Advanced Sermons

Elevate your church's digital outreach with audio/video sermons, organized speakers, and series management.


WP Codeus 1 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 1 miesiąc

WP Prayer

Aplikacja umożliwiająca użytkownikom przesłanie intencji modlitewnych lub też podjęcie modlitwy w już przesłanych intencjach.


Go Prayer 1 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.1 Ostatnio aktualizowana 4 tygodnie

WP Prayer II

An application that allows an organization share, update, and manage prayer requests.


Go Prayer 300+ aktywnych instalacji Testowana z 6.3.2 Ostatnio aktualizowana 3 miesiące