Wsparcie » Wtyczki » Błąd Job has started, but not responded for 10 seconds

 • slopiewnie

  (@slopiewnie)


  Witam.

  Zainstalowałem wtyczkę BackWPup. Nie mogę zrobić pełnego backupu. Wywala error tak jak w temacie.

  Prosi o kliknięcie w information. Tam jednak nie ma żadnej wskazówki.
  Wklejam tutaj zawartość zakładki Information:

  WordPress version
  4.7.3
  BackWPup version
  3.3.7 Get pro.
  PHP version
  7.0.17 (64bit)
  MySQL version
  10.0.30-MariaDB-30
  cURL version
  unavailable
  Server self connect:
  Response Test O.K.
  Server
  Apache
  Operating System
  Linux
  PHP SAPI
  fpm-fcgi
  Current PHP user
  backup
  Maximum execution time
  5 seconds
  Alternative WP Cron
  Off
  Disabled WP Cron
  Off
  CHMOD Dir
  0755
  Server Time
  14:14
  Blog Time
  16:14
  Blog Timezone
  Europe/Warsaw
  Blog Time offset
  2 hours
  Blog language
  pl-PL
  MySQL Client encoding
  utf8mb4
  Blog charset
  UTF-8
  PHP Memory limit
  70M
  WP memory limit
  70M
  WP maximum memory limit
  70M
  Memory in use
  22,00 MB
  Disabled PHP Functions:
  curl_close, curl_copy_handle, curl_errno, curl_error, curl_exec, curl_getinfo, curl_init
  Loaded PHP Extensions:
  Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, bcmath, bz2, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, geoip, gettext, gmp, hash, iconv, imap, intl, json, libxml, mbstring, mcrypt, mysqli, mysqlnd, openssl, pcntl, pcre, pdo_mysql, pdo_sqlite, posix, session, soap, sockets, sqlite3, standard, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, zlib

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Temat ‘Błąd Job has started, but not responded for 10 seconds’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.