ACF For Dokan

Allows admin to create new custom field for vendor add/edit product in vendor dashboard.


krazyplugins 1 000+ aktywnych instalacji Testowana z 6.4.4 Ostatnio aktualizowana 5 miesięcy