Wsparcie » Zaawansowane » Avatar w komentarzu

 • Witam,

  Problem polega na tym, że kiedy ktoś doda komentarz pod wpisem w miejsce avatara pojawia się avatar autora wpisu, a nie komentującego.

  Plik comments.php:

  <div class="col-md-8">
  
   <h3>Komentarze:</h3>
  
   <?php cancel_comment_reply_link(); ?>
  
   <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
    <div class="form-group">
     <input type="text" name="author" id="author" value="<?php $current_user = wp_get_current_user();
   echo $current_user->user_firstname ?> <?php echo $current_user->user_lastname ?>" class="form-control" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> >
     <label for="author">Imię <?php if ( $req ) echo "( wymagane )"; ?></label>
    </div>
  
    <div class="form-group">
     <input type="email" name="email" id="email" value="<?php $current_user = wp_get_current_user();
   echo $current_user->user_email ?>" class="form-control" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?>>
     <label for="email">Email ( <?php if ( $req ) echo "wymagane"; ?> )</label>
    </div>
  
    <div class="form-group">
     <textarea name="comment" id="message"></textarea>
     <label for="comment">Twój komentarz (min. 15 znaków)</label>
    </div>
  
   <button class="submit">
   <?php do_action( 'comment_form', $post->ID ); comment_id_fields(); ?>Wyślij komentarz</button>
  
   </form>
  
  </div>
  
     <!-- Odwołanie się do funkcji wyglądu komentarzy z pliku functions.php -->
     <?php wp_list_comments(
      array(
       'type'   => 'comment',
       'callback' => 'comments_feed_template_callback'
      )
     ); ?>

  Plik function.php

  function comments_feed_template_callback($comment, $args, $depth) {
  
   $GLOBAL['comment'] = $comment;
  
   ?>
    <div class="comment-display">
     <a href="<?php get_comment_author_url(); ?>" class="pull-left img-circle">
  
     <? echo get_avatar( get_the_author_meta('user_email'), $size = '55'); ?>
     </a>
     <div class="comment-content">
      <h5 class="media-heading">
       <a href="<?php get_comment_author_url(); ?>"><?php echo get_comment_author(); ?></a>
       <small><?php comment_date(); ?> o <?php comment_time(); ?></small>
      </h5>
      <?php comment_text(); ?>
      <?php comment_reply_link(array_merge($args, array(
       'reply_text' => __('<strong>Odpowiedz </strong><i class="icon-share-alt"></i>'),
       'depth' => $depth,
       'max_depth' => $args['max_depth']
      ))); ?>
     </div>
    </div>
    <hr>
   <?php
  }
Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Zamień:
  get_avatar( get_the_author_meta('user_email'), $size = '55');
  na:
  get_avatar( $comment, $size = '55' );

  i wszystko powinno wrócić do normy 😉

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • Temat ‘Avatar w komentarzu’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.