Wsparcie » Wtyczki » Custom post type

 • Storzyłem custom post type o nazwie Stojany. Jest widoczne w Panelu administracyjny. Mogę dodawać kolejne pozycje. Chaciałbym teraz aby klikajac w menu na stronie wylistowac wszystkie wpisy tam dodane. Możecie podpowiedzieć gdzie i jaki kod dodac ? Poniżej to co mam w function.php

  add_action('init', 'note_register');
  
  function note_register() {
    $args = array(
      'label' => __('Stojany'),
      'singular_label' => __('Stojan'),
      'public' => true,
      'show_ui' => true,
      'capability_type' => 'post',
      'hierarchical' => false,
      'rewrite' => true,
      'supports' => array('title')
    );
    register_post_type( 'note' , $args );
  }
  
  add_action("admin_init", "add_note_info");
  
  function add_note_info() {
    add_meta_box("noteInfo-meta", __( 'Stojany informacje') , "meta_options", "note", "normal", "low");
  }
  
  function meta_options() {
    global $post;
  
    $custom = get_post_custom($post->ID);
  
    $note_content = $custom["note_content"][0];?>
    <label style="display: block; margin-bottom: 5px"> <?php _e( 'Enter note content:') ?> </label><textarea cols="20" rows="5" name="note_content" style="width:99%"><?php echo esc_attr( $note_content ); ?> </textarea>'
  
    <?php $ref_post = $custom["ref_post"][0]; ?>
    <label><?php _e( 'Enter reference post title:') ?></label><input type="text" name="ref_post" value="<?php echo esc_attr( $ref_post ); ?>" size="80" style="width:97% />
  
  <?php }
  
  add_action('save_post', 'save_note_data');
  
  function save_note_data() {
    global $post;
  
    update_post_meta($post->ID, "note_content", $_POST["note_content"]);
    update_post_meta($post->ID, "ref_post", $_POST["ref_post"]);
  }
  
  add_filter("manage_edit-note_columns", "note_edit_columns");
  
  function note_edit_columns($columns) {
    $columns = array(
      "cb" => "<input type=\"checkbox\" />",
      "title" => __('Note title'),
      "note_content" => __('Description'),
      "ref_post" => __('Reference post'),
      'date' => __('Note date'),
    );
    return $columns;
  }
  
  add_action("manage_posts_custom_column", "note_custom_columns");
  
  function note_custom_columns($column) {
    global $post;
    switch ($column) {
      case "note_content":
        $custom = get_post_custom();
        echo $custom["note_content"][0];
        break;
      case "ref_post":
        $custom = get_post_custom();
        echo $custom["ref_post"][0];
        break;
    }
  }
Viewing 1 replies (of 1 total)
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘Custom post type’ is closed to new replies.