Wsparcie » Używanie i konfiguracja WordPressa » Catchable fatal error- POMOCY!

 • DAWIDxGOL

  (@dawidxgol)


  Hej. Mam problem, zakażdym razem, gdy próbuję otworzyć jakikolwiek wpis pojawia się błąd:
  Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/dawid/public_html/wp-content/themes/bueno/functions.php on line 336
  Pomoże ktoś? Z góry dziękuję. Link do strony: http://www.dawidkotrys.pl
  Pozdrawiam

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Moderator Paweł Knapek

  (@adpawl)

  Bez kodu raczej będzie trudno.

  najlepiej podmień na czysty functions.php z paczki bueno i powinno być ok.

  Thread Starter DAWIDxGOL

  (@dawidxgol)

  jak to zrobić? Jestem dopiero początkującym. Jaki kod potrzebujesz? Ostatnio poinstalowałem inne motywy i po pewnym czasie samo się naprawiło. Teraz znowu to samo.

  Moderator Paweł Knapek

  (@adpawl)

  skoro błąd jest w wp-content/themes/bueno/functions.php, to musiał byś wrzucić tutaj najlepiej cały kod tego pliku, inaczej nikt ci nie powie co to dokładnie za błąd i czym jest spowodowany.

  Możesz też podmienić plik functions.php na oryginalny, wyciągnięty z paczki motywu http://wordpress.org/themes/bueno

  Thread Starter DAWIDxGOL

  (@dawidxgol)

  Hej.. problem rozwiązuje kilkukrotna zmiana motywu. Ale co jakiś czas błąd wyskakuje, nie jest to komfortowe i stabilne. Zauważyłem, że podczas występowania problemu w zakładce Menu wszystkie moje stworzone Menu znikają do czasu, aż nie naprawi się przez zmianę motywu. Zmieniana kodu na surowy nic niestety nie daje.. Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać? Oto kod pliku funkcions.php:

  <?php
  /**
   * bueno functions and definitions
   *
   * @package bueno
   */
  
  /**
   * Set the content width based on the theme's design and stylesheet.
   */
  if ( ! isset( $content_width ) )
  	$content_width = 900; /* pixels */
  
  // The excerpt based on words
  if ( !function_exists('bueno_string_limit_words') ) {
  	function bueno_string_limit_words($string, $word_limit) {
  	 $words = explode(' ', $string, ($word_limit + 1));
  	  if(count($words) > $word_limit) array_pop($words);
  	  $res = implode(' ', $words);
  	  $res = trim ($res);
  	  $res = preg_replace("/[.]+$/", "", $res);
  	  if ( '' != $res) {
  	  	return $res . '... ';
  		} else {
  			return $res;
  		}
  	}
  }
  /*
   * Load Files.
   */
  
  //Loading options.php for theme customizer
  include_once( get_template_directory() . '/options.php');
  
  //Loads the Options Panel
  if ( !function_exists( 'optionsframework_init' ) ) {
  	define( 'OPTIONS_FRAMEWORK_DIRECTORY', get_template_directory_uri() . '/options/' );
  	include_once( get_template_directory() . '/options/options-framework.php' );
  }
  
  /*
   * Load Jetpack compatibility file.
   */
  require( get_template_directory() . '/inc/jetpack.php' );
  
  if ( ! function_exists( 'bueno_setup' ) ) :
  /**
   * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.
   *
   * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which runs
   * before the init hook. The init hook is too late for some features, such as indicating
   * support post thumbnails.
   */
  function bueno_setup() {
  
  	$defaults = array(
  		'default-color'     => '',
  		'default-image'     => '',
  		'wp-head-callback'    => '_custom_background_cb',
  		'admin-head-callback'  => '',
  		'admin-preview-callback' => ''
  	);
  
  	add_theme_support( 'custom-background', $defaults );
  
  	/**
  	 * Custom functions that act independently of the theme templates
  	 */
  	require( get_template_directory() . '/inc/extras.php' );
  
  	/**
  	 * Customizer additions
  	 */
  	require( get_template_directory() . '/inc/customizer.php' );
  
