advanced-custom-fields-field-snitch

Opis

Wtyczka została zamknięta dnia 19 października 2018 i nie jest dłużej dostępna do pobrania. Powód: Naruszenie wytycznych.

Kontrybutorzy i deweloperzy

„Advanced Custom Fields: Field Snitch” jest oprogramowaniem open source. Poniższe osoby miały wkład w rozwój wtyczki.

Zaangażowani