Obrazki Kategorii FPW

Opis

Ustawianie obrazków wyróżniających we wpisach / stronach może być bardzo czasochłonne, zwłaszcza, gdy biblioteka mediów zawiera setki obrazków. Bardzo często przydzielamy ten sam obrazek wyróżniający do wpisów określonej kategorii. Wtyczka automatyzuje ten proces, przez wstawianie obrazka wyróżniającego, w zależności od przyporządkowań kategoria / obrazek wyróżniający, podczas tworzenia lub aktualizacji wpisu / strony. Wtyczka jest teraz zintegrowana z wtyczką Obrazki Wpisów FPW.

Zrzuty ekranu

 • Obrazki Kategorii FPW – Ustawienia – JavaScript włączony
 • Obrazki Kategorii FPW – Ustawienia – JavaScript wyłączony
 • Obrazki Wpisów FPW – Ustawienia – JavaScript włączony
 • Obrazki Wpisów FPW – Ustawienia – JavaScript wyłączony

Instalacja

 1. Wyślij folder fpw-category-thumbnails do folderu /wp-content/plugins/ instalacji
 2. Jeśli osobna wtyczka Obrazki Wpisów FPW jest zainstalowana, wyłacz ją i usuń.
 3. Aktywuj wtyczkę w menu WordPress – Wtyczki
 4. Kliknij Wygląd -> Obrazki Kategorii FPW w menu administracyjnym i stwórz przyporządkowania kategoria/obrazek.

Najczęściej zadawane pytania

Pobrałem ID obrazka i przyporządkowałem do kategorii lecz wtyczka nie wyświetla obrazka wyróżniającego.

Wtyczka nie wyświetla obrazków wyróżniających. Jest to zadaniem motywu.

Dodałem ID obrazka z galerii NextGen, jednak obrazek wyróżniający nie jest widoczny.

ID z galerii NextGen / NextCellent musi zawierać przedrostek 'ngg-’, tak więc ID 230 powinno być wprowadzone jako 'ngg-230′.

Co jest wymagane do użycia zdjęć autorów jako obrazków wyróżniających?

Wyślij zdjęcia autorów do biblioteki mediów lub galerii NextGen / Nextcellent.Nazwy plików zdjęć autorów wymagają następującego formatu: 'author_id.jpg’, gdzie 'id’ to 'user_id’ autora. Format nazw plików w galerii NextGen / NextCellent jest: 'id.jpg’, gdzie 'id’ to 'user_id’ autora. Nazwą galerii NextGen / NextCellent musi być 'authors’.

Jak używać metodę 'fpwCategoryThumbnails::addThumbnailToPost’?

Zobacz Public method fpwCategoryThumbnails::addThumbnailToPost temat dokumentacji.

Czy obie wtyczki będą działać przy wyłączonym JavaScript?

Tak. Obie wtyczki są funkcjonalne, gdy JavaScript jest wyłączony.

Recenzje

2023-07-10
Works like a charm, just install and run! Unfortunately there are other older non-working plugins that comes before this when you’re searching, but this is it, it works without any issues..
2016-09-15
Just to say that you save me hours of work! Thank you!
Przeczytaj 6 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Obrazki Kategorii FPW” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka „Obrazki Kategorii FPW” została przetłumaczona na 1 język. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Obrazki Kategorii FPW” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

1.9.5

 • Tested up to 6.5

1.9.4

 • Dodano opcje kontroli dodawania kolumny Obrazek do listy kategorii / wpisów
 • Uaktualniono ekran pomocy wtyczki

1.9.3

 • Dodano kolumnę obrazków kategorii do listy wpisów

1.9.2

 • Minor code fixes

1.9.1

 • Usunięto stary kod tłumaczeń

1.9.0

 • Kompatybilność z PHP 8
 • FPW Post Thumbnails – Poprawiono: AJAX – aktualizacje formularzy

1.8.0

 • FPW Post Thumbnails – Fixed: Incorrect display sizes of .svg images

1.7.9

 • Added: Requires PHP: 5.6.20
 • Fixed: Incorrect preview sizes of .svg images

1.7.8

 • Added: Requires PHP: 5.2.4
 • Fixed: Requires at least: 3.4
 • Fixed: Replaced deprecated get_currentuserinfo() with wp_get_current_user()

1.7.7

 • Naprawiono: niezainicjowana opcja mapowania

1.7.6

 • Naprawiono: właściwa ścieżka ( path ) do obrazów dla dialogów

1.7.5

 • Zmiany w komunikacie uaktualnienia

1.7.4

 • Zmiany w ładowarce pakietu językowego
 • Drobne zmiany w CSS

1.7.3

 • Pełna zgodność z pakietami językowymi
 • Nowy meta wpisu do składowania obrazków wyróżniających dla wielu kategorii