  	/**
  	 * Make theme available for translation
  	 * Translations can be filed in the /languages/ directory
  	 * If you're building a theme based on bueno, use a find and replace
  	 * to change 'bueno' to the name of your theme in all the template files
  	 */
  	load_theme_textdomain( 'bueno', get_template_directory() . '/languages' );
  
  	/**
  	 * Add editor styles
  	 */
  
  	add_editor_style( 'css/editor-style.css' );
  
  	/**
  	 * Add default posts and comments RSS feed links to head
  	 */
  	add_theme_support( 'automatic-feed-links' );
  
  	/**
  	 * This theme uses wp_nav_menu() in two locations.
  	 */
  	register_nav_menus( array(
  		'primary' => __( 'Primary Menu', 'bueno' ),
  		'top' => __( 'Top Page Menu', 'bueno' ),
  		'footer' => __( 'Footer Menu', 'bueno' )
  	) );
  
  	/*
  	 * This theme supports all available post formats.
  	 * See http://codex.wordpress.org/Post_Formats
  	 *
  	 * Structured post formats are formats where Twenty Thirteen handles the
  	 * output instead of the default core HTML output.
  	 */
  	add_theme_support( 'structured-post-formats', array(
  		'link', 'video'
  	) );
  	add_theme_support( 'post-formats', array(
  		'aside', 'audio', 'chat', 'gallery', 'image', 'quote', 'status'
  	) );
  
  	// This theme uses its own gallery styles.
  	add_filter( 'use_default_gallery_style', '__return_false' );
  
  	/**
  	 * Add image sizes
  	 */
  
  	if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { // Added in 2.9
  		add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  		add_image_size( 'slider-post-thumbnail', 770, 360, true ); // Slider Thumbnail
  		add_image_size( 'large-thumb', 762, 360, true ); // Large Thumbnail for one column output
  		add_image_size( 'featured-thumb', 362, 172, true ); // Featured Thumbnail for two column output
  		add_image_size( 'related-thumb', 160, 160, true ); // Realted Post Image output
  		add_image_size( 'portfolio-thumb', 270, 320, true ); // Realted Post Image output
  	}
  
  }
  endif; // bueno_setup
  add_action( 'after_setup_theme', 'bueno_setup' );
  
  /**
   * Register widgetized area and update sidebar with default widgets
   */
  function bueno_widgets_init() {
  	register_sidebar( array(
  		'name'     => __( 'Sidebar', 'bueno' ),
  		'id'      => 'primary-sidebar',
  		'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  		'after_widget' => '</aside>',
  		'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
  		'after_title'  => '</h3>',
  	) );
  }
  add_action( 'widgets_init', 'bueno_widgets_init' );
  
  /**
   * Enqueue scripts and styles
   */
  function bueno_styles() {
  	global $wp_styles;
  
  	// Bootstrap styles
  	wp_register_style( 'bueno-bootstrap', get_template_directory_uri() . '/bootstrap/css/bootstrap.css');
  	wp_register_style( 'bueno-responsive', get_template_directory_uri() . '/bootstrap/css/responsive.css');
  	wp_enqueue_style('bueno-bootstrap');
  	wp_enqueue_style('bueno-responsive');
  
  	// Main stylesheet
  	wp_enqueue_style( 'bueno-style', get_stylesheet_uri() );
  
  	// Slider styles
  	wp_register_style( 'flexslider', get_template_directory_uri() . '/css/flexslider.css');
  	wp_enqueue_style('flexslider');
  
  	// Popup styles
  	wp_register_style( 'magnific', get_template_directory_uri() . '/css/magnific-popup.css');
  	wp_enqueue_style('magnific');
  
  	// Loads the Internet Explorer specific stylesheet.
  	wp_enqueue_style( 'bueno_ie', get_template_directory_uri() . '/css/ie.css' );
  	$wp_styles->add_data( 'bueno_ie', 'conditional', 'lt IE 9' );
  
  }
  
  function bueno_scripts() {
  
  	wp_enqueue_script( 'bueno-navigation', get_template_directory_uri() . '/js/navigation.js', array(), '20120206', true );
  
  	wp_enqueue_script( 'bueno-skip-link-focus-fix', get_template_directory_uri() . '/js/skip-link-focus-fix.js', array(), '20130115', true );
  
  	if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
  		wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
  	}
  
  	if ( is_singular() && wp_attachment_is_image() ) {
  		wp_enqueue_script( 'bueno-keyboard-image-navigation', get_template_directory_uri() . '/js/keyboard-image-navigation.js', array( 'jquery' ), '20120202' );
  	}
  
  	// Menu scripts
  	wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri() . '/js/superfish.js', array('jquery'), '1.4.8', true);
  	wp_enqueue_script('mobilemenu', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.mobilemenu.js', array('jquery'), '1.0', true);
  	wp_enqueue_script('sf_Touchscreen', get_template_directory_uri() . '/js/sfmenu-touch.js', array('jquery'), '1.0', true);
  
  	// Slider
  	wp_enqueue_script('flexslider', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.flexslider.js', array('jquery'), '2.1', true);
  
  	// PopUp
  	wp_enqueue_script('magnific', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.magnific-popup.js', array('jquery'), '0.8.9', true);
  
  	// Bootstrap JS
  	wp_enqueue_script('bootstrap-custom', get_template_directory_uri() . '/js/bootstrap.js', array('jquery'), '1.0', true);
  
  	// Easing effect
  	wp_enqueue_script('jquery-easing', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.easing.1.3.js', array('jquery'), '1.3', true);
  
  	// Debounced Resize plugin
  	wp_enqueue_script('jquery-debounced-resize', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.debouncedresize.js', array('jquery'), '1.0', true);
  
  	// Custom Script File
  	wp_enqueue_script('custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js', array('jquery'), '1.0', true);
  
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'bueno_scripts', 10, 2 );
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'bueno_styles', 10, 2 );
  
  /**
   * Adding class 'active' to current menu item
   */
  
  add_filter( 'nav_menu_css_class', 'bueno_active_item_classes', 10, 2 );
  
  function bueno_active_item_classes($classes = array(), $menu_item = false){
  
    if(in_array('current-menu-item', $menu_item->classes)){
      $classes[] = 'active';
    }
  
    return $classes;
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /*	Custom Gallery
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  if ( ! function_exists( 'bueno_featured_gallery' ) ) :
  
  function bueno_featured_gallery() {
  	$pattern = get_shortcode_regex();
  
  	if ( preg_match( "/$pattern/s", get_the_content(), $match ) && 'gallery' == $match[2] ) {
  		add_filter( 'shortcode_atts_gallery', 'bueno_gallery_atts' );
  		echo do_shortcode_tag( $match );
  	}
  }
  endif;
  
  function bueno_gallery_atts( $atts ) {
  	$atts['size'] = 'large';
  	return $atts;
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /*	Get link URL for link post type
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  
  function bueno_get_link_url() {
  	$has_url = get_the_post_format_url();
  
  	return ( $has_url ) ? $has_url : apply_filters( 'the_permalink', get_permalink() );
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /*	Breabcrumbs
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  if (! function_exists( 'bueno_breadcrumb' )) {
  	function bueno_breadcrumb() {
  	 $showOnHome = 0; // 1 - show "breadcrumbs" on home page, 0 - hide
  	 $delimiter = '<li class="divider">/'; // divider
  	 $home = 'Home'; // text for link "Home"
  	 $showCurrent = 1; // 1 - show title current post/page, 0 - hide
  	 $before = '<li class="active">'; // open tag for active breadcrumb
  	 $after = ''; // close tag for active breadcrumb
  
   	 global $post;
   		$homeLink = home_url();
  
   	 if (is_front_page()) {
  
    	if ($showOnHome == 1) echo '<ul class="breadcrumb breadcrumb__t">
  <li><a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></li>
  <li>';
   	} else {
  
    	echo '<ul class="breadcrumb breadcrumb__t"></li>
  <li><a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></li>
   ' . $delimiter . ' ';
  
  	if ( is_home() ) {
  		echo $before . 'Blog' . $after;
  	} elseif ( is_category() ) {
     $thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
     if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
     echo $before . 'Category Archives: "' . single_cat_title('', false) . '"' . $after;
  
    } elseif ( is_search() ) {
     echo $before . 'Search for: "' . get_search_query() . '"' . $after;
  
