Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)

Opis

Kalkulator Jednostek WooCommerce to wtyczka, która pozwoli Ci sprzedawać produkty na wagę, długość oraz według powierzchni lub objętości. Twoi klienci będą mogli podać dokładną ilość nowej jednostki miary. Będziesz mógł też ustawić cenę dla jednostki miary, ustawić wartość przyrostu nowej jednostki oraz ustawić jej minimalną i maksymalną ilość.

Funkcjonalności

Zobacz główne funkcje darmowej wersji wtyczki:

 • Kalkulator ceny produktów WooCommerce dla nowych jednostek miary,
 • Rozszerz możliwości WooCommerce o nowe jednostki miary dla produktów w sklepie,
 • Ustaw minimalną i maksymalną ilość jednostki miary produktu,
 • Wybierz jednostkę miary dla produktu WooCommerce,
 • Kalkulator ceny na podstawie nowych jednostek miary: wagi, długości, powierzchni, pojemności i objętości,
 • Użyj zaawansowanych ustawień ilościowych dla standardowej jednostki (sztuka),
 • Użyj wartości dziesiętnych dla ustawień przyrostu i minimalnej/ maksymalnej ilości jednostki miary dla produktów WooCommerce,
 • Cena według wagi (gram, kilogram, tona, uncja, funt, tona angielska),
 • Cena produktu na podstawie długości (milimetr, centymetr, metr, kilometr, cal, stopa, jard, mila),
 • Sprzedawaj produkty według jednostek powierzchni (milimetr kwadratowy, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, hektar, kilometr kwadratowy, cal kwadratowy, stopa kwadratowa, jard kwadratowy, mila kwadratowa),
 • Wybierz objętość produktu (mililitr, litr, kubek, pinta, kwarta, galon, uncja),
 • Produkty z jednostkami objętości (mililitr sześcienny, centymetr sześcienny, metr sześcienny, cal sześcienny, stopa sześcienna, jard sześcienny),
 • Zarządzaj stanem magazynowym produktu według sprzedawanej ilości jednostki miary,
 • Skorzystaj z zaawansowanych ustawień dla ilości produktów i nowych jednostek miary w WooCommerce,
 • Kompatybilność z wtyczką Faktury PDF WooCommerce. Sprzedawaj z nowymi jednostkami miary i pokazuj je na tworzonych fakturach PDF.

Odwiedź dokumentację wtyczki, aby zobaczyć wszystkie funkcje i możliwe ustawienia Kalkulatora Jednostek WooCommerce.

Możliwości wersji PRO

Szukasz bardziej zaawansowanego rozwiązania, np. możliwości podawania wymiaru jednostki miary, elastycznego cennika dzięki tabeli cen i zmianie klasy wysyłkowej (kosztów wysyłki) w oparciu o ilość produktu? Lepsze zarządzanie cenami produktów w sklepie i kalkulator cen jednostek miary produktów znajdziesz w Kalkulatorze Jednostek WooCommerce PRO.

Zobacz niektóre jej funkcje:

 • [PRO] Wymiary dla jednostek miary,
 • [PRO] Etykiety dla wymiarów jednostki,
 • [PRO] Stała lub wprowadzana przez kupującego wartość dla wymiaru jednostki,
 • [PRO] Minimalna i maksymalna wartość dla wymiarów jednostki miary,
 • [PRO] Definiowanie wartości przyrostu wymiaru jednostki (elastyczność kalkulacji jednostki miary i ceny),
 • [PRO] Wybierz różne jednostki miary dla wymiarów, np. m, cm lub mm dla m,
 • [PRO] Pokazanie lub ukrywanie dokładnych wymiarów jednostki miary,
 • [PRO] Wycena produktów i usług na podstawie obliczeń wymiaru dla jednostek miary bezpośrednio na stronie produktowej,
 • [PRO] Definiowanie nazw dla wymiarów jednostki miary,
 • [PRO] Cena produktu dynamicznie pokazywana na podstawie wymiarów jednostki,
 • [PRO] Tabela cen dla jednostki miary,
 • [PRO] Klasa wysyłkowa zmieniająca się w zależności od ilości jednostki miary produktu,
 • [PRO] Ceny produktów WooCommerce oparte na ilości jednostki miary i elastyczne koszty wysyłki,
 • [PRO] Dynamiczne ceny według ilości.
 • [PRO] Dodaj niestandardowe jednostki miary, np. pudełko, zestaw lub paletę.

