Remove "Powered by WordPress"

Removes the WordPress credit on all default WordPress themes and replaces with a widget sidebar…


Webd Ltd 20 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.3 Ostatnio aktualizowana 2 miesiące

Options for Twenty Twenty-One

Adds powerful customizer options to modify all aspects of the default WordPress theme Twenty Twenty-One.


Webd Ltd 9 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.3 Ostatnio aktualizowana 2 miesiące