    } elseif ( is_day() ) {
     echo '
  <li><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a></li>
   ' . $delimiter . ' ';
     echo '
  <li><a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a></li>
   ' . $delimiter . ' ';
     echo $before . get_the_time('d') . $after;
  
    } elseif ( is_month() ) {
     echo '
  <li><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a></li>
   ' . $delimiter . ' ';
     echo $before . get_the_time('F') . $after;
  
    } elseif ( is_year() ) {
     echo $before . get_the_time('Y') . $after;
  
    } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
     if ( get_post_type() != 'post' ) {
     	$post_name = get_post_type();
      $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
      $slug = $post_type->rewrite;
      echo '
  <li><a href="' . $homeLink . '/' . $post_name . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a></li>
  ';
      if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
     } else {
      $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
      $cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
      if ($showCurrent == 0) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$delimiter\s$#", "$1", $cats);
      echo $cats;
      if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
     }
  
    } elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) {
     $post_type = get_post_type_object(get_post_type());
     echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
  
    } elseif ( is_attachment() ) {
     $parent = get_post($post->post_parent);
     $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
     echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
     echo '
  <li><a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a></li>
  ';
     if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
  
    } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
     if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;
  
    } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
     $parent_id = $post->post_parent;
     $breadcrumbs = array();
     while ($parent_id) {
      $page = get_page($parent_id);
      $breadcrumbs[] = '
  <li><a>ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a></li>
  ';
      $parent_id = $page->post_parent;
     }
     $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
     for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
      echo $breadcrumbs[$i];
      if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $delimiter . ' ';
     }
     if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . ' ' . $before . get_the_title() . $after;
  
    } elseif ( is_tag() ) {
     echo $before . 'Tag Archives: "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;
  
    } elseif ( is_author() ) {
     global $author;
     $userdata = get_userdata($author);
     echo $before . 'by ' . $userdata->display_name . $after;
  
    } elseif ( is_404() ) {
     echo $before . '404' . $after;
    }
  	/*
    if ( get_query_var('paged') ) {
     if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
     echo __(' Page') . ' ' . get_query_var('paged');
     if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
    }
  	*/
  
    echo '';
  
   }
  } // end breadcrumbs()
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /*	Sidebar socials
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  add_action( 'before_sidebar', 'bueno_sidebar_socials', 10 );
  
  function bueno_sidebar_socials() {
  	$social_counter = 0;
  	$social_nets = array('g_twitter_url', 'g_facebook_url', 'g_linkedin_url', 'g_google_url', 'g_pinterest_url', 'g_rss_url');
  	foreach ($social_nets as $single_net) {
  		if ( '' != of_get_option($single_net) ) {
  			$social_counter++;
  		}
  	}
  ?>
  <aside class="sidebar_socials widget">
  <?php
  	if ( ( '' != of_get_option( 'g_sidebar_socials_title' ) ) && ( 0 != $social_counter ) ) {
  		?>
  		<h3 class="widget-title"><?php echo of_get_option('g_sidebar_socials_title'); ?></h3>
  		<?php
  	}
  ?>
  	<div class="sidebar_socials_icons">
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_twitter_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-twitter"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_facebook_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-facebook"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_linkedin_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-linkedin"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_google_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-google-plus"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_pinterest_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-pinterest"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  		<?php
  			if ( '' != of_get_option( 'g_rss_url' ) ) {
  		?>
  			<a>"><i class="icon-rss"></i></a>
  		<?php
  			}
  		?>
  	</div>
  </aside>
  <?php
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /*	Pagination
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  function bueno_pagination($pages = '', $range = 1)
  {
     $showitems = ($range * 2)+2; 
  
     global $paged;
     if(empty($paged)) $paged = 1;
  
     if($pages == '')
     {
       global $wp_query;
       $pages = $wp_query->max_num_pages;
       if(!$pages)
       {
         $pages = 1;
       }
     }
     if(1 != $pages)
     {
  