Kup wersję PRO →

Demo

Możesz przetestować Kalkulator Jednostek (free i PRO) w darmowym demo.

Języki

Wtyczka Kalkulator Jednostek WooCommerce jest dostępna w poniższych językach:

 • angielski
 • polski

Możesz pomóc nam przetłumaczyć wtyczkę.

Dokumentacja

Zobacz dokumentację wtyczki Kalkulator Jednostek WooCommerce

Zasady wsparcia

Zapewniamy wsparcie dla bezpłatnej wersji wtyczki na forum pomocy technicznej w repozytorium WordPress. Przy zakupie wersji PRO otrzymasz priorytetowe wsparcie e-mail, a także wszystkie funkcjonalności dostępne w PRO. Kup wersję PRO →

Kalkulator Jednostek w pigułce

Kalkulator Jednostek WooCommerce to wtyczka, której potrzebujesz, gdy chcesz sprzedawać produkty na wagę, długość, według powierzchni lub objętości.

Wtyczka pomaga sprzedawać produkty WooCommerce z nowymi jednostkami miary. Wtyczka obliczy cenę produktu na podstawie wyboru kupującego. Dzięki wtyczce określisz też przyrost jednostki, a także ustawisz minimalną lub maksymalną ilość nowej jednostki miary produktu.

Możesz korzystać z zaawansowanych ustawień dla przyrostu oraz minimalnej i maksymalnej ilości jednostki miary produktów WooCommerce. W ustawieniach możesz skorzystać też z wartości dziesiętnych!

Wersja PRO pomoże Ci w ustalaniu cen na podstawie ilości. Będziesz mógł także zdefiniować wymiary jednostkowe i pozwolić użytkownikom decydować o dokładnym rozmiarze lub objętości. Co więcej, koszt wysyłki (poprzez dynamiczne ustawienia klas wysyłkowych) będzie zależał od ilości produktu. Zainstaluj Kalkulator Jednostek WooCommerce w swoim sklepie!

Ponadto w wersji PRO można dodawać niestandardowe jednostki miary, np. pudełko, zestaw lub paleta.

Plan rozwoju

Daj nam znać o innych funkcjonalnościach, które chciałbyś zobaczyć we wtyczce 🙂

Obecnie koncentrujemy się na lepszej kompatybilności z Faktury WooCommerce i innymi wtyczkami do fakturowania.

Zrzuty ekranu

 • Włącz kalkulator jednostek dla produktu WooCommerce.
 • Ustaw nową jednostkę miary dla produktu prostego w WooCommerce.
 • Nowa jednostka miary na stronie produktu WooCommerce - kalkulator ceny na podstawie ilości nowej jednostki.
 • Ustaw nową jednostkę miary (powierzchnia).
 • Wybierz nową jednostkę miary - wagę, długość, powierzchnię i objętość dla produktów WooCommerce.
 • Opcje zarządzania stanami magazynowymi i sprzedawania produktu pojedynczo.
 • Jak korzystać z nowych jednostek miary produktów - instrukcja wtyczki.
 • Dodatkowe opcje wtyczki Kalkulatora Jednostek dostępne w PRO.
 • Wartości dziesiętne dla przyrostu ilości jednostki miary produktów WooCommerce.
 • Dodawanie niestandardowych jednostek miary w WooCommerce.

Instalacja

Zainstaluj tę wtyczkę jak każdą inną do WordPressa:
1. Zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku,
2. Wgraj cały folder do katalogu /wp-content/plugins/,
3. I aktywuj wtyczkę w Kokpicie WordPressa, w zakładce „Wtyczki”.