1.7.2

 • Usunięto kod kompatybilności z PHP 4

1.7.1

 • Poprawiono ustawianie „Nie nadpisuj, jeśli wpis / strona ma już przydzielony obrazek”, które nie było respektowane, podczas tworzenia nowych wpisów

1.7.0

 • Added no javascript form submission handler

1.6.9

 • Usunięto niektóre ustawienia
 • Added backup and restore thumbnails removed by Remove Thumbnails action
 • Modified help to reflect recent changes

1.6.8

 • Fixed few security vulnerabilities
 • Added new format of admin page title introduced in WP 4.3

1.6.7

 • FPW Post Thumbnails: fixed deprecated form of load_plugin_textdomain function

1.6.6

 • FPW Post Thumbnails: added shadow support for bordered thumbnails

1.6.5

 • FPW Category Thumbnails: transfered hiding current theme’s thumbnails from FPW Post Thumbnails to improve performance
 • FPW Post Thumbnails: transfered hiding current theme’s thumbnails to FPW Category Thumbnails to improve performance
 • FPW Post Thumbnails: removed 'Get Language File’ button as FPW Category Thumbnails handles it for both plugins

1.6.4.1 ( maintenance release )

 • FIXED: FPW Post Thumbnails not hiding theme’s thumbnails if both Content thumbnails enabled and Excerpt thumbnails enabled were off
 • FIXED: FPW Post Thumbnails dynamic CSS style did not set rounded corners correctly

1.6.4

 • FPW Category Thumbnails: Adds theme support for thumbnails if not provided by the current theme already
 • FPW Post Thumbnails: Added visibility control for current theme’s thumbnails
 • Changed help files for both plugins

1.6.3

 • CSS improvements

1.6.2

 • Fixed translation plurals
 • Added plugin icon

1.6.1

 • FPW Category Thumbnails and FPW Post Thumbnails: fixed version check not working when major versions changes

1.6.0

 • FPW Category Thumbnails: fixed Get Image ID malformed dialog since WordPress 3.8 for all flavours of NextGen Gallery

1.5.9

 • FPW Category Thumbnails: images compatible with Media Library, NextGEN Gallery up to 1.9.13, NextCellent Gallery, and NextGEN Gallery by Photocrati
 • FPW Category Thumbnails: optimized images display to rescale only when necessary
 • FPW Post Thumbnails: optimized images display to rescale only when necessary
 • FPW Post Thumbnails: standarized 'alt’ and 'title’ attributes of thumbnails
 • FPW Post Thumbnails: changed contextual help
 • text domain changed for compatibility with language packs and automated updates

1.5.8

 • FPW Category Thumbnails: modified contextual help
 • FPW Post Thumbnails: removed 'hide-if-no-js’ class from both 'Copy’ buttons
 • FPW Post Thumbnails: modified contextual help

1.5.7

 • FPW Category Thumbnails: added „Thumbnail” column to Posts -> Categories admin screen
 • FPW Category Thumbnails: fixed bug in JavaScript detection handler
 • FPW Post Thumbnails: added JavaScript detection handler
 • Removing plugins’ data from database on uninstallation handled independently from each other

1.5.6

 • Removed built-in front end stylesheet and added dynamic CSS instead ( FPW Post Thumbnails )

1.5.5

 • Added choice of base dimension for image scaling ( FPW Post Thumbnails )
 • Removed built-in stylesheet for preview and added dynamic CSS instead ( FPW Post Thumbnails )

1.5.4

 • Fixed mapping not being applied when post/page is created/updated in user context ( eg. xmlrpc )

1.5.3

 • Added option to enable / disable built-in FPW Post Thumbnails

1.5.2

 • Added check to prevent activation if standalone version of FPW Post Thumbnails plugin is installed and active

1.5.1

 • Dropped support for WordPress versions lower than 3.3
 • Bundled with FPW Post Thumbnails plugin
 • Moved to Appearance menu of the Dashboard
 • Loading JavaScript into the footer

1.5.0

 • Major release
 • Dropped support for WordPress versions lower than 3.1
 • Uses WP_List_Table descendant to display category / thumbnail mapping
 • Full AJAX implementation of all operations
 • Ensured proper operation when JavaScript is disabled
 • Support for downloading of translation files from plugin’s repository

1.4.9

 • Last version supporting WordPress versions from 2.9 and lower than 3.1
 • Added code to prevent plugin being activated when WordPress version is lower than 2.9
 • Exposed method 'fpwCategoryThumbnails::addThumbnailToPost’ for both back and front end
 • Minor code modifications