     	echo "<div class='page_nav_wrap'>";
       echo "<div class=\"post_nav\">";
       if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages) echo "<span class='first more_link'><a href='".get_pagenum_link(1)."'>First</a></span>";
       if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<span class='prev more_link'><a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'>Prev</a></span>";
   		 echo "
  <ul>";
       for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
       {
         if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+2 || $i <= $paged-$range-2) || $pages <= $showitems ))
         {
           echo ($paged == $i)? "<li class=\"active\"><a href=''>".$i."</a>":"
  <li><a href='".get_pagenum_link($i)."'>".$i."</a></li>
  ";
         }
       }
   		echo "</ul>
  ";
       if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<span class='next more_link'><a>Next</a></span>";
       if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "<span class='last more_link'><a href='".get_pagenum_link($pages)."'>Last</a></span>";
       echo "</div>\n";
      echo "</div>\n";
     }
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /* Custom Comments Structure
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  function bueno_comment($comment, $args, $depth) {
     $GLOBALS['comment'] = $comment;
  
  ?>
    <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>" class="clearfix">
     	<div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-body clearfix">
     		<div class="clearfix">
     			<div class="comment-author vcard">
   	     		<?php echo get_avatar( $comment->comment_author_email, 65 ); ?>
   	 				<?php printf(__('<span class="author fn">%1$s</span>' ), get_comment_author_link()) ?>
   	   		</div>
   		   	<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
   		    	<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.', 'cherry') ?></em>
   		   	<?php endif; ?>
   		   	<div class="extra-wrap">
   		   		<?php comment_text() ?>
   		   	</div>
   		  </div>
  	   	<div class="clearfix comment-footer">
  			 	<div class="reply">
  			  	<?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
  			  	</div>
  		  		<div class="comment-meta commentmetadata"><?php printf(__('%1$s', 'cherry' ), get_comment_date('F j, Y')) ?></div>
  		 	</div>
    	</div>
  <?php }
  
  if (!function_exists('bueno_img_html_to_post_id')) {
  	function bueno_img_html_to_post_id( $html, &$matched_html = null ) {
  
  	    $attachment_id = 0;
  
  	    // Look for an <img /> tag
  	    if ( ! preg_match( '#' . get_tag_regex( 'img' ) . '#i', $html, $matches ) || empty( $matches ) )
  	        return $attachment_id;
  
  	    $matched_html = $matches[0];
  
  	    // Look for attributes.
  	    if ( ! preg_match_all( '#(src|class)=([\'"])(.+?)\2#is', $matched_html, $matches ) || empty( $matches ) )
  	        return $attachment_id;
  
  	    $attr = array();
  	    foreach ( $matches[1] as $key => $attribute_name )
  	        $attr[ $attribute_name ] = $matches[3][ $key ];
  
  	    if ( ! empty( $attr['class'] ) && false !== strpos( $attr['class'], 'wp-image-' ) )
  	        if ( preg_match( '#wp-image-([0-9]+)#i', $attr['class'], $matches ) )
  	            $attachment_id = absint( $matches[1] );
  
  	    if ( ! $attachment_id && ! empty( $attr['src'] ) )
  	        $attachment_id = attachment_url_to_postid( $attr['src'] );
  
  	    return $attachment_id;
  	}
  }
  
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /* Footer scripts init
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  
  if (!function_exists('bueno_footer_js')) {
  	function bueno_footer_js() {
  
  			$sf_delay = esc_attr( of_get_option('sf_delay') );
  			$sf_f_animation = esc_attr( of_get_option('sf_f_animation') );
  			$sf_sl_animation = esc_attr( of_get_option('sf_sl_animation') );
  			$sf_speed = esc_attr( of_get_option('sf_speed') );
  			$sf_arrows = esc_attr( of_get_option('sf_arrows') );
  			if ('' == $sf_delay) {$sf_delay = 1000;}
  			if ('' == $sf_f_animation) {$sf_f_animation = 'show';}
  			if ('' == $sf_sl_animation) {$sf_sl_animation = 'show';}
  			if ('' == $sf_speed) {$sf_speed = 'normal';}
  			if ('' == $sf_arrows) {$sf_arrows = 'false';}
  
