Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)

Opis

Kalkulator Jednostek WooCommerce to wtyczka, która pozwoli Ci sprzedawać produkty na wagę, długość oraz według powierzchni lub objętości. Twoi klienci będą mogli podać dokładną ilość nowej jednostki miary. Będziesz mógł też ustawić cenę dla jednostki miary, ustawić wartość przyrostu nowej jednostki oraz ustawić jej minimalną i maksymalną ilość.

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce – funkcjonalności wtyczki

Zobacz główne funkcje darmowej wersji wtyczki:

 • Kalkulator ceny produktów WooCommerce dla nowych jednostek miary,
 • Wybierz jednostkę miary dla produktu WooCommerce,
 • Kalkulator ceny na podstawie nowych jednostek miary: wagi, długości, powierzchni, pojemności i objętości,
 • Cena według wagi (gram, kilogram, tona, uncja, funt, tona angielska),
 • Cena produktu na podstawie długości (milimetr, centymetr, metr, kilometr, cal, stopa, jard, mila),
 • Sprzedawaj produkty według jednostek powierzchni (milimetr kwadratowy, centymetr kwadratowy, metr kwadratowy, hektar, kilometr kwadratowy, cal kwadratowy, stopa kwadratowa, jard kwadratowy, mila kwadratowa),
 • Wybierz objętość produktu (mililitr, litr, kubek, pinta, kwarta, galon, uncja),
 • Produkty z jednostkami objętości (mililitr sześcienny, centymetr sześcienny, metr sześcienny, cal sześcienny, stopa sześcienna, jard sześcienny),
 • Ustaw minimalną i maksymalną ilość jednostki miary produktu,
 • Rozszerz możliwości WooCommerce o nowe jednostki miary dla produktów w sklepie,
 • Kompatybilność z wtyczką Faktury PDF WooCommerce. Sprzedawaj z nowymi jednostkami miary i pokazuj je na tworzonych fakturach PDF.

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce za darmo 🚀

Zobaczmy więcej przykładów użycia wtyczki!

 • Ustaw nową jednostkę miary dla swoich produktów WooCommerce,
 • Sprzedawaj produkty na sztuki, wagę, długość, powierzchnię, pojemność lub objętość,
 • Wyświetlaj cenę produktu dynamicznie w zależności od wybranej ilości,
 • Użyj zaawansowanych ustawień ilościowych dla standardowej jednostki (sztuka),
 • Użyj wartości dziesiętnych dla ustawień przyrostu i minimalnej/ maksymalnej ilości jednostki miary dla produktów WooCommerce,
 • Zarządzaj stanem magazynowym produktu według sprzedawanej ilości jednostki miary,
 • Skorzystaj z zaawansowanych ustawień dla ilości produktów i nowych jednostek miary w WooCommerce,
 • Ustaw minimalną i maksymalną ilość dla swoich produktów WooCommerce,
 • Ogranicz ilość produktu do zakupu,
 • Ustaw wartość przyrostu ilości produktów WooCommerce,
 • Obliczaj stan magazynowy w oparciu o nowe jednostki miary lub sprzedawaj produkty WooCommerce pojedynczo 😊.

📖Odwiedź dokumentację wtyczki, aby zobaczyć wszystkie funkcje i możliwe ustawienia Kalkulatora Jednostek WooCommerce.

Dokumentacja Kalkulatora Jednostek dla WooCommerce ⚙️

Zobacz dokumentację wtyczki

Kilka pomysłów wykorzystania wtyczki w Twoim sklepie 💡:

Zasady wsparcia

Zapewniamy wsparcie dla bezpłatnej wersji wtyczki na forum pomocy technicznej w repozytorium WordPress. Przy zakupie wersji PRO otrzymasz priorytetowe wsparcie e-mail, a także wszystkie funkcjonalności dostępne w PRO. ⭐Ulepsz do PRO →

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce – funkcjonalności PRO ⭐

Szukasz bardziej zaawansowanego rozwiązania, np. możliwości podawania wymiaru jednostki miary, elastycznego cennika dzięki tabeli cen i zmianie klasy wysyłkowej (kosztów wysyłki) w oparciu o ilość produktu? Lepsze zarządzanie cenami produktów w sklepie i kalkulator cen jednostek miary produktów znajdziesz w ⭐ Kalkulatorze Jednostek WooCommerce PRO.

