Obrazki kategorii

Wtyczka obrazki kategorii umożliwia dodanie obrazku do kategorii lub dowolnej własnej taksonomii.


Muhammad El Zahlan 60 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 1 miesiąc

Easy Taxonomy Images

Have featured and cover images for tags, categories and custom taxonomies


wpdevstudio 200+ aktywnych instalacji Testowana z 4.3.32 Ostatnio aktualizowana 8 lat

RDV Category Image

Add an image to a category or taxonomy. Display a category image using either a…


RDV InfoTech 100+ aktywnych instalacji Testowana z 6.2.3 Ostatnio aktualizowana 6 miesięcy