  		?>
  		<script type="text/javascript">
  			// initialise plugins
  			jQuery(function(){
  				// main navigation init
  				jQuery('.navbar_inner > ul').superfish({
  					delay:    <?php echo $sf_delay; ?>, 		// one second delay on mouseout
  					animation:  {opacity:"<?php echo $sf_f_animation; ?>", height:"<?php echo $sf_sl_animation; ?>"}, // fade-in and slide-down animation
  					speed:    '<?php echo $sf_speed; ?>', // faster animation speed
  					autoArrows: <?php echo $sf_arrows; ?>,  // generation of arrow mark-up (for submenu)
  					dropShadows: false
  				});
  				jQuery('.navbar_inner > div > ul').superfish({
  					delay:    <?php echo $sf_delay; ?>, 		// one second delay on mouseout
  					animation:  {opacity:"<?php echo $sf_f_animation; ?>", height:"<?php echo $sf_sl_animation; ?>"}, // fade-in and slide-down animation
  					speed:    '<?php echo $sf_speed; ?>', // faster animation speed
  					autoArrows: <?php echo $sf_arrows; ?>,  // generation of arrow mark-up (for submenu)
  					dropShadows: false
  				});
  			});
  			jQuery(function(){
  			 var ismobile = navigator.userAgent.match(/(iPad)|(iPhone)|(iPod)|(android)|(webOS)/i)
  			 if(ismobile){
  			 	jQuery('.navbar_inner > ul').sftouchscreen();
  			 	jQuery('.navbar_inner > div > ul').sftouchscreen();
  			 }
  			});
  		</script>
  		<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!-->
  		<script type="text/javascript">
  			jQuery(function(){
  				jQuery('.navbar_inner > ul').mobileMenu();
  			 	jQuery('.navbar_inner > div > ul').mobileMenu();
  			})
  		</script>
  		<!--<![endif]-->
  		<?php
  	}
  
  	add_action( 'wp_footer', 'bueno_footer_js', 20, 1 );
  }
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /* No-thumb in post class
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  add_filter('post_class','bueno_custom_post_class');
  
  function bueno_custom_post_class($classes) {
  	global $post;
  	if ( !has_post_thumbnail($post->ID) || ( 'noimg' == of_get_option('post_image_size') ) ) {
  		if ( 'image' == get_post_format() ) {
  			if ( false == bueno_post_format_image() ) {
  				$classes[] = 'no-thumb';
  			}
  		} elseif ( 'gallery' == get_post_format() ) {
  			$attachments = get_children( array('post_parent' => get_the_ID(), 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image') );
  			if ( !$attachments ) {
  				$classes[] = 'no-thumb';
  			}
  		} else {
  			$classes[] = 'no-thumb';
  		}
  	}
  	if ( '' == get_the_title() ) {
  		$classes[] = 'no-title';
  	}
  	return $classes;
  }
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  /* Functions for dispalying post meta
  /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  function bueno_show_post_author() {
  	if ( 'false' != of_get_option('post_meta_author') ) {
  ?>
  	<span class="post_author"><i class="icon-user"></i><?php the_author_posts_link() ?></span>
  <?php
  	}
  }
  function bueno_show_post_date() {
  	if ( 'false' != of_get_option('post_meta_date') ) {
  ?>
  	<span class="post_date"><i class="icon-calendar"></i><time datetime="<?php the_time('Y-m-d\TH:i:s'); ?>"><?php the_time( get_option( 'date_format' ) ); ?></time></span>
  <?php
  	}
  }
  function bueno_show_post_comments() {
  	if ( 'true' == of_get_option('post_meta_comments') ) {
  ?>
  	<span class="post_comment"><?php comments_popup_link(__('<i class="icon-comments"></i><b>No comments</b>', 'bueno'), __('<i class="icon-comments"></i><b>1 comment</b>', 'bueno'), __('<i class="icon-comments"></i><b>% comments</b>', 'bueno'), 'comments-link', __('<i class="icon-comments"></i><b>Comments are closed</b>', 'bueno')); ?></span>
  <?php
  	}
  }
  function bueno_show_post_categories() {
  	if ( 'true' == of_get_option('post_meta_categories') ) {
  		if ( get_the_category() ) {
  			?><span class="post_category"><i class="icon-folder-open"></i><?php the_category(', ') ?></span><?php
  		}
  	}
  }

  adpawl z góry dziękuję Ci bardzo! 🙂

Viewing 4 replies - 1 through 4 (of 4 total)
 • Temat ‘Catchable fatal error- POMOCY!’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.