Kalkulator Jednostek dla WooCommerce PRO

Zobacz niektóre jej funkcje:

 • ⭐ PRO Wymiary dla jednostek miary,
 • ⭐ PRO Etykiety dla wymiarów jednostki,
 • ⭐ PRO Stała lub wprowadzana przez kupującego wartość dla wymiaru jednostki,
 • ⭐ PRO Minimalna i maksymalna wartość dla wymiarów jednostki miary,
 • ⭐ PRO Definiowanie wartości przyrostu wymiaru jednostki (elastyczność kalkulacji jednostki miary i ceny),
 • ⭐ PRO Wybierz różne jednostki miary dla wymiarów, np. m, cm lub mm dla m,
 • ⭐ PRO Pokazanie lub ukrywanie dokładnych wymiarów jednostki miary,
 • ⭐ PRO Wycena produktów i usług na podstawie obliczeń wymiaru dla jednostek miary bezpośrednio na stronie produktowej,
 • ⭐ PRO Definiowanie nazw dla wymiarów jednostki miary,
 • ⭐ PRO Cena produktu dynamicznie pokazywana na podstawie wymiarów jednostki,
 • ⭐ PRO Tabela cen dla jednostki miary,
 • ⭐ PRO Klasa wysyłkowa zmieniająca się w zależności od ilości jednostki miary produktu,
 • ⭐ PRO Ceny produktów WooCommerce oparte na ilości jednostki miary i elastyczne koszty wysyłki,
 • ⭐ PRO Dynamiczne ceny według ilości.
 • ⭐ PRO Dodaj niestandardowe jednostki miary, np. pudełko, zestaw lub paletę.

Jak widzisz, Kalkulator Jednostek dla WooCommerce w wersji PRO pozwala dodawać niestandardowe jednostki miary, wymiary jednostkowe i stosować zaawansowane obliczenia cen dla produktów według ilości 🚀!

⭐ Ulepsz do PRO →

Pomysły użycia Kalkulatora Jednostek dla WooCommerce PRO 💡

Wersja ⭐ PRO wtyczki umożliwia sprzedawanie produktów WooCommerce z nowymi jednostkami miary i zaawansowanymi opcjami. Możesz na przykład:

 • Ustaw niestandardowe jednostki miary dla każdego produktu WooCommerce 🎁
 • Określ dla produktu minimalną i maksymalną ilość, którą można kupić 🎚️
 • Wybierz wartość przyrostu ilościowego dla każdego produktu WooCommerce 📶
 • Pozwól klientom wybierać dokładne wymiary produktu i jednostkę miary 🪟
 • Skorzystaj z zaawansowanych funkcji Kalkulatora dla dokładnych wymiarów 🌟
 • Oblicz ceny produktów WooCommerce na podstawie wymiarów ustawionej jednostki miary, np. powierzchni lub objętości 💰
 • Włącz dynamiczne ceny dla każdego produktu w WooCommerce na podstawie ilości lub klasy wysyłkowej 📦

⭐ Ulepsz do PRO →

Demo

Możesz przetestować Kalkulator Jednostek (free i PRO) w darmowym demo.

Kalkulator Jednostek w pigułce

Kalkulator Jednostek WooCommerce to wtyczka, której potrzebujesz, gdy chcesz sprzedawać produkty na wagę, długość, według powierzchni lub objętości.

Wtyczka pomaga sprzedawać produkty WooCommerce z nowymi jednostkami miary. Wtyczka obliczy cenę produktu na podstawie wyboru kupującego. Dzięki wtyczce określisz też przyrost jednostki, a także ustawisz minimalną lub maksymalną ilość nowej jednostki miary produktu.

Możesz korzystać z zaawansowanych ustawień dla przyrostu oraz minimalnej i maksymalnej ilości jednostki miary produktów WooCommerce. W ustawieniach możesz skorzystać też z wartości dziesiętnych!

Wersja PRO pomoże Ci w ustalaniu cen na podstawie ilości. Będziesz mógł także zdefiniować wymiary jednostkowe i pozwolić użytkownikom decydować o dokładnym rozmiarze lub objętości. Co więcej, koszt wysyłki (poprzez dynamiczne ustawienia klas wysyłkowych) będzie zależał od ilości produktu. Zainstaluj Kalkulator Jednostek WooCommerce w swoim sklepie!

Ponadto w wersji ⭐ PRO możesz dodawać niestandardowe jednostki miary dla swoich produktów WooCommerce, np. pudełko, paczkę lub paletę.

Języki

Wtyczka Kalkulator Jednostek WooCommerce jest dostępna w poniższych językach:

 • angielski
 • polski

🌎 Możesz pomóc nam przetłumaczyć wtyczkę.

Plan rozwoju

Daj nam znać o innych funkcjonalnościach, które chciałbyś zobaczyć we wtyczce 🙂

Obecnie koncentrujemy się na lepszej kompatybilności z Faktury WooCommerce i innymi wtyczkami do fakturowania.

Zrzuty ekranu

 • Włącz kalkulator jednostek dla produktu WooCommerce.
 • Ustaw nową jednostkę miary dla produktu prostego w WooCommerce.
 • Nowa jednostka miary na stronie produktu WooCommerce - kalkulator ceny na podstawie ilości nowej jednostki.
 • Ustaw nową jednostkę miary (powierzchnia) dla produktu WooCommerce.
 • Wybierz nową jednostkę miary - wagę, długość, powierzchnię i objętość dla produktów WooCommerce.
 • Opcje zarządzania stanami magazynowymi i sprzedawania produktu pojedynczo.
 • Jak korzystać z nowych jednostek miary produktów - instrukcja wtyczki.
 • Wartości dziesiętne dla przyrostu ilości jednostki miary produktów WooCommerce.
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce na podstawie wagi.
 • Ustaw nową jednostkę miary dla produktu WooCommerce (waga).
 • Nowa jednostka miary - ustawienia wtyczki.
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce w gramach.
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce na wagę (uncja).
 • Domyślne opcje w WooCommerce dotyczące jednostek miary są ograniczone.
 • WooCommerce umożliwia pokazanie jednostki miary (wagi) w dodatkowych informacjach.
 • Domyślne ustawienia wagi i wymiarów produktu.
 • Ulepsz swoje produkty WooCommerce dzięki nowym jednostkom miary!
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce z nowymi jednostkami miary.
 • Ustaw wartość przyrostu ilości produktu w WooCommerce (sztuka).
 • Ogranicz ilość sprzedaży produktu w WooCommerce (sztuka).
 • Minimalna i maksymalna ilość produktu WooCommerce (także z nowymi jednostkami miary).
 • Możesz ustawić minimalną i maksymalną ilość produktów w sprzedaży w oparciu o nowe jednostki miary.
 • Kolejny przykład tego, jak wtyczka pozwala ograniczyć ilość sprzedaży produktu w WooCommerce.
 • Wartości dziesiętne dla jednostek miary produktów w WooCommerce.
 • Zarządzanie magazynem i możliwość sprzedaży pojedynczo dla produktów WooCommerce z nowymi jednostkami miary.
 • Dodaj nową jednostkę miary dla produktu WooCommerce.
 • Sprzedawaj produkty na metry kwadratowe.
 • Kalkulator cen dla WooCommerce - strona produktowa z nową jednostką miary (cm).
 • Oferuj produkty WooCommerce na metry.
 • Sprzedawaj produkty na metry sześcienne.
 • Wystawiaj faktury z nowymi jednostkami miary produktów w WooCommerce (z bezpłatną wtyczką).
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce według objętości.
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce według pojemności.
 • Włącz wymiary jednostkowe dla dynamicznego obliczenia jednostki miary (⭐PRO).
 • Sprzedawaj produkty na litry, ale pozwól klientom wybierać je w ml (⭐PRO).
 • Dodaj wymiary dla nowej jednostki miary dla produktu WooCommerce (⭐PRO).
 • Sprzedawaj produkty WooCommerce z dynamicznym obliczeniem ceny w oparciu o wymiary jednostkowe (⭐PRO).
 • Elastyczna ilość i cena produktu w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika w WooCommerce (⭐PRO).
 • Strona produktu WooCommerce z polami dla wymiaru sześciennego (⭐PRO).
 • Dodatkowe opcje wtyczki Kalkulatora Jednostek dostępne w ⭐PRO.
 • Dodatkowe ustawienia wtyczki umożliwiające dynamiczne ustalanie cen produktów i kosztów wysyłki (⭐PRO).
 • Dynamiczne ceny produktów WooCommerce w oparciu o ilość (⭐PRO).
 • Dynamiczny koszt wysyłki na podstawie ilości produktów WooCommerce i tabeli klas wysyłkowych (⭐PRO).
 • Dynamiczny koszt wysyłki w zależności od klasy wysyłkowej (ustawienia dodatkowej opłaty za wysyłkę).
 • Koszt wysyłki na podstawie ilości produktu w WooCommerce - przykład (⭐PRO).
 • Dodawaj własne jednostki miary dla produktów WooCommerce (⭐PRO).
 • Niestandardowe jednostki miary i dodatkowe ustawienia wtyczki (⭐PRO).
 • Zaawansowane opcje dla produktów WooCommerce.