Możesz użyć uploadera WordPress, aby przesłać plik zip wtyczki w menu WordPress. Uploader znajdziesz w lokalizacji: Wtyczki -> Dodaj nowy -> Prześlij wtyczkę. Możesz też znaleźć i zainstalować wtyczkę za pomocą wyszukiwarki wtyczek, którą znajdziesz na stronie z listą zainstalowanych wtyczek.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę użyć wtyczki Kalkulator Jednostek WooCommerce?

Po zainstalowaniu wtyczki przejdź do edycji produktu, dla którego chcesz włączyć nową jednostkę miary i kalkulację ceny według jej ilości. Przejdź do sekcji Dane produktu -> Kalkulator jednostek. Włącz ustawienia kalkulatora i wybierz nową jednostkę miary dla produktu (waga, długość, powierzchnia lub objętość).

Wybierz jednostkę miary i jej cenę. Ustaw również wartość przyrostu dla jednostki miary, przy której cena będzie zwiększana. Możesz również ustawić minimalną i maksymalną ilości jednostki, którą klient może wybrać.

Jak limitować ilość produktów WooCommerce?

Można to zrobić, włączając kalkulator jednostek dla produktu WooCommerce w sekcji Dane produktu – > Kalkulator jednostek. Będziesz mógł ustawić minimalny i maksymalny zakres, a także wartość przyrostu ilości nowej jednostki miary.

Kiedy używać tej wtyczki?

Wtyczka działa z produktem WooCommerce. Pomoże Ci dodać nowe jednostki miary i zbudować kalkulator pomiaru ilości rozszerzając domyślne opcje produktu w WooCommerce.

Cena będzie uzależniona od ilości produktu i nowej jednostki miary, takiej jak waga, długość, powierzchnia lub objętość.

Możesz skorzystać z wtyczki, jeśli potrzebujesz cen opartych na ilości i wymiarach dla swoich produktów i usług. Użyj wtyczki do dynamicznych obliczeń cen produktów, usług, opłat, diet, szacowania kosztów itp.

Jakie są zalety Kalkulatora Jednostek WooCommerce?

Elastyczność, to na pewno! Domyślnie WooCommerce pozwala na ustawienie jednej ceny za sztukę produktu. Oto najważniejsze funkcjonalności, które otrzymujesz we wtyczce:

 • nowe jednostki miary dla produktów i usług w sklepie WooCommerce,
 • jedno-, dwu- i trójwymiarowe jednostki miary produktów,
 • dokładne wymiary jednostki na podstawie danych wprowadzonych przez kupującego (PRO),
 • ustawienia ceny dla jednostki miary,
 • ustawienie przyrostu dla jednostki miary,
 • ograniczenie dla sprzedawanej ilości jednostki miary produktu,
 • niezależne ustawienia dla każdego produktu,
 • kalkulacja cen produktów dostosowana do Twoich potrzeb,
 • ustawienia wymiarów jednostki (PRO),
 • przyrost, minimalna i maksymalna wartość dla wymiarów jednostki (PRO),
 • tabela cen (PRO),
 • dynamiczny koszt wysyłki (zmiana klasy wysyłkowej) na podstawie ilości (PRO).

Czy w ustawieniach można używać wartości dziesiętnych?

Tak. Możesz użyć ustawień ilości dziesiętnych dla produktów WooCommerce z nowymi jednostkami miary lub standardową (sztuką). Wartości dziesiętne będą działać dla wartości przyrostu oraz ustawień minimalnej i maksymalnej ilości jednostki miary. Przeczytaj więcej o ustawieniach jednostki miary, wartościach dziesiętnych dla ilości produktów WooCommerce!

Czy mogę ograniczyć ilość produktu i ustawić własny przyrost dla standardowej jednostki miary (sztuki)?

Tak, to możliwe. Po włączeniu ustawień Kalkulatora jednostek w edycji produktu WooCommerce możesz pozostać przy domyślnej jednostce miary (sztuka). Przeczytaj więcej o ustawieniach dziesiętnych dla ilości produktu (sztuk) oraz dla nowych jednostek miary!

