Gold Price

Gold Price – simple, nicely designed commodities price chart.


EnigmaWeb 300+ aktywnych instalacji Testowana z 4.7.28 Ostatnio aktualizowana 7 lat

WooCommerce Gold Price

Adds Gold Price to WooCommerce plugin, tested up to WooCommerce 4.0


Gabriel Reguly 300+ aktywnych instalacji Testowana z 6.2.5 Ostatnio aktualizowana 12 miesięcy

Gold-Price

Add a global price per 1 gram of Gold, Silver, and Platinum and then use…


Infinity Softech 200+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.4 Ostatnio aktualizowana 3 miesiące

ITS Jewellery Price Plugin

ITS Jewellery Price Plugin for Woocommerce helps to update prices of jewellery products. We all…


Ifelse 30+ aktywnych instalacji Testowana z 6.2.5 Ostatnio aktualizowana 3 miesiące

NBP Kurs Złota

PL:Wtyczka dodaje widget z aktualnym kursem złota z Narodowego Banku Polskiego.


Paweł Rudnicki 10+ aktywnych instalacji Testowana z 4.7.28 Ostatnio aktualizowana 7 lat