1.4.8

 • Added support for pointers ( WP 3.3+ )
 • Minor bugs fixes

1.4.7

 • Fixed issues with PHP notices about uninitialized $_POST index
 • Fixed external links to plugin’s website ( changed permalinks at fw2s.com )

1.4.6

 • New feature: authors’ pictures as thumbnails
 • Updated .pot file for translations

1.4.5

 • Added missing strings for translations
 • Fixed loading of text domain for translations
 • Included Polish translation

1.4.4

 • Change to make it 100% predictable which thumbnail will be used in case of multiple categories selection

1.4.3

 • Optimized code to use less resources

1.4.2

 • Changed support links to reflect changes to FWSS site

1.4.1

 • Prevents adding thumbnails to drafts
 • Adding actions and filters to back end only

1.4.0

 • Maintenance release
 • Recoded using classes to prevent naming conflicts

1.3.9

 • Optimized for WordPress 3.3
 • Code cleanup

1.3.8

 • New option ( width of 'Image ID’ column )
 • New ability to AJAX-ed refresh of 'Preview’ column after manual insertion of ID
 • Added missing text for Help screens
 • Various code modifications

1.3.7

 • Code improvements
 • Full localization of javascripts
 • WordPress 3.3 ready

1.3.6

 • Minified javascripts
 • Fixed problem of loading scripts on all admin pages

1.3.5

 • Added confirmation dialogs for bulk actions

1.3.4

 • Improved code for bulk actions to reduce memory use
 • Modified media-upload to simplify image ID extraction
 • Added option to show / hide dashboard widget
 • Added AJAX preview of thumbnails on settings screen

1.3.3

 • Added FPW Plugins to admin bar for WordPress 3.1+

1.3.2

 • Fixed problem with extraction of image id from NextGEN library

1.3.1

 • Fixed problem with javascripts conflicts
 • Added a button to clear assigned image id

1.3.0

 • Major release
 • Added support for media upload
 • Code cleanup

1.2.3

 • Changed code to properly recognize location of installation core files
 • Security related changes
 • Visual enhancements to Settings page

1.2.2

 • Minor code improvements. Extensive tests on WP 3.1.1

1.2.1

 • Fixed a bug ( new posts only ) causing default category thumbnail being set instead of the one of selected category when do not overwrite flag is on

1.2.0

 • Dodano sprawdzenia zapobiegające operacjom na rewizjach wpisu

1.1.9

 • Dodano widget informacyjny wtyczki do pulpitu

1.1.8

 • Zmieniono minimalną rolę wymaganą do zarządzania ustawieniami
 • Przeniesiono tablicę dostępnych obrazków do pomocy kontekstowej

1.1.7

 • Połączono treść domyślnej pomocy kontekstowej z treścią pomocy kontekstowej wtyczki
 • Zaktualizowano tłumaczenia

1.1.6

 • Przeniesiono bloki Opis i Instrukcje do pomocy kontekstowej

1.1.5

 • Dodano tablicę dostępnych obrazków

1.1.4

 • Dodano akcję zmiany rozszerzenia ( .txt / .php ) pliku uninstall opartą na ustawieniu przełącznika cleanup

1.1.3

 • Optymalizacja kodu wtyczki
 • Drobne poprawki

1.1.2

 • Dodano: wiersz informacyjny o zmianach wtyczki, który jest wyświetlany, gdy wykryta jest dostępność aktualizacji

1.1.1

 • Dodano: akcja zastosowania przyporządkowań do wszystkich istniejących wpisów / stron
 • Dodano: akcja bezwarunkowego usuwania obrazków wyróżniających z istniejących wpisów / stron

1.1.0

 • Zmieniono: przyporządkowanie obrazków wyróżniających do nazw kategorii na przyporządkowanie obrazków wyróżniających do ID kategorii
 • Zmieniono: lista nazw i ID kategorii odzwierciedla hierarchię kategorii

1.0.4

 • Dodano: zmiana nazwy pliku uninstall, oparta na ustawieniu przełącznika cleanup

1.0.3

 • Dodano: ustawienie zabezpieczenia przed zmianą obrazka wyróżniającego, gdy został on już przyporządkowany do wpisu / strony
 • Zaktualizowano: tłumaczenia

1.0.2

 • Dodano odnośnik do Ustawienia, w odnośnikach akcji wtyczki
 • Dodano: usuwanie danych wtyczki z bazy danych, podczas jej usuwania
 • Zaktualizowano: tłumaczenia

1.0.1

 • Dodano: sprawdzanie, czy bieżący motyw obsługuje obrazki wyróżniające
 • Zaktualizowano: tłumaczenia

1.0

 • Pierwsze wydanie