł'),
    'all_items' => __('artykuły'),
    'view_item' => __('View Book'),
    'search_items' => __('Wyszukaj artykuł'),
    'not_found' => __('Nie znaleziono artykułu'),
    'not_found_in_trash' => __('No books found in Trash'),
    'parent_item_colon' => '',
    'menu_name' => 'Artykuły'
   );
  $args = array(
  'labels' => $labels,
  'menu_position' => 3,
  'public' => true,
  'show_ui' => true,
  'capability_type' => 'post',
  'hierarchical' => false,
  'query_var' => false,
  'rewrite' => array("slug" => "artykuly", "with_front" => false),
  'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail', 'page-attributes'),
  );
  register_post_type( 'artykuly' , $args );
  }

  I chciałem do tego dodać taksonomie kategorii tak jak to jest we wpisach. Ale żeby te kategorie nie były powiązane z kategoriami oryginalnych wpisów.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Moderator amistad18

  (@amistad18)

  register_taxonomy()

  Przykład:

  add_action( 'init', 'artykuly_kategorie', 0 );
  
  function artykuly_kategorie() {
  	register_taxonomy( 'artykuly_kategorie', 'artykuły', array( 'hierarchical' => true, 'label' => 'Kategorie artykułów' ) );
  }

  Tylko nie jestem pewien czy zadziała to z Twoją nazwą Artykuły, proponował bym name poprawić na artykuly, z małych liter i bez polskich znaków, później w singular_name i menu_name i tak sobie definiujesz jak to się wyświetla.

  Thread Starter maestro2012

  (@maestro2012)

  Dzięki to już mam zrobione.
  A w jaki sposób dodać taksonomie kategorii jako kolumnę wraz z filtrem do stworzonego custom post type?
  Chodzi mi o to by prawie wszystko w tym nowym custom post type działało jak w zwykłych wpisach z tą różnicą, że bez komentarzy i bez tagów.

  Moderator amistad18

  (@amistad18)

  Niezbyt rozumiem co chcesz osiągnąć, jednak masz parametr supports, gdzie tablicą możesz definiować czy ma to działać jak normalne wpisy, czy jednak coś ma być okrojone, np. komentarze i tagi.

  Thread Starter maestro2012

  (@maestro2012)

  Chodzi mi o to że, chcę dodać pozycję Kategorie tam gdzie mamy listę artykułów.

  Przy klasycznych wpisach mamy tytuł, autor, kategoria tagi i data.

  Obecnie w Artykułach jest tylko tytuł i data. A chciałbym dodać autor (co już zrobiłem) i kategorie niestandardowe czyli osobną taksonomię artykuly_kategorie.

  Kolumny dodajemy lub modyfikujemy przez :

  add_filter('manage_edit-artykuly_columns', 'my_columns');
    function my_columns($columns) {
    	$columns = array(
  		"cb" => "<input type='checkbox' />",
  		"title" => "Tytuł",
  		"author" => "Autor",
  		"kategorie" => "Kategoria",
  		"date" => "Data"
  	);
  	return $columns;
    }
  	add_action("manage_posts_custom_column", "my_custom_columns");
  function my_custom_columns($column)
  {
  	global $post;
  	if ("ID" == $column) echo $post->ID;
  	elseif ("author" == $column) echo __('Author');
  	//elseif ("kategorie" == $column) echo __('artykuly_kategorie');
  }

  Ale nie wiem w jaki sposób wyświetlić tam kategorie które są kategoriami niestandardowymi.

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Custom post types i kategorie’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.