Instalacja

Zainstaluj tę wtyczkę jak każdą inną do WordPressa:
1. Zapisz ją i rozpakuj na swoim dysku,
2. Wgraj cały folder do katalogu /wp-content/plugins/,
3. I aktywuj wtyczkę w Kokpicie WordPressa, w zakładce „Wtyczki”.

Możesz użyć uploadera WordPress, aby przesłać plik zip wtyczki w menu WordPress. Uploader znajdziesz w lokalizacji: Wtyczki -> Dodaj nowy -> Prześlij wtyczkę. Możesz też znaleźć i zainstalować wtyczkę za pomocą wyszukiwarki wtyczek, którą znajdziesz na stronie z listą zainstalowanych wtyczek.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę użyć wtyczki Kalkulator Jednostek WooCommerce?

Po zainstalowaniu wtyczki przejdź do edycji produktu, dla którego chcesz włączyć nową jednostkę miary i kalkulację ceny według jej ilości. Przejdź do sekcji Dane produktu -> Kalkulator jednostek. Włącz ustawienia kalkulatora i wybierz nową jednostkę miary dla produktu (waga, długość, powierzchnia lub objętość).

Wybierz jednostkę miary i jej cenę. Ustaw również wartość przyrostu dla jednostki miary, przy której cena będzie zwiększana. Możesz również ustawić minimalną i maksymalną ilości jednostki, którą klient może wybrać.

Jakich jednostek miary mogę używać dla moich produktów WooCommerce?

W darmowej wersji wtyczki możesz używać następujących jednostek miary produktu:

 • Sztuka 🛒
 • Waga (g, kg, t, oz, lbs, tn) ⚖️
 • Długość (mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi) 📏
 • Powierzchnia (sq mm, sq cm, sq m, sq km, acs, ha, sq. in., sq. ft., sq. yd.) 🪟
 • Pojemność (ml, l, cup, pt, qt, gal, fl. oz.) 🥤
 • Objętość (cu cm, cu m, cu. in, cu. ft., cu. yt.) 🧊

Czy mogę dodać niestandardowe jednostki miary?

Tak. Jest to możliwe w wersji PRO wtyczki. Możesz dodać wiele niestandardowych jednostek, które będą dostępne dla produktów WooCommerce! Przeczytaj więcej na temat wartości dziesiętnych i własnych jednostek miar w WooCommerce!

Jak limitować ilość produktów WooCommerce?

Można to zrobić, włączając kalkulator jednostek dla produktu WooCommerce w sekcji Dane produktu – > Kalkulator jednostek. Będziesz mógł ustawić minimalny i maksymalny zakres, a także wartość przyrostu ilości nowej jednostki miary.

Możesz więc użyć wtyczki, aby ograniczyć ilość produktu WooCommerce, którą można będzie kupić, ustawiając wartości minimalne i maksymalne dla wybranych produktów. Możesz zdefiniować zarówno minimalną, jak i maksymalną ilość produktu oraz wartość przyrostu ilości 🚀!

Czy mogę ograniczyć ilość produktu i ustawić własny przyrost dla standardowej jednostki miary (sztuki)?

Tak, to możliwe. Po włączeniu ustawień Kalkulatora jednostek w edycji produktu WooCommerce możesz pozostać przy domyślnej jednostce miary (sztuka). Przeczytaj więcej o ustawieniach dziesiętnych dla ilości produktu (sztuk) oraz dla nowych jednostek miary!

Czy w ustawieniach można używać wartości dziesiętnych?

Tak. Możesz użyć ustawień ilości dziesiętnych dla produktów WooCommerce z nowymi jednostkami miary lub standardową (sztuką). Wartości dziesiętne będą działać dla wartości przyrostu oraz ustawień minimalnej i maksymalnej ilości jednostki miary. Przeczytaj więcej o ustawieniach jednostki miary, wartościach dziesiętnych dla ilości produktów WooCommerce!

Czy mogę umożliwić użytkownikom decydowanie o wymiarach jednostki?

Tak. Możesz włączyć zaawansowane ustawienia wymiarów jednostki w wersji ⭐ PRO wtyczki. Możesz ustawić stałe wartości lub pozwolić kupującym na wprowadzenie wymiarów na stronie produktu. Możesz też wybrać domyślną wartość przyrostu dla wymiaru jednostkowego i ustawić jego zakres (wartości minimalne i maksymalne).

Wtyczka pozwoli Ci dodać nową jednostkę miary z różnymi wymiarami dla produktów WooCommerce. Kupujący zobaczą ceny bezpośrednio na stronie produktu według nowej jednostki miary. Rozszerz możliwości WooCommerce o nowe jednostki miary produktów oraz kalkulator cen pomiaru w oparciu o dane wejściowe klienta.

Przeczytaj, jak dodać wymiary produktu w WooCommerce!

Kiedy używać tej wtyczki?

Wtyczka działa z produktem WooCommerce. Pomoże Ci dodać nowe jednostki miary i zbudować kalkulator pomiaru ilości rozszerzając domyślne opcje produktu w WooCommerce.

Cena będzie uzależniona od ilości produktu i nowej jednostki miary, takiej jak waga, długość, powierzchnia lub objętość.

Możesz skorzystać z wtyczki, jeśli potrzebujesz cen opartych na ilości i wymiarach dla swoich produktów i usług. Użyj wtyczki do dynamicznych obliczeń cen produktów, usług, opłat, diet, szacowania kosztów itp.

Jak widzisz, jest wiele sposobów wykorzystania nowych jednostek miar dla produktów WooCommerce 😊!

Jakie są zalety Kalkulatora Jednostek WooCommerce?

Elastyczność, to na pewno! Domyślnie WooCommerce pozwala na ustawienie jednej ceny za sztukę produktu. Oto najważniejsze funkcjonalności, które otrzymujesz we wtyczce:

 • nowe jednostki miary dla produktów i usług w sklepie WooCommerce,
 • jedno-, dwu- i trójwymiarowe jednostki miary produktów,
 • dokładne wymiary jednostki na podstawie danych wprowadzonych przez kupującego (⭐PRO),
 • ustawienia ceny dla jednostki miary,
 • możliwość używania wartości dziesiętnych,
 • ustawienie przyrostu dla jednostki miary,
 • ograniczenie dla sprzedawanej ilości jednostki miary produktu,
 • niezależne ustawienia dla każdego produktu,
 • kalkulacja cen produktów dostosowana do Twoich potrzeb,
 • ustawienia wymiarów jednostki (⭐PRO),
 • przyrost, minimalna i maksymalna wartość dla wymiarów jednostki (⭐PRO),
 • tabela cen (⭐PRO),
 • dynamiczny koszt wysyłki (zmiana klasy wysyłkowej) na podstawie ilości (⭐PRO).

Czy możliwe jest pokazanie nowych jednostek miary na fakturach?

Tak. Możesz pokazać nowe jednostki miary, czyli wagę, wymiar, powierzchnię, objętość lub pojemność na Fakturach PDF WooCommerce & WordPress. Faktury WooCommerce są kompatybilne z Kalkulatorem Jednostek, więc nowe jednostki miary pojawią się na fakturach PDF automatycznie. Przeczytaj więcej w dokumentacji wtyczki.

Gdzie mogę przeczytać więcej o wtyczce?

Zobacz dokumentację wtyczki

Kilka pomysłów wykorzystania wtyczki w Twoim sklepie 💡:

Czy zapewniacie wsparcie i pomoc techniczną dla wtyczki?

Tak.

Zapewniamy wsparcie dla bezpłatnej wersji wtyczki na forum pomocy technicznej w repozytorium WordPress. Przy zakupie wersji PRO otrzymasz priorytetowe wsparcie e-mail, a także wszystkie funkcjonalności dostępne w PRO. ⭐Ulepsz do PRO →

Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas 😊.

Czy jest dostępne tłumaczenie wtyczki?

Tak. Możesz przetłumaczyć wtyczkę, a także dodać swoje tłumaczenie, aby pomóc innym użytkownikom wtyczki.

Wtyczkę możesz przetłumaczyć np. z Loco Translate, Poedit lub WPML.

Czy macie więcej darmowych wtyczek do WooCommerce?

Tak. Sprawdź nasze darmowe wtyczki dla WooCommerce →

Możesz także wybrać którąś z wtyczek z poniższej listy.

 • Faktury WooCommerce – bezpłatne faktury PDF dla WordPress i WooCommerce.
 • Własna Cena Produktu – pozwól klientom określać ceny produktów w WooCommerce. Otrzymuj darowizny i sprzedawaj produkty po niestandardowych cenach.
 • Flexible Checkout Fields — dostosuj stronę formularza zamówienia (checkout) w WooCommerce.
 • Flexible Product Fields – dodaj niestandardowe pola produktów i dostosuj stronę produktu WooCommerce całkowicie za darmo!
 • Kupony PDF – sprzedawaj karty podarunkowe PDF, kupony i bilety w WooCommerce.
 • Dropshipping XML – Import produktów – importuj i aktualizuj produkty WooCommerce z dowolnego pliku CSV lub XML.
 • Elastyczna Lista Życzeń – pozwól klientom dodawać listy życzeń produktów w WooCommerce, dzielić się ulubionymi produktami lub zapisywać produkty w koszyku aby łatwo powrócić do zakupu!
 • Elastyczne Zwroty i Reklamacje – przyspiesz zwroty dla klientów w WooCommerce z własnym formularzem zwrotu.
 • ShopMagic – darmowa wtyczka do marketingu e-mailowego dla WordPress i WooCommerce (z 5 darmowymi dodatkami)!

Recenzje

2023-12-24 1 odpowiedź
If you see wp desk as the developer of any woocommerce plugin for wordpress click buy now with your eyes closed, they have helped me to achieve all the customizations needed for my wordpress/woocommerce site.
2023-05-04 1 odpowiedź
Hello Please watch this issue in Flexible Quantity - Measurement Price Calculator for WooCommerce (item):20 Total Other (item):20 How to remove this from site Item and Total Other (item fields)
2022-09-02 2 odpowiedzi
This plugin worked the best with my webshop (also with the export orders plugin), does it`s just. The downsides: you can`t give decimals for products eg. 0.5 kg - for this, you need to use grams and divide the price of your product to match 1g. Also it overwrites the selected language of the Wordpress site and the buttons on the shop page will have english text eg. "Select options" which cannot be changed in any known way.
Przeczytaj 6 recenzji

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani

Wtyczka „Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” została przetłumaczona na 2 języki. Podziękuj tłumaczom za ich wkład.

Przetłumacz wtyczkę “Kalkulator Jednostek WooCommerce (Kalkulator Miar WooCommerce)” na swój język.

Interesuje cię rozwój wtyczki?

Przeglądaj kod, sprawdź repozytorium SVN lub czytaj dziennik rozwoju przez RSS.

Rejestr zmian

1.0.26 – 2024-04-09

 • Added support for WooCommerce 8.8
 • Fixed some rounding issues

1.0.25 – 2024-03-25

 • Added support for WordPress 6.5

1.0.24 – 2024-03-12

 • Added support for WooCommerce 8.7
 • Fixed AJAX nonce check in op-in form
 • Fixed some valid values are not passing the increment validation function
 • Fixed unit conversion not precise enough for some units (factor 12)
 • Fixed price per unit html do not show price sufix

1.0.23 – 2023-12-13

 • Added support for WooCommerce 8.4
 • Fixed an issue with calculating sq. in. to sq. ft., causing validation errors when adding to the cart.
 • Resolved an issue where orders could not be saved in the admin area when the quantity was fractional.

1.0.22 – 2023-11-07

 • Added support for WordPress 6.4
 • Added support for WooCommerce 8.3

1.0.21 – 2023-10-09

 • Added support for WooCommerce 8.2

= 1.0.20 – 2023-10-03
* Fixed adding to the cart – whether a new item is created or we increase its quantity.

1.0.19 – 2023-09-28

 • Fixed validation ignors what comes after the decimal point (when sold individually).
 • Added support for WooCommerce 8.1

1.0.18 – 2023-08-16

 • Aktualizacja readme

1.0.17 – 2023-08-11

 • Dodano wsparcie dla WordPress 6.3
 • Dodano wsparcie dla WooCommerce 8.0

1.0.16 – 2023-06-26

 • Dodano wsparcie dla WordPress 6.2
 • Dodano wsparcie dla WooCommerce 7.9

1.0.15 – 2023-03-13

 • Dodano wsparcie dla WooCommerce 7.5

1.0.14 – 2022-12-19

 • Aktualizacja readme

1.0.13 – 2022-12-14

 • Dodano obsługę HPOS w WooCommerce
 • Naprawiono kalkulację ceny na stronie produktu

1.0.12 – 2022-11-07

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.11 – 2022-10-17

 • Dodano wartości dziesiętne dla ustawień ilości
 • Dodano sztukę do listy jednostek miary

1.0.10 – 2022-09-14

 • Poprawiono kompatybilność z WooCommerce 6.9

1.0.9 – 2022-09-09

 • Aktualizacja readme

1.0.8 – 2022-09-08

 • Aktualizacja readme
 • Dodano widget w kokpicie

1.0.7 – 2022-06-14

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.6 – 2022-06-08

 • Dodano film do readme

1.0.5 – 2022-06-07

 • Poprawka dla brakującej funkcji

1.0.4 – 2022-06-07

 • Dodano bibliotekę monolog

1.0.3 – 2022-06-07

 • Poprawka dla logera debugowania

1.0.2 – 2022-06-07

 • Dodano ikony

1.0.1 – 2022-06-07

 • Poprawki dla tłumaczeń

1.0.0 – 2022-05-31

 • Pierwsza wersja!