Plugin do aktualizacji WordPress UpdraftPlus

(6 712 wszystkich ocen)

Łatwe jest tworzenie kopii i przywracanie. Kompletna kopia; ręczne lub zaplanowane (tworzenie kopii do Dropbox, S3, Google Drive, Rackspace, FTP, SFTP, e-mail + inne).