Two-Factor – Dwuskładnikowe logowanie

(177 wszystkich ocen)

Włącz funkcję dwuczynnikowej autoryzacji przy użyciu jednokrotnych haseł czasowych (OTP, Google Authenticator), Universal 2nd Factor (FIDO U2F, YubiKey), e-mail i …