Czy mogę umożliwić użytkownikom decydowanie o wymiarach jednostki?

Tak. Możesz włączyć zaawansowane ustawienia wymiarów jednostki w wersji PRO wtyczki. Możesz ustawić stałe wartości lub pozwolić kupującym na wprowadzenie wymiarów na stronie produktu. Możesz też wybrać domyślną wartość przyrostu dla wymiaru jednostkowego i ustawić jego zakres (wartości minimalne i maksymalne).

Wtyczka pozwoli Ci dodać nową jednostkę miary z różnymi wymiarami dla produktów WooCommerce. Kupujący zobaczą ceny bezpośrednio na stronie produktu według nowej jednostki miary. Rozszerz możliwości WooCommerce o nowe jednostki miary produktów oraz kalkulator cen pomiaru w oparciu o dane wejściowe klienta.

Przeczytaj, jak dodać wymiary produktu w WooCommerce!

Czy możliwe jest pokazanie nowych jednostek miary na fakturach?

Tak. Możesz pokazać nowe jednostki miary, czyli wagę, wymiar, powierzchnię, objętość lub pojemność na Fakturach PDF WooCommerce & WordPress. Faktury WooCommerce są kompatybilne z Kalkulatorem Jednostek, więc nowe jednostki miary pojawią się na fakturach PDF automatycznie. Przeczytaj więcej w dokumentacji wtyczki.

Czy mogę dodać niestandardowe jednostki miary?

Tak. Jest to możliwe w wersji PRO wtyczki. Możesz dodać wiele niestandardowych jednostek, które będą gotowe do użycia w ustawieniach produktów WooCommerce! Przeczytaj więcej o wartościach dziesiętnych oraz własnych jednostkach miar produktów WooCommerce!

Czy jest dostępne tłumaczenie wtyczki?

Tak. Możesz przetłumaczyć wtyczkę, a także dodać swoje tłumaczenie, aby pomóc innym użytkownikom wtyczki.

Wtyczkę możesz przetłumaczyć np. z Loco Translate, Poedit lub WPML.

Recenzje

2023-05-04 1 odpowiedź
Hello Please watch this issue in Flexible Quantity - Measurement Price Calculator for WooCommerce (item):20 Total Other (item):20 How to remove this from site Item and Total Other (item fields)
2022-09-02 2 odpowiedzi
This plugin worked the best with my webshop (also with the export orders plugin), does it`s just. The downsides: you can`t give decimals for products eg. 0.5 kg - for this, you need to use grams and divide the price of your product to match 1g. Also it overwrites the selected language of the Wordpress site and the buttons on the shop page will have english text eg. "Select options" which cannot be changed in any known way.
Przeczytaj 2 recenzje

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka “Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” została przetłumaczona na 1 język. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

1.0.15 – 2023-03-13

 • Added support for WooCommerce 7.5

1.0.14 – 2022-12-19

 • Updated readme

1.0.13 – 2022-12-14

 • Added support for WooCommerce high performace order storage
 • Fixed calculation on product page

1.0.12 – 2022-11-07

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.11 – 2022-10-17

 • Dodano wartości dziesiętne dla ustawień ilości
 • Dodano sztukę do listy jednostek miary

1.0.10 – 2022-09-14

 • Poprawiono kompatybilność z WooCommerce 6.9

1.0.9 – 2022-09-09

 • Updated readme

1.0.8 – 2022-09-08

 • Updated readme
 • Dodano widget w kokpicie

1.0.7 – 2022-06-14

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.6 – 2022-06-08

 • Dodano film do readme

1.0.5 – 2022-06-07

 • Poprawka dla brakującej funkcji

1.0.4 – 2022-06-07

 • Dodano bibliotekę monolog

1.0.3 – 2022-06-07

 • Poprawka dla logera debugowania

1.0.2 – 2022-06-07

 • Dodano ikony

1.0.1 – 2022-06-07

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.0 – 2022-05-31

 • Pierwsza wersja!