Wtyczka nie została przetestowana z trzema ostatnimi głównymi wydaniami WordPressa. Może nie być już utrzymywana lub obsługiwana, co może skutkować problemem ze zgodnością z nowszymi wersjami WordPressa.

Xhanch – My Twitter

Opis

Xhanch – My Twitter (developed by Xhanch Studio) is the best WordPress Twitter plugin to show/hide or include/exclude your latest tweets, replies from other members to you, replies from you to other members, retweets, and direct messages from your Twitter account(s).

You can customize it with our predefined flexible settings/options easily and it can be displayed via sidebar, post or page with advanced tweets filtering system.

You can also post a tweet/status directly from your website and auto tweet your newly published post/page.

An intensive cache system is provided as well that amke this plugin light weight.

Xhanch My Twitter is going to provide complete integration between your wordpress website and your twitter account. This plugin can connect to and access from multiple Twitter accounts.

We will keep improving this plugin in order to make this plugin to be the best Twitter plugin for WordPress

For complete features list, installation and setup, screen shots, FAQs, update logs/changelog, and support:

Click here to see All free plugins from Xhanch Studio

Wsparcie

Click here to visit the forum for this plugin

Recenzje

Wtyczka nie ma jeszcze żadnej recenzji.

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Xhanch – My Twitter” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani