total-soft-poll-extensions

Opis

Wtyczka została zamknięta 2024-06-29 i nie jest dostępna do pobrania. Zamknięcie jest trwałe. Powód: Autor prośby.

Recenzje

Wtyczka nie ma jeszcze żadnej recenzji.

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Total Soft Poll Extensions” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani