Remove "Powered by WordPress"

Removes the Wordpress credit on all default Wordpress themes and replaces with a widget sidebar…


Webd Ltd 20 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.1 Ostatnio aktualizowana 2 miesiące

Options for Twenty Twenty-One

Adds powerful customizer options to modify all aspects of the default Wordpress theme Twenty Twenty-One.


Webd Ltd 10 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.1 Ostatnio aktualizowana 2 miesiące