Strony BIP

Wtyczka umożliwiająca łatwe tworzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla organizacji pozarządowych i instytucji.


Stowarzyszenie Klucznicy 300+ aktywnych instalacji Testowana z 5.6.12 Ostatnio aktualizowana 3 lata

U.S. Debt Clock Widget

This plugin creates a widget displaying the most recently available amount of the U.S. National…


Chris Hardie 100+ aktywnych instalacji Testowana z 6.0.6 Ostatnio aktualizowana 1 rok

WP Legisearch

A state legislative tracking system for activist organizations.


Dan Roberts 20+ aktywnych instalacji Testowana z 4.8.23 Ostatnio aktualizowana 6 lat